Memo actieve raadsinformatie

DatumNummerTitel/onderwerp
 • 2/12/2021
 • 2021-18 Updat coronacrisis
 • 2/9/2021
 • 2021-16 Beschikbaar gestelde gelden Kunst en Cultuur
 • 2/9/2021
 • 2021-17 Servicenormen evaluatie 2019 en vaststelling servicenormen 2021
 • 2/7/2021
 • 2021-20 Gevolgen van de Omgevingswet voor de legesverordening en -opbrengst
 • 2/2/2021
 • 2021-13 BDO-benchmark Nederlandse gemeenten 2021
 • 2/1/2021
 • 2021-19 Horsthoekschool
 • 1/29/2021
 • 2021-12 Update coronacrisis
 • 1/29/2021
 • 2021-15 Update centrumontwikkeling Heerde
 • 1/27/2021
 • 2021-08 Samenwerkingsconvenant terugdringing wachttijden ggz
 • 1/27/2021
 • 2021-14 Verkiezingen
 • 1/26/2021
 • 2021-11 Samenwerkingsovereenkomst Veluwe op 1: 2021-2025
 • 1/22/2021
 • 2021-10 M2A project Q2 2020
 • 1/20/2021
 • 2021-09 Samenwerkingsagenda 2021 t/m 2023 Zilveren Kruis- regiogemeenten Oost-Veluwe/Midden-IJssel
 • 1/15/2021
 • 2021-05 Update coronacrisis
 • 1/14/2021
 • 2021-07 Locaties stembureaus verkiezing Tweede Kamer 2021
 • 1/12/2021
 • 2021-04 Masterplan IJsselvallei
 • 1/11/2021
 • 2021-06 Decembercirculaire 2020
 • 1/5/2021
 • 2021-02 Uitvoeringsprogramma Beschermd Thuis 2021, Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Bijdrage 2021 en Uitvoeringsprogramma Samen Tegen Huiselijk Geweld 2020-2023
 • 1/5/2021
 • 2021-01 Update coronacrisis/jaarwisseling
 • 12/21/2020
 • 2020-123 Uitgangspunten subsidieverstrekking compensatie coronaeffecten
 • 12/18/2020
 • 2020-122 Stand van zaken drugspreventie gemeente Heerde 2020
 • 12/18/2020
 • 2020-120 Update coronacrisis
 • 12/16/2020
 • 2021-03 Opbrengsten inwonersparticipatietraject omgevingsvisie
 • 12/16/2020
 • 220-121 Nieuwe locatie sociaal domein en naamgeving
 • 12/15/2020
 • 2020-117 Stand van zaken lokaal netwerk klompenpaden
 • 12/15/2020
 • 2020-119 Nadere regels jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerde 2021
 • 12/11/2020
 • 2020-116 Update coronacrisis
 • 12/4/2020
 • 2020-114 Update coronacrisis
 • 12/3/2020
 • 2020-110 Intentieverklaring onderzoek samenwerking schoolbesturen RSG en Noordgouw
 • 12/2/2020
 • 202118 Nieuwe regelingen Participatie en Schulddienstverlening
 • 12/1/2020
 • 2020-111 Tijdelijke wet maatregelen Covid-19
 • 12/1/2020
 • 2020-115 Addendum op de Woonagenda Cleantech Regio 2019 - 2023
 • 11/25/2020
 • 2020-1112 Informatie ontwikkeling Zwarteweg 2 Heerde
 • 11/18/2020
 • 2020-108 Plan van aanpak uitvoering rapport Rekenkamercommissie ‘Zicht op samenwerkingsverbanden’
 • 11/16/2020
 • 2020-113 RAP
 • 11/16/2020
 • 2020-109 Leerplichtverslag 2019-2020
 • 11/13/2020
 • 2020-107 Update coronacrisis
 • 11/10/2020
 • 2020-103 Prestatieafspraken Wonen Heerde 2021
 • 11/10/2020
 • 2020-105 Aansluiting bij pilot participatieplatform in H2O-verband
 • 11/10/2020
 • 2020-102 Bestemmingsplanprocedure Keetweg 5 en Badhuisweg 2
 • 10/30/2020
 • 2020-101 Update coronacrisis
 • 10/28/2020
 • 2020-100 Stand van zaken initiatief natuur begraven op landgoed De Polberg te Wapenveld
 • 10/27/2020
 • 2020-97 Verbreding beheerstichting De Heerd
 • 10/27/2020
 • 2020-106 Visie op vergunningaanvraag, toezicht en handhaving
 • 10/27/2020
 • 2020-95 Dashboardoverzicht regelingen en cijfers met memo’s coronaperiode Economie Heerde
 • 10/27/2020
 • 2020-96 Woningbouwontwikkeling Bonenburgerlaan - Meidoornlaan
 • 10/26/2020
 • 2020-98 Mutaties begroting Aanpak 0-100+
 • 10/20/2020
 • 2020-104 Herinrichting Bloemstraat
 • 10/16/2020
 • 2020-93 Update coronacrisis
 • 10/13/2020
 • 2020-89 AVSLH (algemene voorziening schoon en leefbaar huis) aanbesteding voor 2021