Memo actieve raadsinformatie

DatumNummerTitel/onderwerp
 • 7/21/2020
 • 2020-69 Monitor 2019 afvalinzameling
 • 7/14/2020
 • 2020-66 Voortgang uitvoering Regeling Reductie Energiegebruik
 • 7/14/2020
 • 2020-68 Lokaal Sport- en Beweegakkoord
 • 7/14/2020
 • 2020-71 Locatie 0-100+ contract Sportlaan 2H
 • 7/7/2020
 • 2020-64 Zienswijze ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050
 • 7/7/2020
 • 2020-70 Noordgouw
 • 7/7/2020
 • 2020-63 Raadsinformatie M2A project Q2 2020
 • 7/6/2020
 • 2020-67 Gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang 2019
 • 7/3/2020
 • 2020-62 Update coronacrisis
 • 7/1/2020
 • 2020-65 Investeringsagenda Kop van de Veluwe
 • 6/30/2020
 • 2020-61 Zienswijze fusie Stichting Habion en Bouwvereniging Onze Woning
 • 6/26/2020
 • 2020-60 Update coronacrisis
 • 6/26/2020
 • 2020-59 Meicirculaire
 • 6/25/2020
 • 2020-58 Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming 2019
 • 6/19/2020
 • 2020-56 Update coronacrisis
 • 6/16/2020
 • 2020-57 Stand van zaken Ontwikkeling Gr8 Eperweg (Hotel c.a.)
 • 6/16/2020
 • 2020-55 Gemeentepolis
 • 6/16/2020
 • 2020-54 Positieve grondhouding B&W herontwikkeling locatie voormalige gemeentewerf, omliggende percelen en locatie Van Setten Van Loenen
 • 6/12/2020
 • 2020-53 Update coronacrisis
 • 6/9/2020
 • 2020-52 Midterm review
 • 6/5/2020
 • 2020-51 Update coronacrisis
 • 5/29/2020
 • 2020-47 Update corona-crisis
 • 5/26/2020
 • 2020-50 Nadere toelichting vervolg concept RES
 • 5/19/2020
 • 2020-49 Armoedebestrijding en schulddienstverlening
 • 5/18/2020
 • 2020-46 Kindpakket
 • 5/18/2020
 • 2020-45 Positionering & inkoopstrategie personeel aanpak 0-100+ in Heerde
 • 5/15/2020
 • 2020-41 Update corona-crisis
 • 5/12/2020
 • 2020-43 Ondernemers en corona
 • 5/12/2020
 • 2020-42 Voortgang Regio Deal Veluwe
 • 5/12/2020
 • 2020-44 ENSIA verantwoording over het jaar 2019
 • 5/8/2020
 • 2020-40 Update corona-crisis
 • 5/1/2020
 • 2020-39 Update corona-crisis
 • 4/28/2020
 • 2020-38 Verlenging Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit provincie Gelderland
 • 4/24/2020
 • 2020-35 Update Corona-crisis
 • 4/22/2020
 • 2020-37 Lelystad Airport
 • 4/21/2020
 • 2020-34 Kwaliteit uitvoering Wet WOZ verbeterd
 • 4/17/2020
 • 2020-33 Update corona-crisis
 • 4/9/2020
 • 2020-31 Update Corona-crisis
 • 4/7/2020
 • 2020-30 Raadsmonitor Sociaal Maatschappelijke Verbinding 2019
 • 4/7/2020
 • 2020-29 Ter kennisname brieven MKB en VNO NCW afdelingen Zwolle en Midden Nederland
 • 4/7/2020
 • 2020-36 Uitvoering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)
 • 4/6/2020
 • 2020-32 M2A project Q1 2020
 • 4/3/2020
 • 2020-28 Update Corona-crisis
 • 4/1/2020
 • 2020-48 Keuzemogelijkheden en bestuurlijke ruimte binnen de Omgevingswet
 • 3/27/2020
 • 2020-27 Lokale organisatie bestrijding COVID-19
 • 3/18/2020
 • 2020-24 Aankondiging raadsvoorstel aanvullend budget renovatie raadhuis
 • 3/17/2020
 • 2020-21 Locatie aanpak 0-100 - realisatie locatie Sportlaan 2h
 • 3/16/2020
 • 2020-25 Raadsbrief MIJOV over sluiting De Hoenderloogroep
 • 3/10/2020
 • 2020-17 Woonagenda gemeente Heerde 2020-2023
 • 3/10/2020
 • 2020-19 Vaststellingstraject VNOG-begroting 2021-2024