Vragen van raads- en commissieleden

Nr.Datum ingekomenDatum afgehandeldIndiener(s)OnderwerpSoort
 • 2019-58
 • 9/4/2019
 • Jan Vroomans
 • FinanciĆ«le afronding verkoop Nazareth
 • T
 • 2019-57
 • 9/2/2019
 • Stan van Kollenburg
 • Biodiversiteit
 • 2019-56
 • 8/30/2019
 • 9/4/2019
 • Ton Vogels
 • Handhaving Rooye Asch
 • 2019-55
 • 8/26/2019
 • 9/4/2019
 • Henk Giebels
 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau militaire vliegbasis De Peel
 • P
 • 2019-54
 • 8/22/2019
 • 9/10/2019
 • Ton Vogels
 • aanvraag omgevingsvergunning Jodenpeeldreef 9
 • P
 • 2019-53
 • 8/16/2019
 • Wijkagenten
 • P
 • 2019-52
 • 8/1/2019
 • 9/4/2019
 • Toon Coopmans
 • Toekomstige bestrijding eikenprocessierups
 • 2019-51
 • 7/30/2019
 • 9/6/2019
 • Behoud consultatiebureau Bakel
 • 2019-50
 • 7/24/2019
 • 8/19/2019
 • Henk van Eck
 • Beschermd wonen nav de Kamerbrief van 4 juli 2019
 • 2019-49
 • 7/22/2019
 • 8/28/2019
 • Toon Coopmans
 • Onderhoudspeil bermen en slootkanten
 • P
 • 2019-48
 • 7/11/2019
 • 9/4/2019
 • Vergunningen-ontheffingen huisvesting arbeidsmigranten
 • 2019-47
 • 7/4/2019
 • 8/9/2019
 • Rick van Kessel
 • Winsten bij zorgaanbieders
 • 2019-46
 • 7/1/2019
 • 7/3/2019
 • Dini Methorst-van Kessel
 • De Samenstroom en De Berglaren school
 • 2019-45
 • 6/25/2019
 • 7/18/2019
 • Toon Coopmans
 • Bekostiging maatregelen N279
 • P
 • 2019-44
 • 6/20/2019
 • Toon Coopmans
 • Motie boerderijsplitsing
 • 2019-41
 • 6/13/2019
 • 6/14/2019
 • Ton Vogels
 • Bijstelling uitkering gemeentefonds
 • 2019-42
 • 6/13/2019
 • 7/4/2019
 • Ton Vogels
 • Handhaving, huurachterstand en overdracht woonwagenlocaties aan Goed Wonen
 • 2019-43
 • 6/13/2019
 • 6/28/2019
 • Ton Vogels
 • Verkoop de Wilg
 • 2019-40
 • 6/11/2019
 • 6/12/2019
 • Toon Coopmans
 • Auerschootseweg 3
 • T
 • 2019-39
 • 6/7/2019
 • 6/14/2019
 • Ton Vogels
 • Evenementenvergunningen
 • T
 • 2019-38
 • 5/29/2019
 • 7/2/2019
 • Jan Vroomans
 • Mogelijke gevolgen uitspraak stikstof(PAS)regeling
 • 2019-37
 • 5/27/2019
 • 6/3/2019
 • Jan Vroomans
 • Omgevingswet
 • 2019-36
 • 5/8/2019
 • 8/21/2019
 • Toon Coopmans
 • Onderhoud aan de weg De Mortel - Bakel
 • 2019-35
 • 4/24/2019
 • 5/16/2019
 • Anita Relou
 • Onderzoek oorzaken stijging jeugdhulp
 • 2019-34
 • 4/17/2019
 • 4/18/2019
 • Jan Vroomans
 • Vervolgvragen zwembad
 • 2019-33
 • 4/16/2019
 • 4/16/2019
 • Jan Vroomans
 • Vervolgvraag zwembad
 • 2019-32
 • 4/12/2019
 • 4/15/2019
 • Jan Vroomans
 • Nieuw zwembad
 • 2019-29
 • 4/10/2019
 • 5/2/2019
 • Jan Vroomans
 • Vervolgvragen golfbaan Stippelberg
 • 2019-30
 • 4/10/2019
 • 6/11/2019
 • Ton Vogels
 • Woningbouwprogramma
 • 2019-31
 • 4/10/2019
 • 4/11/2019
 • Ton Vogels
 • Verzoek om opheffen geheimhouding onderbouwde renovatiekosten zwembad
 • 2019-27
 • 4/8/2019
 • 5/2/2019
 • Jan Vroomans
 • Actieplan golfbaan Stippelberg
 • 2019-24
 • 4/2/2019
 • 4/2/2019
 • Ton Vogels
 • Beschikbaar stellen presentatie golfbaan
 • 2019-28
 • 4/2/2019
 • 4/9/2019
 • Ton Vogels
 • Stand van zaken Hove Beheer bv
 • 2019-25
 • 4/2/2019
 • 4/16/2019
 • Henk van Eck
 • Kadernota 2020 GR Peelgemeenten
 • 2019-22
 • 4/1/2019
 • 4/11/2019
 • Jan Vroomans
 • Vervolgvragen sociaal domein
 • 2019-26
 • 3/28/2019
 • 4/11/2019
 • Jan Vroomans
 • Vervolgvragen toeristenbelasting
 • 2019-23
 • 3/25/2019
 • 3/28/2019
 • Jan Vroomans
 • Geheimhouding info golfbaan
 • 2019-21
 • 3/25/2019
 • 3/26/2019
 • Rens de Haas
 • RIN uitwerking rapport RKC participatie SD
 • 2019-20
 • 3/21/2019
 • 4/16/2019
 • Stan van Kollenburg
 • Herkomst en bestemmingsonderzoek verkeer centrum Bakel
 • T
 • 2019-19
 • 3/19/2019
 • 3/25/2019
 • Jan Vroomans
 • Toeristenbelasting
 • T
 • 2019-18
 • 3/18/2019
 • 3/19/2019
 • Toon Coopmans
 • APV
 • T
 • 2019-17
 • 3/14/2019
 • 3/25/2019
 • Ton Vogels
 • Rioolheffing en afvalstoffenheffing
 • T
 • 2019-16
 • 3/7/2019
 • 3/27/2019
 • Bart van Oort
 • Kadernota 2020 Senzer
 • T
 • 2019-15
 • 2/28/2019
 • 3/26/2019
 • Thijs van den Elsen
 • Steunpunten ambulanceposten
 • 2019-14
 • 2/26/2019
 • 3/13/2019
 • Anita Relou
 • Consultatiebureaus
 • 2019-13
 • 2/25/2019
 • 3/20/2019
 • Toon Coopmans
 • Woningbouwconginent
 • 2019-12
 • 2/25/2019
 • 2/27/2019
 • Henk van Eck
 • Aanvang project asbestverwijdering
 • 2019-11
 • 2/21/2019
 • 3/20/2019
 • Toon Coopmans
 • Duurzaamheid
 • P
 • 2019-10
 • 2/13/2019
 • 2/21/2019
 • Ton Vogels
 • Nav principeverzoeken - correspondentie afgewezen verzoeken toevoegen in Ibabs
 • T
 • 2019-09
 • 2/5/2019
 • 2/21/2019
 • Jan Vroomans
 • Vervolgvragen SD over jeugdprofessionals en SMW