Actieve raadsinformatie

DatumNummerTitel/onderwerp
 • 1/24/2023
 • 2023-03 Bomenkamp Griftdijk
 • 1/24/2023
 • 2023-06 Stand van zaken aanbevelingen uitnodigingsplanologie
 • 1/24/2023
 • 2023-05 Wijzigingsplan natuurontwikkeling Klooster Hulsbergen
 • 1/24/2023
 • 2023-04 Grondhouding ontwikkeling Smeestraat 2 Veessen
 • 1/23/2023
 • 2023-07 Indexering algemene voorziening schoon en leefbaar huis 2023
 • 12/22/2022
 • 2022-105 Update opvang vluchtelingen
 • 12/20/2022
 • 2023-02 Bodycamera’s en STOP-bord voor de handhavers
 • 12/7/2022
 • 2022-100 Grondstoffenmonitor 2021 en Aanpak Terugwinnaars
 • 12/7/2022
 • 2023-01 Vrachtverkeer Kommerseweg
 • 12/6/2022
 • 2022-101 Beantwoording motie Wonen 2022
 • 12/6/2022
 • 2022-102 Voortzetting participatieplatform samenwerkenaanheerde.nl na afloop pilot
 • 12/6/2022
 • 2022-99 Grondhouding ontwikkeling Bonenburgerlaan 52 – 54 (Garage Bartelds)
 • 11/29/2022
 • 2022-98 Addendum op prestatieafspraken Triada 2022 - 2025
 • 11/24/2022
 • 2022-97 Update opvang vluchtelingen
 • 11/15/2022
 • 2022-95 M2A project Q2 en Q3 2022
 • 11/15/2022
 • 2022-93 Toekomstbestendige Bedrijventerreinen gemeente Heerde
 • 11/11/2022
 • 2022-94 Herziening inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden
 • 11/8/2022
 • 2022-91 Begrotingswijzigingen ODNV en fusiebesluit ODNV/OVIJ
 • 11/7/2022
 • 2022-90 Collegebesluit aanschaf en gebruik van bodycamera’s door handhavers
 • 10/31/2022
 • 2022-89 Wijziging Raamovereenkomst zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe
 • 10/25/2022
 • 2022-88 ICT-verstoringen na stroomstoring
 • 10/25/2022
 • 2022-92 Verstedelijkingstrategie Regio Zwolle
 • 10/18/2022
 • 2022-86 Tijdelijk noodfonds energiearmoede
 • 10/17/2022
 • 2022-85 Septembercirculaire 2022
 • 9/27/2022
 • 2022-87 Eenmalige energietoeslag
 • 9/27/2022
 • 2022-83 Grondhouding woningbouwontwikkeling Werverweg ong. Wapenveld
 • 9/27/2022
 • 2022-84 Positieve grondhouding start ontwikkeling Bovenkamp III
 • 9/27/2022
 • 2022-82 Grondhouding woningbouwontwikkeling Wapenveld Noord
 • 9/22/2022
 • 2022-81 Update opvang vluchtelingen
 • 9/20/2022
 • 2022-80 Week van de verslaving
 • 8/31/2022
 • 2022-76 Grondhouding Manenbergerweg ong. te Wapenveld
 • 8/30/2022
 • 2022-77 Vervolg inzet energiecoaches
 • 8/30/2022
 • 2022-79 Ontwerpbestemmingsplan MFA en appartementen, Wapenveld
 • 8/23/2022
 • 2022-78 Deelname ontzorgingsprogramma
 • 7/23/2022
 • 2022-75 Drinkwaterproblemen Veessen
 • 7/22/2022
 • 2022-72 Voortgang noodopvang
 • 7/13/2022
 • 2022-69 Wapenvelder Zand 2
 • 7/13/2022
 • 2022-65 Ondertekening landelijke convenanten hulpmiddelen
 • 7/12/2022
 • 2022-70 Grondhouding Kerkweg 8 Vorchten
 • 7/12/2022
 • 2022-64 Wijzigingsplan natuurontwikkeling Klooster Hulsbergen
 • 7/12/2022
 • 2022-71 Centrumontwikkeling Heerde
 • 7/12/2022
 • 2022-74 Gefaseerde uitvoering Eeuwlandseweg-Noord
 • 7/12/2022
 • 2022-73 Grondhouding Kerkstraat 11-13 Veessen
 • 7/12/2022
 • 2022-68 Periodieke update voorbereidingen Omgevingswet
 • 7/6/2022
 • 2022-66 Toekomst Streekarchief Epe, Hattem, Heerde
 • 7/5/2022
 • 2022-62 Grondhouding Parallelweg 8
 • 7/5/2022
 • 2022-63 Concept verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle
 • 6/28/2022
 • 2022-55 Grondhouding 2 onder 1 kap woning Smeestraat 7
 • 6/28/2022
 • 2022-56 Grondhouding toevoegen extra wooneenheid Veenweg 24
 • 6/28/2022
 • 2022-57 Verkennen aansluiting netwerkorganisatie K80