Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Politiek beraad 1 - 24 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 18:00
Eindtijd: 20:45
Voorzitter: J. Wiertz
Toelichting: LET OP: gewijzigde aanvangstijd: 18:00 uur.

Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

Er is geen webuitzending beschikbaar voor het politiek beraad 'Werkbezoek - schouw onderhoudsniveau beheer openbare ruimte' omdat dit voornamelijk buiten de raadzaal plaatsvindt. Er is vanaf 20:45 uur een webuitzending beschikbaar voor het politiek beraad 'Masterclass Almelo Stad van MBO en maakindustrie: Toen, Nu en Straks'.
Algemene documenten:

1
Werkbezoek - schouw onderhoudsniveau beheer openbare ruimte
(Daglicht is noodzakelijk voor de schouw)
18:00 – 20:30 uur
Raadzaal (Begin- en eindpunt)

Tijdens dit politiek beraad gaan raadsleden op een aantal plekken in de stad een schouw van de openbare ruimte doen. Dit gebeurt volgens de systematiek die de gemeenteraad op 29 september 2015 heeft vastgesteld. Zodoende kan de raad meer gevoel krijgen bij het door hem vastgestelde onderhoudsniveau (wat betekent dit in de praktijk) en welke verbeteringen zijn mogelijk.

Het is de bedoeling om de resultaten van deze schouw mee te nemen in de evaluatie van het onderhoudsniveau beheer openbare ruimte. Deze evaluatie zal in het najaar in een politiek beraad worden besproken. De uitkomsten moeten leiden tot een raadsvoorstel eind 2019 met eventuele aanpassingen in het onderhoudsniveau, zodat de (eventuele) financiële consequenties meegenomen kunnen worden naar de perspectiefnota 2020.

In de bijlage vindt u:
- het programma met de tijdsindeling van dit politiek beraad,
- het raadsbesluit van 29 september 2015 en de voor de schouw relevante bijlagen.
(De overige bijlagen bij het raadsbesluit vindt u in Ibabs bij de betreffende raadsvergadering.)

Genodigd zijn raadsleden en raadsvolgers.

Voorzitter: Dhr. Wiertz
2
Spreekrecht
20:30 – 20:45 uur
Raadzaal

Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

Burgers die willen inspreken, over een onderwerp dat niet op de agenda staat, kunnen zich hiervoor tot maandag 23 september 15.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie op 0546 – 541391 of via raadsgriffie@almelo.nl.

Meer informatie over hoe spreekrecht werkt vindt u op www.almelo.nl of in de informatiefolder over spreekrecht bij de Publieksbalie.

Voorzitter: Dhr. De Vries
100
AANTEKENINGEN