Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage

Moties

Datum vergaderingIndiener(s)OnderwerpStatusAfgewikkeld
 • 12/15/2022
 • Bedrijven netwerk voor jongeren
 • Ingetrokken
 • 12/15/2022
 • Fractie CDA
 • Energiecompensatie verenigingen cultuurinstellingen en maatschappelijke voorzieningen
 • Aangenomen
 • 11/10/2022
 • Fractie De Werkgroep
 • Energiebesparing
 • Aangenomen
 • 11/10/2022
 • Fractie PvdA
 • Kwijtschelding OZB eigenaren woning
 • Verworpen
 • 11/10/2022
 • Fractie PvdA
 • Minimumloon 14 euro
 • Ingetrokken
 • 11/10/2022
 • Fractie CDA
 • Laadkabels in de goot
 • Ingetrokken
 • 11/10/2022
 • Ouderen Appèl - Hart voor Laarbeek - Afschaffen vuurwerkshow Beek en Donk kermis
 • Verworpen
 • 11/10/2022
 • Ondersteuning minima
 • Ingetrokken
 • 11/10/2022
 • Fractie CDA
 • Onderzoek flora en fauna bij gemeentelijke bouwplannen
 • Aangenomen
 • 11/10/2022
 • Fractie CDA
 • Impact grote bedrijven op Brainportregio
 • Aangenomen
 • 11/10/2022
 • Fractie CDA
 • Matigen huuraanpassing gemeentelijk vastgoed 2023
 • Ingetrokken
 • 11/10/2022
 • Ouderen Appèl - Hart voor Laarbeek - Verhogen inkomensnorm
 • Verworpen
 • 11/10/2022
 • Bevorderen sociale woningbouw
 • Ingetrokken
 • 7/21/2022
 • Fractie CDA
 • Onderzoek dassenmaatregelen Lekerstraat
 • Verworpen
 • 6/30/2022
 • Fractie PvdA
 • Minimumloon 14 euro
 • 6/30/2022
 • Hulpboekje armoederegelingen
 • Verworpen
 • 6/2/2022
 • Fractie CDA
 • Stoppen onderzoek naar grootschalige windenergie in Laarbeek
 • 4/14/2022
 • Financiële hulp vluchtelingen Oekraïne
 • Ingetrokken
 • 3/10/2022
 • Zorg en verontwaardiging Oekraïne
 • Aangenomen
 • 1/27/2022
 • Woonruimteverdeling Laarbeek
 • Verworpen
 • 1/27/2022
 • Opkoopbescherming / zelfbewoningsplicht
 • Aangenomen
 • 12/9/2021
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Ontwikkeling horeca op de kop van Aarle-Rixtel namens alle fracties
 • Aangenomen
 • 11/11/2021
 • Fractie PvdA
 • Aanpak energiearmoede
 • Ingetrokken
 • 11/11/2021
 • Fractie CDA
 • Langer samen met volwassen kinderen onder één dak zonder korting op de bijstand
 • Ingetrokken
 • 11/11/2021
 • Fractie CDA
 • Liefde mag opbloeien ook in de bijstand
 • Ingetrokken
 • 11/11/2021
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Herstructureringsfonds
 • Ingetrokken
 • 11/11/2021
 • Fractie CDA
 • Aanpak bestrijding invasieve exoten (van CDA en PNL)
 • Aangenomen
 • 11/11/2021
 • Fractie PvdA
 • Verlenging nullijn sociale huur en koop
 • Ingetrokken
 • 10/14/2021
 • Vaststelling bestemmingsplan Artex
 • Aangenomen
 • 10/14/2021
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Vlechtheggen
 • Aangenomen
 • 7/8/2021
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Verkeersvisie
 • Ingetrokken
 • 7/8/2021
 • Fractie PvdA
 • PvdA De Werkgroep ABL Herstel biodiversiteit
 • Ingetrokken
 • 7/8/2021
 • Fractie PvdA
 • Meer sociale huurwoningen
 • Ingetrokken
 • 7/8/2021
 • Fractie CDA
 • Realistisch haalbaarheidsonderzoek windmolens zoekgebied 2
 • Ingetrokken
 • 7/8/2021
 • Fractie CDA
 • CDA-De Werkgroep Alternatieve oplossing woningtekort
 • Ingetrokken
 • 7/8/2021
 • Fractie De Werkgroep
 • Participatie door vrijwilligerswerk (De Werkgroep-PvdA )
 • Ingetrokken
 • 7/8/2021
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Betaalbare transitie
 • Ingetrokken
 • 5/20/2021
 • Fractie CDA
 • Ondersteuningsregeling corona verenigingen stichtingen en vrijwilligersorganisaties gemeente Laarbeek
 • Ingetrokken
 • 5/20/2021
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Onderzoek woningbehoefte
 • Ingetrokken
 • 5/20/2021
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Stop ontwikkeling zonne- en windparken
 • Verworpen
 • 5/20/2021
 • Fractie CDA
 • Adviesregeling digitalisering MKB 20-05-2021
 • Ingetrokken
 • 5/20/2021
 • Fractie De Werkgroep
 • De Werkgroep/PvdA/ABL Woonruimteverdeling Laarbeek
 • Ingetrokken
 • 5/20/2021
 • Fractie De Werkgroep
 • De Werkgroep/PvdA/ABL Zelfbewoningsplicht
 • Ingetrokken
 • 3/18/2021
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Stop ontwikkeling zonne- en windparken
 • Ingetrokken
 • 3/18/2021
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezwaarschriften WOZ via No-Cure-No-Pay
 • Aangenomen
 • 3/18/2021
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Gezamenlijke motie over Vrijstelling giften
 • Aangenomen
 • 11/19/2020
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Gebaren- en schrijftolk
 • Aangenomen
 • 11/5/2020
 • Fractie PvdA
 • Zelfstandigen met schulden
 • Ingetrokken
 • 11/5/2020
 • Fractie De Werkgroep
 • Herinrichting kerkplein Aarle-Rixtel
 • Ingetrokken
 • 11/5/2020
 • Fractie De Werkgroep
 • Tiny Houses
 • Ingetrokken