Raadsinformatiebrieven

PublicatiedatumOnderwerp
 • 7/21/2021
 • Informatiebeveiliging een terugblik ontwikkelingen en vooruitblik
 • 7/14/2021
 • Jaarverslag informatie- en archiefbeheer 2021
 • 7/9/2021
 • Procesvoorstel voor het vaststellen van kaders voor het Centrumplan Lieshout
 • 7/9/2021
 • Corona
 • 7/8/2021
 • Rapportage Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd ‘kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd'
 • 7/8/2021
 • Uitvoering motie ABL 5-11-2020 onderzoek mogelijke invoering blauwe papiercontainers
 • 6/30/2021
 • Situatie gecertificeerde instellingen
 • 6/30/2021
 • Personeelsmonitor 2020
 • 6/21/2021
 • Managementrapportages 1e kwartaal 2021 GR Peelgemeenten
 • 6/21/2021
 • Toezichtoordeel Omgevingsrecht en opheffen actief toezicht
 • 6/21/2021
 • Plan van aanpak Lieshoutse Heide
 • 6/21/2021
 • Jaarrapportage zorgkosten 2020 GR Peelgemeenten
 • 6/21/2021
 • Meicirculaire gemeentefonds 2021
 • 6/11/2021
 • Heroriëntatie en schuldhulpverlening voor ondernemers
 • 6/3/2021
 • Haalbaarheidsfase Gulden Energie
 • 5/21/2021
 • Regionaal jaarverslag leerplicht/RMC 2019-2020
 • 5/21/2021
 • Jaarverantwoording kinderopvang 2020
 • 5/4/2021
 • Aanbesteding leerlingenvervoer 2021 en verder
 • 5/4/2021
 • Regionaal Afsprakenkader Arbeidsmigranten
 • 4/30/2021
 • Jaarverslag VTH 2020
 • 4/16/2021
 • Maartbrief gemeentefonds 2021: 4e compensatiepakket coronacrisis
 • 4/16/2021
 • Waterbeheerplan 2022-2027 van Waterschap Aa en Maas
 • 4/9/2021
 • Verantwoordingstraject ENSIA 2020
 • 4/7/2021
 • Invulling Werkgeverschap Experts Jeugd Asten, Someren en Laarbeek
 • 4/1/2021
 • Afwegingskader woningsplitsing en transformatie
 • 4/1/2021
 • Afwegingskader De Peel
 • 3/26/2021
 • Stand van zaken duurzaamheidsagenda
 • 3/25/2021
 • Evaluatie pilot robotmaaiers
 • 3/25/2021
 • Jaarverslag 2020 intergemeentelijke commissie bezwaarschriften
 • 3/17/2021
 • Schuldhulpverlening en herorientatie zelfstandig ondernemers
 • 3/11/2021
 • Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten
 • 3/11/2021
 • Intergemeentelijke samenwerking Gemert-Bakel en Laarbeek
 • 3/9/2021
 • Spoorboekje implementie Omgevingswet
 • 3/4/2021
 • Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Laarbeek 2021
 • 3/4/2021
 • Ontwikkelingen woningbouw Baverdestraat
 • 2/25/2021
 • Bovenop de Onderwereld 2020
 • 2/19/2021
 • Reactie provincie op aangenomen motie CDA in raadsvergadering 2-7-2020 inzake N279
 • 2/8/2021
 • Provinciale beoordeling begroting 2021 Laarbeek
 • 2/4/2021
 • Kadernota 2022 GGD Brabant Zuidoost
 • 2/3/2021
 • Begrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijke Regeling Senzer
 • 2/3/2021
 • Kadernota 2022 en koersdocument Samenwerken door Samen Werken van de GR Peelgemeenten
 • 2/3/2021
 • Lokaal preventieakkoord bestuursopdracht
 • 2/2/2021
 • Uitvoeringsprogramma VTH 2021
 • 1/28/2021
 • Nieuwsbrieven GGD over 2e begrotingswijziging 2020 en iJGZ
 • 1/25/2021
 • Energietransitie algemeen
 • 1/25/2021
 • Toezichtoordeel Informatie- en Archiefbeheer 2020
 • 1/25/2021
 • Decembercirculaire gemeentefonds 2020
 • 1/18/2021
 • Transformatie en woningsplitsing
 • 12/23/2020
 • 3e kwartaalrapportage GR Peelgemeenten
 • 12/23/2020
 • Vangnetregeling