Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage

Raadsinformatiebrieven

PublicatiedatumOnderwerp
 • 3/10/2023
 • Afronding actualisatie en bekostiging GR Senzer
 • 3/10/2023
 • Woondeal Zuidoost-Brabant 2022 t/m 2030
 • 3/8/2023
 • Motie CDA onderzoek flora en fauna bij gemeentelijke bouwplannen 10-11-2022
 • 2/15/2023
 • Jaarrapportage ondermijning Peelland 2022
 • 2/15/2023
 • Raadsinformatiebrief overschrijden voorbereidingskrediet project Centrumontwikkeling Lieshout
 • 2/13/2023
 • Masterplan Eyckenlust
 • 2/9/2023
 • Nav Woo-verzoek provincie Noord-Brabant mbt taakstelling huisvesting statushouders
 • 2/2/2023
 • Haalbaarheidsonderzoek Gulden Energie
 • 1/20/2023
 • Stand van zaken samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelingsmaatschappij ruimte voor ruimte
 • 1/19/2023
 • Decembercirculaire gemeentefonds 2022
 • 1/19/2023
 • Toezichtoordeel informatie- en archiefbeheer 2022
 • 1/18/2023
 • Verduurzamen Ontmoetingscentrum
 • 1/5/2023
 • Tijdelijk gebruik Brukelumschool ten behoeve van opvang vluchtelingen.
 • 1/4/2023
 • Maatwerk-energietoeslag
 • 1/4/2023
 • Woningbouw in de gemeente Laarbeek
 • 1/3/2023
 • regulier peuterwerk en voor- en vroegschoolse educatie
 • 12/16/2022
 • Ontwikkelingen GR Blink
 • 12/16/2022
 • Voorgenomen heropening Vliegbasis De Peel
 • 11/30/2022
 • Raads- of stateninformatiebrief bestuursrapportage 2022 ODZOB
 • 11/29/2022
 • Herontwikkeling van de Baverdestraat Lieshout
 • 11/24/2022
 • Aanbesteding Collectief Vraagafhankelijk Vervoer 2023 en verder
 • 11/9/2022
 • Dorpsontwikkeling Lieshout
 • 11/7/2022
 • Stand van zaken uitvoering motie Artex
 • 10/21/2022
 • Verduurzamen Ontmoetingscentrum
 • 10/21/2022
 • Vertrek directeur en strategisch traject Blink
 • 10/18/2022
 • Verkenningsfase N 279
 • 10/13/2022
 • Uitspraak Centrale Raad van Beroep over resultaatgericht indiceren van huishoudelijke ondersteuning
 • 9/28/2022
 • Beroepsprocedure BUIG-financiering 2019, 2020 en 2021
 • 9/15/2022
 • Actualisatie retailbeleid
 • 9/15/2022
 • Besluitvorming snelfietsroute Gemert - Helmond
 • 7/28/2022
 • Stand van zaken Centrumplan Lieshout
 • 7/22/2022
 • Kostendelersnorm
 • 7/21/2022
 • Horizontaal toezicht 2023
 • 7/19/2022
 • Jaarverslag informatie- en archiefbeheer 2022
 • 7/13/2022
 • Onderzoek businesscase windmolens
 • 7/13/2022
 • Faillissement Jeugdhulp Xtra
 • 7/13/2022
 • Jaarverantwoording Kinderdagopvang Gemeenten 2021
 • 6/28/2022
 • Resultaat aanbesteding Pater Vogelsstraat Kerkstraat en Hubertusweg
 • 6/28/2022
 • Aanpak scheidingsproblematiek
 • 6/24/2022
 • Meicirculaire gemeentefonds 2022
 • 6/15/2022
 • Schaarste elektriciteitsnet
 • 6/2/2022
 • Garantstelling lening aanleg padelbanen tv Slotje
 • 5/30/2022
 • Reactivering vliegbasis De Peel
 • 5/30/2022
 • Onderzoek radarverstoring windmolens
 • 5/25/2022
 • Stand van zaken heroriĆ«ntatie en schuldhulpverlening aan ondernemers
 • 5/11/2022
 • Wijziging wet gemeenschappelijke regelingen
 • 5/10/2022
 • Aanbestedingen groot asfaltonderhoud
 • 5/10/2022
 • Jaarverslag VTH 2021
 • 4/29/2022
 • Beheerovereenkomst Bosgroep Zuid Nederland 2022-2027
 • 4/21/2022
 • Maartbrief gemeentefonds 2022