Memo actieve raadsinformatie

DatumNummerTitel/onderwerp
 • 6/21/2022
 • 2022-53 Gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang 2021
 • 6/17/2022
 • 2022-52 Ontwikkelingen Sprengen College
 • 5/17/2022
 • 2022-49 Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2021
 • 5/17/2022
 • 2022-50 Tussentijdse evaluatie participatieplatform samenwerkenaanheerde.nl
 • 5/17/2022
 • 2022-46 Onderwijs aan Oekraïense Kinderen (OOK) Gemeente Heerde stand van zaken
 • 5/10/2022
 • 2022-45 Investeringskrediet Hof van Cramer en nieuwbouw IKC De Lichtbron
 • 4/25/2022
 • 2022-51 Klantmeting
 • 4/15/2022
 • 2022-43 Voortgang noodopvang
 • 4/12/2022
 • 2022-41 Jaarverslag SWOV 2021
 • 4/12/2022
 • 2022-39 Grondhouding nieuwbouwwoningen Singelweg Hoorn
 • 4/12/2022
 • 2022-42 ENSIA verantwoording over het jaar 2021
 • 4/12/2022
 • 2022-44 Verstrekking Eenmalige energietoeslag 2022
 • 4/12/2022
 • 2022-40 Grondhouding rijhal Horsthoekruiters Mussenkampseweg 9a
 • 4/5/2022
 • 2022-38 Uitkomst Provinciale werkgelegenheid enquête Provincie Gelderland 2021
 • 4/1/2022
 • 2022-37 (Nood)opvang vluchtelingen
 • 3/29/2022
 • 2022-36 Jaaroverzicht archeologie 2019
 • 3/29/2022
 • 2022-35 Intentieverklaring omgevingsdiensten ODNV en OVIJ
 • 3/25/2022
 • 2022-34 Noodopvang vluchtelingen
 • 3/22/2022
 • 2022-33 Ontwerp recreatiezoneringsplan Veluwe
 • 3/21/2022
 • 2022-48 Raadsinformatie M2A project Q1 2022
 • 3/18/2022
 • 2022-32 Noodopvang vluchtelingen
 • 3/16/2022
 • 2022-29 Stand van zaken Wet inburgering 2021
 • 3/15/2022
 • 2022-30 Zelftesten en mondneusmaskers
 • 3/8/2022
 • 2022-26 Opvang vluchtelingen
 • 3/3/2022
 • 2022-25 GBT/informatie Corona maatregelen en - ontwikkelingen
 • 2/22/2022
 • 2022-27 Vervolg aanpak middelengebruik en verslaving
 • 2/22/2022
 • 2022-28 Regionaal Energieloket en woningverduurzaming
 • 2/22/2022
 • 2022-31 Raadsinformatie M2A project Q4 2021
 • 2/17/2022
 • 2022-21 GBT-informatie Corona maatregelen en - ontwikkelingen
 • 2/15/2022
 • 2022-16 Regionaal jaarverslag Leerplicht en RMC 2020-2021 Regio IJssel-Vecht
 • 2/15/2022
 • 2022-22 Visie op dienstverlening
 • 2/15/2022
 • 2022-20 Onderzoek Berenschot en BDO-benchmark Nederlandse gemeenten 2022
 • 2/15/2022
 • 2022-17 Servicenormen evaluatie 2020 en vaststelling servicenormen 2022
 • 2/15/2022
 • 2022-23 Amendement 2016-01 Bedrijventerrein H2O
 • 2/15/2022
 • 2022-19 Grondhouding herontwikkeling Wilhelmina School
 • 2/14/2022
 • 2022-15 Ontwikkelperspectief bedrijventerrein vd Zeelaan
 • 2/8/2022
 • 2022-11 Provinciale subsidie onderzoek toekomstbestendig centrum Heerde
 • 2/8/2022
 • 2022-24 Brief RWS over rol gemeente bij onteigening
 • 2/8/2022
 • 2022-13 Samenwerking ICT
 • 2/8/2022
 • 2022-12 Vastgestelde Economische Agenda Heerde 2022-2025 (versie februari 2022)
 • 2/2/2022
 • 2022-14 Gebiedsverkenning Kop van de Veluwe
 • 2/2/2022
 • 2022-47 Evaluatie en verlenging inzet huishoudcoach
 • 2/1/2022
 • 2022-10 Samenwerkingsdocument zorgregio MIJ/OV
 • 1/27/2022
 • 2022-18 Locaties stembureaus verkiezing Gemeenteraad 2022
 • 1/27/2022
 • 2022-09 GBT/informatie Corona maatregelen en - ontwikkelingen
 • 1/25/2022
 • 2022-08 Business case de Noordgouw
 • 1/19/2022
 • 2022-06 Afwegingruimte woningsplitsing, inwoning en tijdelijke woning
 • 1/18/2022
 • 2022-04 Planologische medewerking Wilgenweg 3
 • 1/17/2022
 • 2022-05 Decembercirculaire 2021 en het laatste nieuws herijking gemeentefonds
 • 1/14/2022
 • 2022-03 GBT - informatie Corona maatregelen en - ontwikkelingen