Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Raad - 23 maart 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.J. Gerritsen
Toelichting: Ingelaste raadsvergadering

I.v.m. de landelijke richtlijnen rondom het Coronavirus vindt de raadsvergadering plaats zonder publiek. U kunt de raadsvergadering volgen via de (live) webuitzending. Deze vindt u via www.almelo.nl/gemeenteraad.
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling bestemmingsplan 'Parapluherziening wonen'
_Portefeuillehouder: J.M. van Rees_

Op 20 november 2018 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen om een technische reparatie van de bestemmingsplannen te kunnen voorbereiden. Deze reparatie was noodzakelijk vanwege een uitspraak van de Raad van State. Het ontwerpbestemmingsplan ’Parapluherziening wonen’ is hiervoor opgesteld en heeft ter inzage gelegen. Er zijn veertien zienswijzen ingediend. Deze geven aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen. Wij stellen u voor het bestemmingsplan ‘Parapluherziening wonen’ gewijzigd vast te stellen.
3
Sluiting
99
Besluitenlijst en notulen
101
Aantekeningen