link naar deze pagina

Commissie Ruimte en Mobiliteit (Incl. volkshuisvesting en Openbaar Beheer) - 16 januari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J.J.W.M. van Loon

1
Algemene mogelijkheid tot inspreken (over zowel geagendeerde als niet geagendeerde commissieonderwerpen)
2
Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda
3
Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen (vragenrecht m.b.t. actuele politieke bestuurlijke commissieonderwerpen)
4.a
Vaststellen verslag commissie Ruimte en Mobiliteit d.d. 21 november 2018
4.b
Lijst met toezeggingen
4.c
Termijnplanning
5
Herontwikkeling centrum Bakel (collegebehandeling 08 januari 2019)
voorbereiden besluitvorming gemeenteraad / portefeuillehouder Van Dijk
6
Vaststellen bestemmingsplan Stedelijke gebieden, oktober 2018( voorbereiden besluitvorming gemeenteraad / portefeuillehouder Van Extel - van Katwijk)
Insprekers:
Mevrouw Janine Brugman
De heer Dorus Sterken
7
Vaststellen bestemmingsplan Hilakker 10 en 10a (voorbereiden besluitvorming gemeenteraad / portefeuillehouder Van Extel - van Katwijk)
8
Vraag fractie SP of amendement BP buitengebied/evenemententerrein Roessel 3, op juiste gronden door de gemeenteraad is verworpen?
Amendement is d.d. 5 juli 2018 door het college ontraden met als overweging (samengevat) dat in het nieuwe bestemmingsplan de al bestaande bestemming is overgenomen, de betrokkene (Zorgboog) hecht aan behoud van deze bestemming, het laten vervallen van de bestemming evenemententerrein mogelijk tot een claim leidt.

De raad heeft het amendemente verworpen met de stemmen tegen (16) van CDA, LR&D66, VVD, en de stemmen voor (7) van SP en Dorpspartij.
9
Sluiting