Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Raad - 31 maart 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.J. Gerritsen
Toelichting: VERVALLEN

De raadsvergadering van 31 maart 2020 wordt, in lijn met de richtlijn van het RIVM, vooralsnog verplaatst naar dinsdag 7 april 19:30 uur en zou indien nodig worden voortgezet  op woensdag 8 april 2020.

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen agenda
3
Ingekomen stukken
4
Vaststellen notulen
5
Vragenhalfuur
98
Sluiting
99
Besluitenlijst en notulen
100
Aantekeningen