Actieve raadsinformatie

DatumNummerTitel/onderwerp
 • 11/30/2023
 • 2023-86 Planologische medewerking IJsseldijk 83 en 83a
 • 11/21/2023
 • 2023-85 Grondhouding herontwikkeling Dorpsstraat 2a en 4-4a
 • 11/16/2023
 • 2023-84 Besluit planologische medewerking Bonenburgerlaan 52-54 Heerde
 • 11/16/2023
 • 2023-83 Besluit planologische medewerking Bonenburgerlaan 23-29 Heerde
 • 11/14/2023
 • 2023-82 Grondhouding Oenerweg 44 – 44/1
 • 11/8/2023
 • 2023-79 Grondhouding vrijstaande woning 2e Hoornerveenseweg te Heerde
 • 11/8/2023
 • 2023-81 Oprichting Platform Centrum Heerde
 • 11/7/2023
 • 2023-80 Grondhouding Kerkweg 9 Vorchten
 • 11/6/2023
 • 2023-78 Wijziging raamovereenkomst zorgregio MIJ/OV
 • 11/1/2023
 • 2023-76 Stand van zaken IHP per 1 november 2023
 • 11/1/2023
 • 2023-75 Opstellen biodiversiteitsplan
 • 10/24/2023
 • 2023-77 Tussentijdse verantwoording BVO (iDienst)
 • 10/24/2023
 • 2023-73 Energietoeslag 2023
 • 10/24/2023
 • 2023-74 Positieve grondhouding Kanaaldijk 28 Heerde
 • 10/24/2023
 • 2023-72 Vervolg flexwoningen Heerde
 • 10/23/2023
 • 2023-70 Septembercirculaire 2023
 • 10/17/2023
 • 2023-71 Besluit planologische medewerking Werverweg ong. Wapenveld
 • 10/11/2023
 • 2023-68 Terugwinnaars
 • 10/9/2023
 • 2023-69 Tweede Kamer verkiezing 22 november 2023
 • 10/3/2023
 • 2023-66 Locatiekeuze en programma Flexwoningen
 • 10/2/2023
 • 2023-63 Periodieke update voorbereidingen Omgevingswet
 • 9/28/2023
 • 2023-61 Grondstoffenmonitor 2022
 • 9/28/2023
 • 2023-60 Stand van zaken accommodatiebeleid
 • 9/26/2023
 • 2023-62 Stand van zaken ontwikkeling woningbouwontwikkeling Hulsbergerlanden, Wapenveld.
 • 9/20/2023
 • 2023-67 Aanpassing GR Streekarchief naar GR Bedrijfsvoeringsorganisatie EHH/SNWV
 • 9/19/2023
 • 2023-59 Integraal plan van aanpak GALA en Sportakkoord II
 • 9/12/2023
 • 2023-65 Meerjarig uitvoeringsprogramma verduurzaming koopwoningen
 • 9/12/2023
 • 2023-64 Memo resultaat vervolg onderzoek Transitievisie Warmte
 • 8/29/2023
 • 2023-57 Besluit planologische medewerking Gruttoweg Wapenveld
 • 8/22/2023
 • 2023-54 Positieve grondhouding Kanaaldijk 30a Heerde
 • 8/22/2023
 • 2023-52 Planologische medewerking Veldweg 9 Heerde
 • 8/22/2023
 • 2023-53 Besluit planologische medewerking Smeestraat 7 Veessen
 • 8/22/2023
 • 2023-55 Grondhouding Zwartekolk 1a Wapenveld
 • 8/22/2023
 • 2023-56 Gemeente Heerde investeert in “boeren voor biobased bouwen”
 • 8/21/2023
 • 2023-51 Jaarrekening 2022 en begroting 2024 EHH
 • 8/14/2023
 • 2023-58 Grondhouding realiseren woning Wezeweg naast 6 te Heerde
 • 7/14/2023
 • 2023-50 Grondhouding Flessenbergerweg ongenummerd naast 7
 • 7/6/2023
 • 2023-47 Koopovereenkomsten centrumontwikkeling gesloten
 • 7/4/2023
 • 2023-48 Planproces Bovenkamp 3
 • 6/27/2023
 • 2023-43 Motie Zon op land en het uitnodigingskader
 • 6/27/2023
 • 2023-45 Verlenging Tijdelijk noodfonds energiearmoede
 • 6/22/2023
 • 2023-44 Jaarverslag Toezicht 2022
 • 6/20/2023
 • 2023-40 Voortgangsrapportage Regionale Energiestrategie 2023
 • 6/20/2023
 • 2023-39 Meicirculaire 2023
 • 6/20/2023
 • 2023-41 Ontwerpbesluit gebiedsspecifiek beleid bodembeheer
 • 6/19/2023
 • 2023-42 Gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang 2022
 • 6/15/2023
 • 2023-46 Brief Leisurelands n.a.v. motie 17 april 2023
 • 6/13/2023
 • 2023-49 Grondhouding Zijmarseweg 5
 • 5/26/2023
 • 2023-38 Voortgang Noordgouw
 • 5/16/2023
 • 2023-35 Plan van aanpak Volkshuisvestingsprogramma