Raadsinformatiebrieven

PublicatiedatumOnderwerp
 • 5/15/2020
 • Regionaal jaarverslag leerplicht - RMC 2018-2019
 • 5/6/2020
 • Handhavingsverslag 2019 gemeeente Laarbeek
 • 5/6/2020
 • Proeftuinaanvraaag Mariahout aardgasvrij
 • 5/1/2020
 • afronding overnameproces van ViERBINDEN
 • 5/1/2020
 • Coronavirus 30 april 2020
 • 4/29/2020
 • Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2019 Laarbeek
 • 4/29/2020
 • Gevolgen van de coronacrisis
 • 4/29/2020
 • Onderzoek indirecte subsidies
 • 4/29/2020
 • Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers tweede voorschot
 • 4/29/2020
 • Rapport Rekenkamercommissies ten aanzien van de ODZOB
 • 4/24/2020
 • Raadsinformatiebrief Update Coronavirus
 • 4/23/2020
 • Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2019 Laarbeek
 • 4/23/2020
 • Voorkeursrecht Mariahout
 • 4/23/2020
 • Veranderopgave Inburgering
 • 4/16/2020
 • Speelruimteplan 2020
 • 4/7/2020
 • Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers
 • 4/2/2020
 • Planstudie N615 Beekse Brug - N272 Beek en Donk - Gemert
 • 4/1/2020
 • Woonafspraken De Peel
 • 3/27/2020
 • Logeerhuis Plezant, voortzetting 2021-2022
 • 3/26/2020
 • Herstellen planologische status Artex BV Bosscheweg 79 Aarle-Rixtel
 • 3/20/2020
 • Raadsinformatiebrief update Coronavirus
 • 3/18/2020
 • Resultaten klimaatstresstest gemeente Laarbeek (bijlagen vd rapportage niet gepubliceerd i.v.m. de grootte)
 • 3/13/2020
 • Jaarverslag aanpak ondermijning 2019 en voortgangsrapportage Veiligheidsplan Peelland 2019-2022
 • 3/13/2020
 • Basisplanning 2020 'Wat gaan we er voor doen in 2020?'
 • 3/13/2020
 • Raadsinformatiebrief overnameproce Vierbinden
 • 3/12/2020
 • Raadsinformatiebrief Update Coronavirus
 • 3/10/2020
 • Coronavirus
 • 3/4/2020
 • Ongevallencijfers 2015 t/m 2019
 • 2/20/2020
 • Onderzoek duurzame warmte RWZI Aarle-Rixtel
 • 2/20/2020
 • Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018
 • 2/19/2020
 • Toetsing aanvragen zonneparken
 • 2/18/2020
 • Decembercirculaire gemeentefonds 2019
 • 2/18/2020
 • Raadsinformatiebrief MRE over de Regionale Energiestrategie
 • 2/18/2020
 • Update bedrijventerreinenprogrammering
 • 2/11/2020
 • Woningbouwplan De Klokkengieterij
 • 2/6/2020
 • Planning en Controlcyclus 2020
 • 1/28/2020
 • Informatiebeveiliging Citrix
 • 1/23/2020
 • Jaarplan 2020 Doelmatig Waterbeheer Brabantse Peel
 • 1/23/2020
 • Visie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Zuidoost Brabant
 • 1/22/2020
 • Onderzoek duurzame warmte Mariahout
 • 1/15/2020
 • Aanpassing prognose zorgkosten bij derde kwartaalrapportage 2019 GR Peelgemeenten
 • 1/15/2020
 • Vaststellen stimuleringsregeling afkoppelen
 • 1/9/2020
 • Startnotitie Pilot omgevingsplan Centrum Aarle-Rixtel
 • 1/9/2020
 • Terugkoppeling raadsbijeenkomst wonen voor kwetsbare zorg doelgroepen
 • 1/7/2020
 • Schriftelijke vragen ex art 37 RvO van CDA inzake Beëindiging Join Us Beek en Donk per 1-1-2020
 • 1/7/2020
 • Overnameproces Vierbinden
 • 1/7/2020
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • 1/7/2020
 • Provinciale beoordeling begroting 2020 Laarbeek
 • 12/19/2019
 • Begroting Senzer stand van zaken
 • 12/13/2019
 • Tweede en derde kwartaalrapportage 2019 GR Peelgemeenten