Gemeente Almelo
Home 

Raadsbrieven

DatumTitel
 • 19-3-2019
 • informerende raadsbrief Jaarverslag VTH 2017_2018
 • 19-3-2019
 • Stand van zaken Regio Deal Twente
 • 12-3-2019
 • 2e fase kunstopdracht uitslag internetstemming kunstwerk havenkom en vervolgaanpak
 • 12-3-2019
 • Uitbreiding ELENA-project met versnelde omzetting openbare verlichting naar LED
 • 5-3-2019
 • Beantwoording motie directe omgeving actief betrekken bij bestemmingsplanherziening
 • 26-2-2019
 • Samenwerking aanpak maatschappelijke opvang
 • 20-2-2019
 • Datalek persoonsgegevens
 • 19-2-2019
 • Ontwerpbestemmingsplan en procedure hogere grenswaarden geluid Markgravenweg 1
 • 12-2-2019
 • Stand van zaken Motie Effecten van subsidies in het sociaal domein
 • 12-2-2019
 • Plafond dienstencheques bereikt
 • 12-2-2019
 • Vertegenwoordiging AVA Twence bv
 • 12-2-2019
 • Duurzaam VMBO in Almelo
 • 12-2-2019
 • Ontwerpbestemmingsplan Groeneveldsweg 8
 • 5-2-2019
 • Verkoop Jan Wiegerslaan 23
 • 5-2-2019
 • Uitslag stemming De Heemde
 • 29-1-2019
 • Voortgangsrapportage Agenda voor Twente
 • 22-1-2019
 • Ontwerpbestemmingsplan Slagendwarsweg 19
 • 15-1-2019
 • Sport en bewegen in Twente
 • 8-1-2019
 • Maatregelenplan 2019-2022 kostenbesparing zorg, participatie en minima
 • 8-1-2019
 • Principeverzoek bestemmingsplanherziening Krooshoopsweg 3 Bornerbroek
 • 8-1-2019
 • Vaststelling van de ontwerp Nota Bodembeheer ‘Twents beleid veur oale groond 2.0’
 • 19-12-2018
 • tarieven huishoudelijke ondersteuning 2018 en 2019
 • 18-12-2018
 • VTH-uitvoeringsprogramma's 2019
 • 18-12-2018
 • beleidskader Stimulering realisatie en allocatie opwek zonne-energie Almelo (Zonneladder Almelo)
 • 18-12-2018
 • Prestatieovereenkomst 2019 tm 2023
 • 18-12-2018
 • Principebesluit brandstofverkooppunt met horeca
 • 4-12-2018
 • Uniform VTH-beleid Twente
 • 4-12-2018
 • Principeverzoek bouw woning achter woonperceel Wittem 45 Almelo
 • 4-12-2018
 • Ontwerpbestemmingsplan Maatkamspsweg 21
 • 4-12-2018
 • Onderwijsachterstandenbeleid
 • 4-12-2018
 • Ontwerp bestemmingsplan Kanaalweg 5
 • 20-11-2018
 • Financiële prognose WMO en Jeugd 2018
 • 20-11-2018
 • Ontwerpbestemmingsplan Windslaan 1b-1c
 • 20-11-2018
 • Junior Stadsprijs
 • 20-11-2018
 • Besluit AB Regio Twente nieuw beleid
 • 20-11-2018
 • Gebiedsplan A1-zone Twente
 • 6-11-2018
 • Ontwerp bestemmingsplan Landgoed Vogelsangk
 • 6-11-2018
 • Normenkader 2018 Rechtmatigheidscontrole
 • 6-11-2018
 • Jaarverslag stadsbouwmeester 2017
 • 6-11-2018
 • Kunstopdracht Binnenstad 2e fase
 • 6-11-2018
 • planning Haven Zuid
 • 30-10-2018
 • Wijziging toezicht op lening aan Heracles Almelo Stadion N.V.
 • 30-10-2018
 • Septembercirculaire gemeentefonds 2018
 • 30-10-2018
 • Cultuurprofiel Twente
 • 30-10-2018
 • Principeverzoek toevoegen woonkavel Kieftsbeeklaan 36
 • 30-10-2018
 • Raadsinformatiebrief Communale samenwerking Münster
 • 30-10-2018
 • Eindverantwoording IMG-subsidie Waterboulevard en Verbindende pleinen
 • 16-10-2018
 • Principeverzoek transformatie locatie hoek Wilgenstraat - Peppellaan te Aadorp
 • 16-10-2018
 • Stand van zaken beheer en exploitatie wijkcentra
 • 16-10-2018
 • verloop besluitvormingsproces BC OZJT