Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Politiek beraad 1 - 11 juni 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:15
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: A. de Vries
Algemene documenten:

1
Spreekrecht
19.15 - 19.30 uur
Raadzaal

Mevrouw M. Doeschot spreekt namens de ondernemingsraad van SOWECO in over de toekomst van SOWECO.
Mevrouw M. Beukers spreekt namens de raad van commissarissen van SOWECO in over de toekomst van SOWECO.

Burgers die willen inspreken, over een onderwerp dat niet op de agenda staat, kunnen zich hiervoor tot maandag 10 juni 15.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie op 0546 – 541391 of via raadsgriffie@almelo.nl.

Meer informatie over hoe spreekrecht werkt vindt u op www.almelo.nl of in de informatiefolder over spreekrecht bij de Publieksbalie.

Voorzitter: Dhr. De Vries
2
Zorgfraude
Raadzaal
19.30 – 21:00 uur
Oordeelsvormend

De raad bespreekt de effecten van de eigen inkoop van zorg (Wmo en Jeugd) door Almelo, in plaats van de regionale inkoop van vrijwel alle andere regiogemeenten. Hoe staan we er nu voor in de opsporing en aanpak van zorgfraude, via inkoop, contractmanagement en toezicht. En zijn er nog dingen die eventueel anders of beter moeten in de toekomst.

Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.

Voorzitter: Dhr. De Vries