Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

B&W - 17 maart 2020

Locatie: B&W kamer
Aanvang: 12:00
Eindtijd: 13:00
Voorzitter: A.J. Gerritsen
Bundel:
pdf Agendabundel (4.2MB)

0.0.1
De Besluitenlijst van B&W d.d. 17 maart 2020
pdf 2020-03-17 Besluitenlijst BenW (71711).pdf (87KB)
pdf C2.1 BW (7234) Afhandeling motie 12 Monitoring Pilots toepassen in de hele toegang .pdf (222KB)
pdf C2.1 RB (5720) Afhandeling motie 12 Monitoring Pilots toepassen in de hele toegang .pdf (45KB)
pdf C4.1.1 BW (7714) Stand van zaken aanbesteding beheer en exploitatie wijkaccommodaties.pdf (317KB)
pdf C4.1.1 RB (5993) Stand van zaken aanbesteding beheer en exploitatie wijkaccommodaties.pdf (47KB)
pdf C4.1.2 BW (7412) Toetreding dealers Medium Term Note (MTN).pdf (227KB)
pdf C4.2.1 BW (7704) Beantwoording schriftelijke vragen VVD over (On)veiligheid in de zorg.pdf (155KB)
pdf C4.2.1 UIT (92135) Beantwoording raadsvragen VVD veiligheid zorgcomplexen versie 2.pdf (61KB)
pdf C4.4.2 BW (7693) Bezuiniging Subsidie 2020 - 2021 Stichting Almelo Promotie.pdf (298KB)
pdf C4.4.2 RB (5999) Brief aan Stichting Almelo Promotie aangaande bezuiniging op subsidie.pdf (61KB)
pdf C4.4.3 BW (7662) Aanvulling gedragslijn 'funderingskosten 1991'.pdf (243KB)
pdf C4.7.1 BW (7650) Subsidie Almelo Sociaal 2020.pdf (231KB)
pdf C4.7.1 BW (E) (7700) Indexatie tarieven orthopedagogisch behandel- en leefklimaat.pdf (237KB)
pdf C4.7.1 INT (71131) Uitvoeringsovereenkomst.pdf (89KB)
pdf C4.7.1 UIT (91787) Beschikking subsidie Almelo Sociaal 2020.pdf (153KB)
pdf C4.9.1 BW (7075) Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Markgravenweg 1.pdf (278KB)
pdf C4.9.1 RV (5960) Bestemmingsplan Markgravenweg 1.pdf (168KB)
pdf C4.9.2 BW (7707) Stimuleren kavelverkoop Almelo Noordoost 2020.pdf (256KB)
pdf C4.9.2 BW (E)(7654) Schenking 125 bomen door Witzand Bouwmaterialen B.V..pdf (385KB)
pdf C4.9.2 RB (5987) Stimuleren kavelverkoop Almelo Noordoost 2020.pdf (159KB)
pdf C4.9.3 BW (7661) Beƫindiging regeling tegemoetkoming architectenkosten Almelo Noord Oost.pdf (236KB)
pdf C4.9.4 BW (7705) Optiebeleid kavelverkopen.pdf (249KB)
pdf NO B.1 BW (7673) Benoemen twee nieuwe leden bezwaarschriftencommissie Sociale Zekerheidszaken.pdf (238KB)