Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Politiek beraad 1 - 25 juni 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. Wiertz
Toelichting: I.v.m. dat dit een extra politiek beraad is, vindt deze avond geen spreekrecht plaats.
Algemene documenten:

1
Uitvoeringskader Participatiewet 2019-2022
Beeldvormend
19:30 – 21:00 uur
Raadzaal

Het college bespreekt het concept uitvoeringskader participatiewet 2019-2022 met de raad voor en nodigt de raad uit hierover feedback te geven.

Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.

Voorzitter: Dhr. Wiertz
2
Interbestuurlijk Toezicht 2019
Beeldvormend
21:00 – 22:00 uur
Raadzaal

De commissie planning en control heeft geadviseerd om de raadsbrief ‘Uitkomsten Interbestuurlijk Toezicht 2019’ te agenderen voor het politiek beraad. Met als doel een toelichting te krijgen op de systematiek die ten grondslag ligt aan het oordeel van de Provincie als toezichthouder.

Het college hiermee de ruimte te geven voor een toelichting op code rood en de raad zal het college hierop bevragen. Vervolgens gaan raadsleden met elkaar hierover in debat.

Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.

Voorzitter: Dhr. De Vries