Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Raad - 11 juni 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.J. Gerritsen
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen agenda
3
Ingekomen stukken
3.1
raadsbrieven vanuit B&W
3.2
aan de gemeenteraad
4
Vaststellen notulen
5
Vragenhalfuur
6
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Landgoed Vogelsangk
7
Vaststelling bestemmingsplan Windslaan 1b-1c
8
Motie In Vrijheid herdenken Almelo
96
Voorgenomen moties en amendementen
98
Sluiting
99
Besluitenlijst en notulen
100
AANTEKENINGEN