Memo toezegging aan de raad

DatumTitelBijlages
 • 9/26/2022
 • Beantwoording vragen financiële stukken Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV)
 • 12/14/2021
 • 2021-01 Beantwoording vragen proces verward gedrag
 • 10/20/2021
 • Septembercirculaire 2021
 • 6/15/2021
 • Gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang 20120
 • 6/7/2021
 • Ontwerpbesluit MSV-NOV
 • 6/3/2021
 • Tussenopbrengst takendiscussie GGD
 • 10/2/2020
 • Update coronacrisis
 • 11/27/2019
 • 2019-12 Vraag onderaannemer schap Verian - GGD
 • 11/26/2019
 • 2019-11 Beantwoording vragen PvdA n.a.v. startnotitie woonagenda gemeente Heerde
 • 7/16/2019
 • 2019-10 Servicenormen
 • 6/19/2019
 • 2019-07 Cliëntenraad
 • 6/17/2019
 • 2019-08 Handhaving snelheid Kamperweg en Zwolseweg
 • 6/12/2019
 • 2019-06 Bestemmingsplan Heerderhof, locatie Wendhorst
 • 6/6/2019
 • 2019-09 informatie Atlas leefomgeving asbest schoolgebouwen gemeente Heerde
 • 5/13/2019
 • 2019-05 Initiatief zonnepark Griftdijk
 • 12/27/2018
 • 2019-01 Overlast wilde zwijnen Wapenveld
 • 12/27/2018
 • 2019-02 MFC Vorchten, verzoek om aanpassing horeca-beleid
 • 12/20/2018
 • 2019-04 Verkeersmaatregelen schoolzone Rhijnsberg
 • 11/26/2018
 • 2018-20 Plaatsing tijdelijke verkeersregelinstallatie bij oversteek huisartsenpost Brinklaan
 • 11/2/2018
 • 2018-19 Apeldoorns Kanaal
 • 9/24/2018
 • 2018-18 Vérian consultatiebureau en Vérian subsidie en activiteiten
 • 9/13/2018
 • 2018-17 Beantwoording rondvragen Bitufa
 • 8/30/2018
 • 2019-03 Stand van zaken en ontwikkelingen Apeldoorns Kanaal
 • 7/11/2018
 • 2018-15 Stand van zaken inzake Faillissement Vérian Care & Clean BV
 • 7/3/2018
 • 2018-14 Vestiging BONI Supermarkt locatie Zwolseweg 21 Heerde
 • 6/26/2018
 • 2018-13 Evaluatie horen bij ontwerpbestemmingsplan
 • 6/21/2018
 • 2018-11 Overzicht exploitatiekosten De Heerd
 • 6/6/2018
 • 2018-10 Subsidie AMW Vérian
 • 6/4/2018
 • 2018-12 Schuldhulpverlening ZZP’ers
 • 5/22/2018
 • 2018-09 Voortgang Stichting Buys Ballot
 • 5/16/2018
 • 2018-08 Verlengen onderwijsachterstandenbeleid
 • 5/15/2018
 • 2018-16 Evaluatie Toekomstvisie
 • 4/19/2018
 • 2018-06 Stand van zaken klachten PlusOV
 • 4/9/2018
 • 2018-07 Pannakooi plein De Rhijnsberg
 • 2/14/2018
 • 2018-03 Prikkeldraad in de Hoogwatergeul en landschapszone (het ambitiedocument - bijlage 4 - is te groot om toe te voegen, maar afzonderlijk in te zien op de websitepagina van de gemeente Heerde > google: Ambitiedocument Ruimtelijke Kwaliteit Hoogwatergeul)
 • 2/12/2018
 • 2018-04 Stand van zaken PlusOV
 • 1/29/2018
 • 2018-05 Afspraken veiligheidregio's inzake bereikbaarheid Marle
 • 1/22/2018
 • 2018-02 WNT-norm
 • 1/16/2018
 • 2018-01 Evaluatie servicenormen