Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Politiek beraad 1 - 10 september 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter:
Algemene documenten:

1
Spreekrecht
19:15 – 19:30 uur
Raadzaal

Mevrouw G. Rozema spreekt in. Onderwerp is "2x oversteken door bewoners Klokkenbelt". Meer informatie vindt u in de bijlage.

Burgers die willen inspreken, over een onderwerp dat niet op de agenda staat, kunnen zich hiervoor tot maandag 9 september 15.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie op 0546 – 541391 of via raadsgriffie@almelo.nl.

Meer informatie over hoe spreekrecht werkt vindt u op www.almelo.nl of in de informatiefolder over spreekrecht bij de Publieksbalie.

Voorzitter: Dhr. De Vries
2
Strategisch beleidsplan Twence 2020 - 2023
Oordeelsvormend
19:30 – 20:30 uur

De gemeente Almelo is aandeelhouder van afvalverwerkingsbedrijf Twence. Als aandeelhouder bepaalt de gemeente samen met anderen de plannen van Twence voor de komende jaren. Die plannen komen te staan in het strategisch beleidsplan 2020 – 2023.

Tijdens dit politiek beraad geeft Twence meer informatie over het voorlopige strategisch beleidsplan. Dit gaat onder andere over de huidige situatie, de ontwikkelingen en de hoofdlijnen van de organisatiestrategie.

Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.

Voorzitter: Dhr. De Vries
3
Strategisch beleidsplan Twente Milieu 2020 - 2023
Oordeelsvormend
20:30 – 21:30 uur

De gemeente Almelo is aandeelhouder van afvalverwerkingsbedrijf Twente Milieu. Als aandeelhouder bepaalt de gemeente samen met anderen de plannen van Twente Milieu voor de komende jaren. Die plannen komen te staan in het strategisch beleidsplan 2020 – 2023.

Tijdens dit politiek beraad geeft Twente Milieu meer informatie over het voorlopige strategisch beleidsplan. Dit gaat onder andere over de huidige situatie, de ontwikkelingen en de hoofdlijnen van de organisatiestrategie.

Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.

Voorzitter: Dhr. De Vries

(Aangekondigd raadsbrief met een reactie van het college van burgemeester en wethouders van Almelo vervalt. )
100
AANTEKENINGEN