Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 9 februari 2023

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: F.L.J. van der Meijden

1
Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde
2
Vaststelling agenda
3
Vragenhalfuurtje
4
Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 15 december 2022
5
Ingekomen stukken
Bij dit agendapunt bestaat de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen op de antwoorden van het college op de gestelde vragen van:
\- PLN over openbare toiletten
\- CDA over drugsafval
6
H. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan wijziging Heieindseweg 1 – 1a Mariahout
7
H. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op het Samenwerkingsakkoord MRE 2023 – 2026
8
H. Voorstel tot vaststelling van de wijziging op de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Laarbeek 2023
9
H. Voorstel tot vaststelling van de Archiefverordening Laarbeek 2023 en Beheerregeling Informatiebeheer Laarbeek 2023
10
H. Groene Zone Isoleren
11
H. Voorstel tot vaststelling routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed
12
H. Voorstel tot vaststelling van de 1e wijziging verordening jeugdhulp 2019
13
H. Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling gemeente Laarbeek
14
H. Voorstel tot vaststelling van de Verordening op de gezamenlijke rekenkamer Gemert-Bakel – Laarbeek 2023 en Convenant gezamenlijke rekenkamer Gemert-Bakel – Laarbeek 2023
15
B. Plan van aanpak energiearmoede
16
B. Voorstel tot vaststelling Gebiedsvisie Aarle-Rixtel Zuidoost
17
Sluiting