link naar deze pagina

Raad - 15 februari 2021

Locatie: Teams
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: J.W. Wiggers
Toelichting: Deze vergadering wordt digitaal gehouden en is te volgen via:•    Het YouTube-kanaal van de publieke lokale omroep RTV794https://www.youtube.com/channel/UCGc0GMqy0qVntwXlEPTnqaA/live•    De digitale netwerken: KPN kanaal 1468 en Ziggo kanaal 36 (CI+ 328).•    De website van RTV794: keuze Beeld/Live Beeld en klikken op het pijltjehttp://content.streamone.net/embed/account=KLclycfDOYmk/livestream=uLVk7-LBEMOk/rtv-veluwezoom-web.html

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Bekendmaking uitslag stemming over voorstel tot benoeming wethouder S.J.L. Nienhuis
.
4
Beëdiging wethouder S.J.L. Nienhuis
Vanwege ontslag wethouder H.J. Berkhoff
5
Benoeming en beëdiging commissielid M.L. Bosman
Vanwege tijdelijk ontslag A.J. Tigchelaar-Mulder
6
Verslag raadsvergadering 25 januari 2021
7
Spreekrecht publieke tribune
8
A Afgeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor afwijken van het Rijksinpassingsplan voor al uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld
9
A Uitgangspuntennotitie GGD NOG 2022
10
A Algemene plaatselijke verordening gemeente Heerde 2021
11
A Kadernota Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
12
Ingekomen stukken en mededelingen ter kennisname
12.A
Beantwoording schriftelijke vragen
12.B
Ter kennisname: Vermelding memo’s actieve raadsinformatie
2021-05 Update coronacrisis
2021-06 Decembercirculaire 2020
2021-07 Locaties stembureaus verkiezing Tweede Kamer 2021
2021-08 Samenwerkingsconvenant terugdringing wachttijden ggz
2021-09 Samenwerkingsagenda 2021 tm 2023 Zilveren Kruis- regiogemeenten Oost-Veluwe-Midden-IJssel
2021-10 M2A project Q2 2020
2021-11 Samenwerkingsovereenkomst Veluwe op 1 2021-2025
2021-12 Samenwerkingsovereenkomst Veluwe op 1 2021-2025
13
Actualia
14
Sluiting