Raadsinformatiebrieven

PublicatiedatumOnderwerp
 • 4/16/2021
 • Waterbeheerplan 2022-2027 van Waterschap Aa en Maas
 • 4/16/2021
 • Maartbrief gemeentefonds 2021: 4e compensatiepakket coronacrisis
 • 4/9/2021
 • Verantwoordingstraject ENSIA 2020
 • 4/7/2021
 • Invulling Werkgeverschap Experts Jeugd Asten, Someren en Laarbeek
 • 4/1/2021
 • Afwegingskader woningsplitsing en transformatie
 • 4/1/2021
 • Afwegingskader De Peel
 • 3/26/2021
 • Stand van zaken duurzaamheidsagenda
 • 3/25/2021
 • Evaluatie pilot robotmaaiers
 • 3/25/2021
 • Jaarverslag 2020 intergemeentelijke commissie bezwaarschriften
 • 3/17/2021
 • Schuldhulpverlening en herorientatie zelfstandig ondernemers
 • 3/11/2021
 • Intergemeentelijke samenwerking Gemert-Bakel en Laarbeek
 • 3/11/2021
 • Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten
 • 3/9/2021
 • Spoorboekje implementie Omgevingswet
 • 3/4/2021
 • Ontwikkelingen woningbouw Baverdestraat
 • 3/4/2021
 • Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Laarbeek 2021
 • 2/25/2021
 • Bovenop de Onderwereld 2020
 • 2/19/2021
 • Reactie provincie op aangenomen motie CDA in raadsvergadering 2-7-2020 inzake N279
 • 2/8/2021
 • Provinciale beoordeling begroting 2021 Laarbeek
 • 2/4/2021
 • Kadernota 2022 GGD Brabant Zuidoost
 • 2/3/2021
 • Begrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijke Regeling Senzer
 • 2/3/2021
 • Lokaal preventieakkoord bestuursopdracht
 • 2/3/2021
 • Kadernota 2022 en koersdocument Samenwerken door Samen Werken van de GR Peelgemeenten
 • 2/2/2021
 • Uitvoeringsprogramma VTH 2021
 • 1/28/2021
 • Nieuwsbrieven GGD over 2e begrotingswijziging 2020 en iJGZ
 • 1/25/2021
 • Energietransitie algemeen
 • 1/25/2021
 • Toezichtoordeel Informatie- en Archiefbeheer 2020
 • 1/25/2021
 • Decembercirculaire gemeentefonds 2020
 • 1/18/2021
 • Transformatie en woningsplitsing
 • 12/23/2020
 • 3e kwartaalrapportage GR Peelgemeenten
 • 12/23/2020
 • Vangnetregeling
 • 12/18/2020
 • Stand van zaken veranderopgave Inburgering
 • 12/16/2020
 • Ledverlichting sportparken
 • 12/14/2020
 • Schulddienstverlening
 • 12/10/2020
 • Plan 'Ouder worden in Laarbeek'
 • 12/1/2020
 • Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 en de feestdagen
 • 11/19/2020
 • Ongevallencijfers 2015 tot en met 2e kwartaal 2020
 • 11/12/2020
 • Definitief besluit over wijziging GR Peelgemeenten
 • 11/5/2020
 • Proces eindrapport evaluatie GR Senzer en begrotingswijziging 2021
 • 11/4/2020
 • Corona gerelateerde betalingen en tegemoetkomingen
 • 11/3/2020
 • Peelmarketing
 • 10/14/2020
 • Vroegsignalering schulden
 • 10/14/2020
 • Voortgang gemeentelijke uitvoering Wet Verplichte GGZ (Wvggz)
 • 10/14/2020
 • Lbr. 20-031 Uitvoeringslasten Klimaatakkoord
 • 10/7/2020
 • 2e Kwartaalrapportage GR Peelgemeenten
 • 10/5/2020
 • Toetreding van gem. Veldhoven bij inkoopsamenwerking jeugd Een 10 voor de jeugd
 • 9/30/2020
 • Toename aantal bezwaren mede door explosieve groei No Cure No Pay bureaus
 • 9/30/2020
 • MIRT onderzoek Brainportregio
 • 9/29/2020
 • Stand van zaken realisatie geboortebos
 • 9/24/2020
 • Compensatie huur sportverenigingen
 • 9/4/2020
 • Interbestuurlijk Toezicht archief- en informatiebeheer 2020