Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Politiek beraad 1 - 10 maart 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:15
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: J. Wiertz
Algemene documenten:

1
Spreekrecht
19:15 – 19:30 uur (Raadzaal)

Dhr. Derks bestuurslid van de Stichting de Gravenruiters spreekt in om de raad en de stad kennis te laten maken met de doelstelling en de activiteiten van de Stichting de Gravenruiters.

Burgers die willen inspreken, over een onderwerp dat niet op de agenda staat, kunnen zich hiervoor tot maandag 9 maart 15.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie op 0546 – 541391 of via [raadsgriffie@almelo.nl](mailto:raadsgriffie@almelo.nl).

Meer informatie over hoe spreekrecht werkt vindt u op www.almelo.nl.

Voorzitter: Dhr. Wiertz
2
Tariefdifferentiatie en kwijtscheldingsbeleid
Financiën
Oordeelsvormend
19:30 – 20:15 uur (Raadzaal)

Bij de behandeling van de begroting 2020 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om de raad te informeren over de mogelijkheden tot woonlastendifferentiatie tussen een persoons- en meerpersoonshuishoudens en over de mogelijkheden tot aanpassing van het kwijtscheldingsbeleid in relatie tot de armoedeval.
Het college heeft de gemeenteraad hierover per raadsbrief geïnformeerd (Differentiatie woonlasten en kwijtscheldingsbeleid).

Aangezien er met betrekking tot woonlastendifferentiatie en kwijtscheldingsbeleid nadere beleidskeuzes te maken zijn, zou het college in een politiek beraad graag de gevoelens van de raad ophalen met betrekking tot dit onderwerp. Dit biedt de mogelijkheid om de inhoudelijke achtergronden verder uit te diepen en de wenselijkheid van eventuele beleidsaanpassingen nader met elkaar te verkennen.

Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.

Voorzitter: Dhr. Wiertz
3
Presentatie Veiligheidscijfers 2019
Programma veiligheid
Beeldvormend
20:15 – 21:45 uur (Raadzaal)

Jaarlijks worden de veiligheidscijfers en de resultaten van de vastgestelde prioriteiten en speerpunten van de politie in samenwerking met de gemeente en het Openbaar Ministerie gepresenteerd aan de gemeenteraad. In dit politiek beraad worden de veiligheidscijfers van 2019 gepresenteerd.

Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.

Voorzitter: Mw. Ten Seldam