Memo actieve raadsinformatie

DatumNummerTitel/onderwerp
 • 5/29/2020
 • 2020-47 Update corona-crisis
 • 5/26/2020
 • 2020-50 Nadere toelichting vervolg concept RES
 • 5/19/2020
 • 2020-49 Armoedebestrijding en schulddienstverlening
 • 5/18/2020
 • 2020-46 Kindpakket
 • 5/18/2020
 • 2020-45 Positionering & inkoopstrategie personeel aanpak 0-100+ in Heerde
 • 5/15/2020
 • 2020-41 Update corona-crisis
 • 5/12/2020
 • 2020-42 Voortgang Regio Deal Veluwe
 • 5/12/2020
 • 2020-44 ENSIA verantwoording over het jaar 2019
 • 5/12/2020
 • 2020-43 Ondernemers en corona
 • 5/8/2020
 • 2020-40 Update corona-crisis
 • 5/1/2020
 • 2020-39 Update corona-crisis
 • 4/28/2020
 • 2020-38 Verlenging Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit provincie Gelderland
 • 4/24/2020
 • 2020-35 Update Corona-crisis
 • 4/22/2020
 • 2020-37 Lelystad Airport
 • 4/21/2020
 • 2020-34 Kwaliteit uitvoering Wet WOZ verbeterd
 • 4/17/2020
 • 2020-33 Update corona-crisis
 • 4/9/2020
 • 2020-31 Update Corona-crisis
 • 4/7/2020
 • 2020-30 Raadsmonitor Sociaal Maatschappelijke Verbinding 2019
 • 4/7/2020
 • 2020-36 Uitvoering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)
 • 4/7/2020
 • 2020-29 Ter kennisname brieven MKB en VNO NCW afdelingen Zwolle en Midden Nederland
 • 4/6/2020
 • 2020-32 M2A project Q1 2020
 • 4/3/2020
 • 2020-28 Update Corona-crisis
 • 4/1/2020
 • 2020-48 Keuzemogelijkheden en bestuurlijke ruimte binnen de Omgevingswet
 • 3/27/2020
 • 2020-27 Lokale organisatie bestrijding COVID-19
 • 3/18/2020
 • 2020-24 Aankondiging raadsvoorstel aanvullend budget renovatie raadhuis
 • 3/17/2020
 • 2020-21 Locatie aanpak 0-100 - realisatie locatie Sportlaan 2h
 • 3/16/2020
 • 2020-25 Raadsbrief MIJOV over sluiting De Hoenderloogroep
 • 3/10/2020
 • 2020-17 Woonagenda gemeente Heerde 2020-2023
 • 3/10/2020
 • 2020-23 Evaluatie toeristenbelasting
 • 3/10/2020
 • 2020-20 Positieve grondhouding Stationsstraat 4 en 8 (De Spikke)
 • 3/10/2020
 • 2020-19 Vaststellingstraject VNOG-begroting 2021-2024
 • 3/9/2020
 • 2020-26 Verkoopopbrengst De Hank Heerde
 • 3/3/2020
 • 2020-18 75 jaar bevrijding
 • 3/2/2020
 • 2020-22 Doordecentralisatieovereenkomst Horsthoekschool
 • 2/24/2020
 • 2020-15 Ontbinding contract HMC hulpmiddelen
 • 2/11/2020
 • 2020-09 Aanpak strijdige woonsituaties
 • 2/10/2020
 • 2020-16 Evaluatie regionale visie sport 2013/2020 en Startnotitie sporten en bewegen op Noord Veluwe
 • 2/10/2020
 • 2020-13 Overstap arbeidsmarktregio
 • 2/10/2020
 • 2020-08 Keuze aannemer renovatie Raadhuis
 • 2/10/2020
 • 2020-14 Jaarstukken 2018 en begroting 2020 (incl. meerjarenbegroting tot en met 2023) Stichting Proo
 • 2/5/2020
 • 2020-05 Positieve grondhouding voor een nieuwe woning met inwoonsituatie aan de Hogeweg ong. te Veessen
 • 2/3/2020
 • 2020-12 Programmaplan en dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2020-2022
 • 2/3/2020
 • 2020-11 Ontwikkeling Sportlaan 2 Heerde
 • 1/29/2020
 • 2020-10 Beleid ter voorkoming Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O)
 • 1/28/2020
 • 2020-06 Armoedebestrijding en schulddienstverlening
 • 1/23/2020
 • 2020-07 Participatie-aanpak omgevingsvisie
 • 1/21/2020
 • 2020-03 Afsluiten Citrix-omgeving
 • 1/21/2020
 • 2020-04 Vastgesteld Regionaal Programma Werklocaties (RPW) Noord Veluwe door Gedeputeerde Staten van Gelderrland
 • 1/17/2020
 • 2020-02 Programmaplan Vitale Vakantieparken 2019-2022
 • 1/13/2020
 • 2020-01 Activiteiten stimulering verduurzaming koopwoningen 2020