Memo actieve raadsinformatie

DatumNummerTitel/onderwerp
 • 9/27/2022
 • 2022-84 Positieve grondhouding start ontwikkeling Bovenkamp III
 • 9/27/2022
 • 2022-83 Grondhouding woningbouwontwikkeling Werverweg ong. Wapenveld
 • 9/27/2022
 • 2022-82 Grondhouding woningbouwontwikkeling Wapenveld Noord
 • 9/22/2022
 • 2022-81 Update opvang vluchtelingen
 • 9/20/2022
 • 2022-80 Week van de verslaving
 • 8/31/2022
 • 2022-76 Grondhouding Manenbergerweg ong. te Wapenveld
 • 8/30/2022
 • 2022-77 Vervolg inzet energiecoaches
 • 8/30/2022
 • 2022-79 Ontwerpbestemmingsplan MFA en appartementen, Wapenveld
 • 8/23/2022
 • 2022-78 Deelname ontzorgingsprogramma
 • 7/23/2022
 • 2022-75 Drinkwaterproblemen Veessen
 • 7/22/2022
 • 2022-72 Voortgang noodopvang
 • 7/13/2022
 • 2022-69 Wapenvelder Zand 2
 • 7/13/2022
 • 2022-65 Ondertekening landelijke convenanten hulpmiddelen
 • 7/12/2022
 • 2022-64 Wijzigingsplan natuurontwikkeling Klooster Hulsbergen
 • 7/12/2022
 • 2022-70 Grondhouding Kerkweg 8 Vorchten
 • 7/12/2022
 • 2022-71 Centrumontwikkeling Heerde
 • 7/12/2022
 • 2022-74 Gefaseerde uitvoering Eeuwlandseweg-Noord
 • 7/12/2022
 • 2022-73 Grondhouding Kerkstraat 11-13 Veessen
 • 7/12/2022
 • 2022-68 Periodieke update voorbereidingen Omgevingswet
 • 7/6/2022
 • 2022-66 Toekomst Streekarchief Epe, Hattem, Heerde
 • 7/5/2022
 • 2022-63 Concept verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle
 • 7/5/2022
 • 2022-62 Grondhouding Parallelweg 8
 • 6/28/2022
 • 2022-55 Grondhouding 2 onder 1 kap woning Smeestraat 7
 • 6/28/2022
 • 2022-56 Grondhouding toevoegen extra wooneenheid Veenweg 24
 • 6/28/2022
 • 2022-57 Verkennen aansluiting netwerkorganisatie K80
 • 6/21/2022
 • 2022-59 Omgangsvormenbeleid en klachtenregeling 2022
 • 6/21/2022
 • 2022-53 Gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang 2021
 • 6/21/2022
 • 2022-60 Arbobeleid gemeente Heerde
 • 6/20/2022
 • 2022-54 Uitkomsten Meicirculaire 2022
 • 6/17/2022
 • 2022-52 Ontwikkelingen Sprengen College
 • 5/24/2022
 • 2022-67 Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Streekarchief HEH
 • 5/24/2022
 • 2022-61 Jaarverslag 2021 commissies bezwaarschriften H20
 • 5/17/2022
 • 2022-46 Onderwijs aan Oekraïense Kinderen (OOK) Gemeente Heerde stand van zaken
 • 5/17/2022
 • 2022-49 Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2021
 • 5/17/2022
 • 2022-50 Tussentijdse evaluatie participatieplatform samenwerkenaanheerde.nl
 • 5/10/2022
 • 2022-45 Investeringskrediet Hof van Cramer en nieuwbouw IKC De Lichtbron
 • 4/25/2022
 • 2022-51 Klantmeting
 • 4/15/2022
 • 2022-43 Voortgang noodopvang
 • 4/12/2022
 • 2022-40 Grondhouding rijhal Horsthoekruiters Mussenkampseweg 9a
 • 4/12/2022
 • 2022-41 Jaarverslag SWOV 2021
 • 4/12/2022
 • 2022-39 Grondhouding nieuwbouwwoningen Singelweg Hoorn
 • 4/12/2022
 • 2022-44 Verstrekking Eenmalige energietoeslag 2022
 • 4/12/2022
 • 2022-42 ENSIA verantwoording over het jaar 2021
 • 4/5/2022
 • 2022-38 Uitkomst Provinciale werkgelegenheid enquête Provincie Gelderland 2021
 • 4/1/2022
 • 2022-37 (Nood)opvang vluchtelingen
 • 3/29/2022
 • 2022-36 Jaaroverzicht archeologie 2019
 • 3/29/2022
 • 2022-35 Intentieverklaring omgevingsdiensten ODNV en OVIJ
 • 3/25/2022
 • 2022-34 Noodopvang vluchtelingen
 • 3/22/2022
 • 2022-33 Ontwerp recreatiezoneringsplan Veluwe
 • 3/21/2022
 • 2022-48 Raadsinformatie M2A project Q1 2022