Moties

Datum vergaderingIndiener(s)OnderwerpStatusAfgewikkeld
 • 7/8/2021
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Betaalbare transitie
 • 7/8/2021
 • Fractie PvdA
 • Meer sociale huurwoningen
 • 7/8/2021
 • Fractie CDA
 • CDA-De Werkgroep Alternatieve oplossing woningtekort
 • 7/8/2021
 • Fractie CDA
 • Realistisch haalbaarheidsonderzoek windmolens zoekgebied 2
 • 7/8/2021
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Verkeersvisie
 • 7/8/2021
 • Fractie PvdA
 • PvdA De Werkgroep ABL Herstel biodiversiteit
 • 7/8/2021
 • Fractie De Werkgroep
 • Participatie door vrijwilligerswerk (De Werkgroep-PvdA )
 • 5/20/2021
 • Fractie CDA
 • Adviesregeling digitalisering MKB 20-05-2021
 • Ingetrokken
 • 5/20/2021
 • Fractie De Werkgroep
 • De Werkgroep/PvdA/ABL Woonruimteverdeling Laarbeek
 • Ingetrokken
 • 5/20/2021
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Stop ontwikkeling zonne- en windparken
 • Verworpen
 • 5/20/2021
 • Fractie De Werkgroep
 • De Werkgroep/PvdA/ABL Zelfbewoningsplicht
 • Ingetrokken
 • 5/20/2021
 • Fractie CDA
 • Ondersteuningsregeling corona verenigingen stichtingen en vrijwilligersorganisaties gemeente Laarbeek
 • Ingetrokken
 • 5/20/2021
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Onderzoek woningbehoefte
 • Ingetrokken
 • 3/18/2021
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Gezamenlijke motie over Vrijstelling giften
 • Aangenomen
 • 3/18/2021
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Bezwaarschriften WOZ via No-Cure-No-Pay
 • Aangenomen
 • 3/18/2021
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Stop ontwikkeling zonne- en windparken
 • Ingetrokken
 • 11/19/2020
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Gebaren- en schrijftolk
 • Aangenomen
 • 11/5/2020
 • Fractie PvdA
 • Zelfstandigen met schulden
 • Ingetrokken
 • 11/5/2020
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Kruising N615
 • Ingetrokken
 • 11/5/2020
 • Fractie CDA
 • Onderzoek personele bezetting gemeente Laarbeek
 • Ingetrokken
 • 11/5/2020
 • Fractie CDA
 • Bijstelling beschikbaar budget Voor- en Vroegschoolse Educatie
 • Ingetrokken
 • 11/5/2020
 • Fractie CDA
 • CDA/PvdA: Onderzoek discriminatie in gemeente Laarbeek
 • Ingetrokken
 • 11/5/2020
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Kruising Donkse brug
 • Ingetrokken
 • 11/5/2020
 • Fractie PvdA
 • Besparing bibliotheek
 • Ingetrokken
 • 11/5/2020
 • Fractie De Werkgroep
 • Herinrichting kerkplein Aarle-Rixtel
 • Ingetrokken
 • 11/5/2020
 • Fractie De Werkgroep
 • Tiny Houses
 • Ingetrokken
 • 11/5/2020
 • Fractie CDA
 • CDA/PvdA: Gebruik subsidieregelingen
 • Ingetrokken
 • 11/5/2020
 • Fractie De Werkgroep
 • Bezuiniging bibliotheekwerk
 • Ingetrokken
 • 11/5/2020
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Blauwe container
 • Ingetrokken
 • 10/8/2020
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Onderzoek Kosten Jeugdzorg
 • 10/8/2020
 • Fractie PvdA
 • Mondkapjes voor de minima
 • Aangenomen
 • 8/27/2020
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Onderwijshuisvesting
 • Aangenomen
 • 7/2/2020
 • Fractie CDA
 • OZB tarief bedrijven
 • 7/2/2020
 • Fractie CDA
 • PIP N279 Veghel - Asten
 • Aangenomen
 • 7/2/2020
 • Fractie CDA
 • Deelname Regeling Reductie Energiegebruik van Ministerie
 • 7/2/2020
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Extra veld sportpark het Heereind
 • 7/2/2020
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Starterslening
 • Aangenomen
 • 6/25/2020
 • Fractie PvdA
 • Stop de lokale bezuinigingen
 • Aangenomen
 • 5/14/2020
 • Opvang vluchtelingenkinderen
 • Aangenomen
 • 12/12/2019
 • Fractie PvdA
 • Kwijtschelding OZB eigenaren woning
 • Ingetrokken
 • 12/12/2019
 • Fractie CDA
 • Motie vreemd aan de orde - energietransitie
 • Ingetrokken
 • 12/12/2019
 • Fractie De Werkgroep
 • Sticker ongeadresseerd drukwerk ja-ja
 • Ingetrokken
 • 11/7/2019
 • Fractie De Werkgroep
 • Grondnota 2019
 • Ingetrokken
 • 11/7/2019
 • Fractie PvdA
 • Stimulering houtbouw CLT
 • Ingetrokken
 • 11/7/2019
 • Fractie PvdA
 • Iedereen profiteert mee solarparken
 • Ingetrokken
 • 10/3/2019
 • Fractie Algemeen Belang Laarbeek
 • Bijplussen extra jeugdzorggeld 2022 en 2023 in meerjarenbegroting
 • Aangenomen
 • 10/3/2019
 • Fractie Partij Nieuw Laarbeek
 • Woningbouw Aarle-Rixtel
 • Aangenomen
 • 6/27/2019
 • Alternatieve middelen project Gulden Land
 • Aangenomen
 • 6/27/2019
 • Fractie De Werkgroep
 • Investeren in de 0de lijn, terugdringen kosten jeugdzorg en WMO
 • Ingetrokken
 • 6/27/2019
 • Fractie PvdA
 • Bezuiniging bibliotheek
 • Ingetrokken