Moties

Datum vergaderingIndiener(s)OnderwerpStatusAfgewikkeld
 • 3/18/2021
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Gezamenlijke motie over Vrijstelling giften
 • Aangenomen
 • 3/18/2021
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezwaarschriften WOZ via No-Cure-No-Pay
 • Aangenomen
 • 3/18/2021
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Stop ontwikkeling zonne- en windparken
 • Ingetrokken
 • 11/19/2020
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Gebaren- en schrijftolk
 • Aangenomen
 • 11/5/2020
 • Fractie PvdA
 • Zelfstandigen met schulden
 • Ingetrokken
 • 11/5/2020
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Blauwe container
 • Ingetrokken
 • 11/5/2020
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Kruising Donkse brug
 • Ingetrokken
 • 11/5/2020
 • Fractie PvdA
 • Besparing bibliotheek
 • Ingetrokken
 • 11/5/2020
 • Fractie De Werkgroep
 • Herinrichting kerkplein Aarle-Rixtel
 • Ingetrokken
 • 11/5/2020
 • Fractie De Werkgroep
 • Tiny Houses
 • Ingetrokken
 • 11/5/2020
 • Fractie CDA
 • CDA/PvdA: Gebruik subsidieregelingen
 • Ingetrokken
 • 11/5/2020
 • Fractie De Werkgroep
 • Bezuiniging bibliotheekwerk
 • Ingetrokken
 • 11/5/2020
 • Fractie CDA
 • CDA/PvdA: Onderzoek discriminatie in gemeente Laarbeek
 • Ingetrokken
 • 11/5/2020
 • Fractie CDA
 • Bijstelling beschikbaar budget Voor- en Vroegschoolse Educatie
 • Ingetrokken
 • 11/5/2020
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Kruising N615
 • Ingetrokken
 • 11/5/2020
 • Fractie CDA
 • Onderzoek personele bezetting gemeente Laarbeek
 • Ingetrokken
 • 10/8/2020
 • Fractie PvdA
 • Mondkapjes voor de minima
 • Aangenomen
 • 10/8/2020
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Onderzoek Kosten Jeugdzorg
 • 8/27/2020
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Onderwijshuisvesting
 • Aangenomen
 • 7/2/2020
 • Fractie CDA
 • Deelname Regeling Reductie Energiegebruik van Ministerie
 • 7/2/2020
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Starterslening
 • Aangenomen
 • 7/2/2020
 • Fractie CDA
 • OZB tarief bedrijven
 • 7/2/2020
 • Fractie CDA
 • PIP N279 Veghel - Asten
 • Aangenomen
 • 7/2/2020
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Extra veld sportpark het Heereind
 • 6/25/2020
 • Fractie PvdA
 • Stop de lokale bezuinigingen
 • Aangenomen
 • 5/14/2020
 • Opvang vluchtelingenkinderen
 • Aangenomen
 • 12/12/2019
 • Fractie De Werkgroep
 • Sticker ongeadresseerd drukwerk ja-ja
 • Ingetrokken
 • 12/12/2019
 • Fractie CDA
 • Motie vreemd aan de orde - energietransitie
 • Ingetrokken
 • 12/12/2019
 • Fractie PvdA
 • Kwijtschelding OZB eigenaren woning
 • Ingetrokken
 • 11/7/2019
 • Fractie PvdA
 • Iedereen profiteert mee solarparken
 • Ingetrokken
 • 11/7/2019
 • Fractie PvdA
 • Stimulering houtbouw CLT
 • Ingetrokken
 • 11/7/2019
 • Fractie De Werkgroep
 • Grondnota 2019
 • Ingetrokken
 • 10/3/2019
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Bijplussen extra jeugdzorggeld 2022 en 2023 in meerjarenbegroting
 • Aangenomen
 • 10/3/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Woningbouw Aarle-Rixtel
 • Aangenomen
 • 6/27/2019
 • Fractie CDA
 • Fikks app
 • Ingetrokken
 • 6/27/2019
 • Fractie CDA
 • Belastingvoordelen en subsidieregelingen (sport)verenigingen en voorzieningen
 • Ingetrokken
 • 6/27/2019
 • Fractie CDA
 • Tarief onroerende zaakbelastingen Instellingen van sociaal belang
 • Ingetrokken
 • 6/27/2019
 • Fractie De Werkgroep
 • Investeren in de 0de lijn, terugdringen kosten jeugdzorg en WMO
 • Ingetrokken
 • 6/27/2019
 • Alternatieve middelen project Gulden Land
 • Aangenomen
 • 6/27/2019
 • Fractie PvdA
 • Bezuiniging bibliotheek
 • Ingetrokken
 • 6/27/2019
 • Innovatiehuis De Peel
 • Aangenomen
 • 6/27/2019
 • Fractie CDA
 • Visie bestemmingsplan buitengebied
 • Ingetrokken
 • 3/14/2019
 • Onderhoudswerkzaamheden Schutstraat te Lieshout
 • Ingetrokken
 • 1/31/2019
 • Fractie PvdA
 • Vreemd aan de orde van de dag Kinderpardon
 • Ingetrokken
 • 12/6/2018
 • Fractie De Werkgroep
 • Vuurwerkvrije zones
 • Aangenomen
 • 12/6/2018
 • Fractie De Werkgroep
 • Regentonnen
 • Aangenomen
 • 11/8/2018
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Ramingen sociaal domein
 • Ingetrokken
 • 11/8/2018
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Fietspad Sonseweg
 • Ingetrokken
 • 11/8/2018
 • Fractie PvdA
 • Betaalbaar houden huur- en koopwoningen
 • Ingetrokken
 • 11/8/2018
 • Fractie CDA
 • Handhaven realisatieperiode 5 jaar openbare verlichting
 • Ingetrokken