Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Politiek beraad 2 - 11 juni 2019

Locatie: Stad Almelo
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Y. Bijenhof
Algemene documenten:

1
Resultaten speerpunten veiligheid april 2018 tot en met april 2019
Stad&Ambt
19.30 – 21:00 uur
Beeldvormend

De gemeente Almelo, het openbaar ministerie en de politie hebben samen speerpunten gedefinieerd op het terrein van openbare orde en veiligheid. Deze speerpunten vormen de belangrijkste aspecten voor de leefbaarheid en veiligheid in Almelo en zijn daarmee ook wezenlijke onderdelen van het programma Veiligheid. In dit politiek beraad staan centraal de resultaten over de periode april 2018 tot en met april 2019.

GeĂ¯nteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.

Voorzitter: Mw. Bijenhof