Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage

Raadsinformatiebrieven

PublicatiedatumOnderwerp
 • 2/8/2024
 • VTH-beleidsplan 2024-2027 en uitvoeringsprogramma VTH 2024
 • 2/7/2024
 • Jaarplan veiligheid 2024
 • 2/7/2024
 • Vernieuwde Achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw gemeente
 • 2/1/2024
 • Allonge Samenwerkingsovereenkomst Ruimte voor Ruimte
 • 2/1/2024
 • Toezichtoordeel taakstelling vergunninghouders 2023
 • 1/25/2024
 • Stand van zaken Delta Rhine Corridor
 • 1/25/2024
 • Stand van zaken en voortgang programmatische aanpak N279 Veghel-Asten
 • 1/17/2024
 • Raadsinformatiebrief stand van zaken uitvoering motie Artex
 • 1/10/2024
 • Vervolgproces onderzoek zwembadscenario's
 • 12/22/2023
 • Voorziening verlofsparen
 • 12/21/2023
 • De Omgevingswet is een feit per 1 januari 2024
 • 12/21/2023
 • Decembercirculaire gemeentefonds 2023
 • 12/21/2023
 • Regionaal bedrijventerrein december 2023
 • 12/15/2023
 • Stand van zaken Wet inburgering 2021
 • 12/15/2023
 • Planstudie N272
 • 12/12/2023
 • 4e RIB Verduurzaming herontwikkeling Ontmoetingscentrum Beek en Donk
 • 12/7/2023
 • Stand van zaken samenwerking Energiehuis Slim Wonen
 • 12/6/2023
 • Toezichtoordeel informatie- en archiefbeheer 2023
 • 12/4/2023
 • Studierapport tracebepaling snelfietsroute Gemert - Eindhoven
 • 11/23/2023
 • Toekomstbestendig maken van de milieustraat
 • 11/15/2023
 • Voortgang project centrumontwikkeling Lieshout
 • 11/1/2023
 • Aankoop woning tbv huisvesting statushouders en uitbreiding opvanglocatie vluchtelingen Brukelum Aarle-Rixtel
 • 10/30/2023
 • Beleidskader SROI 2024-2027 Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel
 • 10/26/2023
 • Verduurzaming (her)ontwikkeling Ontmoetingscentrum Beek en Donk
 • 10/18/2023
 • Evaluatie Maatwerk Energietoeslag
 • 10/12/2023
 • Zorgen onder inwoners over 5G gemeente Laarbeek
 • 10/12/2023
 • Evaluatie Op de Koffie
 • 10/5/2023
 • Bijdrage van de Erfgoed Deal voor project herstel historische verbindingen tussen Landgoed Eyckenlust en Beek Donk toegekend
 • 10/4/2023
 • Stand van zaken duurzaamheidsagenda 2022-2023
 • 9/28/2023
 • Stand van zaken integrale verkeersstudie
 • 9/25/2023
 • Woo verzoek naar de zaak rondom het verzoek tot herbegraven
 • 9/20/2023
 • Peelsamenwerking - aanstellen gezamenlijke programmamanager
 • 9/19/2023
 • Peelsamenwerking: aanstellen gezamenlijke programmamanager
 • 9/18/2023
 • Situatie Jeugd Veilig Verder vanaf 1 januari 2024
 • 9/18/2023
 • Beeindiging principeverzoek Hoog Strijp 4 en Hoog Strijp ongenummerd Aarle-Rixtel
 • 9/13/2023
 • Jaarverslag VTH 2022
 • 9/7/2023
 • Uitwerking scenarios zwemmen in Laarbeek
 • 9/4/2023
 • Aanpassing woonprogramma Heindertweg 1 Aarle-Rixtel
 • 8/31/2023
 • Jaarverslag 2022 intergemeentelijke commissie bezwaarschriften
 • 7/19/2023
 • Organisatieontwikkeling Land van de Peel
 • 7/19/2023
 • Definitief evenementenbeleid gemeente Laarbeek 2023
 • 7/14/2023
 • Jaarverslag informatie- en archiefbeheer 2023
 • 7/14/2023
 • Wooniezie Woonruimteverdeling in de MRE 2022
 • 7/14/2023
 • Regionale pilot samenwonen op proef voor mensen met een bijstandsuitkering
 • 7/14/2023
 • Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant
 • 7/5/2023
 • Aanpak bestrijding invasieve exoten
 • 6/21/2023
 • Herstel historische verbinding Landgoed Eyckenlust - Groene Long
 • 6/21/2023
 • Voortgangsrapportage RES
 • 6/15/2023
 • Project Uitwerking scenarios zwemmen in Laarbeek
 • 6/15/2023
 • Jaarverslag 2022 van inkoopsamenwerking jeugdhulp Een 10 voor de jeugd