Vragen van raads- en commissieleden

Nr.Datum ingekomenDatum afgehandeldIndiener(s)OnderwerpSoort
 • 2020-44
 • 8/3/2020
 • Jan Vroomans
 • Inzet ambulance_firstresponders
 • P
 • 2020-29
 • 7/23/2020
 • 7/27/2020
 • Joris van Loon
 • Tijdelijk verruimen mogelijkheden horeca
 • P
 • 2020-43
 • 7/6/2020
 • 7/7/2020
 • Dini Methorst-van Kessel
 • Plan dat richting geeft aan integrale schuldhulpverlening
 • T
 • 2020-42
 • 7/2/2020
 • 7/13/2020
 • Jan Vroomans
 • Kostprijs ambtelijke uren
 • T
 • 2020-41
 • 6/29/2020
 • 7/7/2020
 • Jan Vroomans
 • kaders beschermd wonen en betrokkenheid gemeenteraad
 • T
 • 2020-40
 • 6/29/2020
 • 7/7/2020
 • Rick van Kessel
 • scenario's bezuinigen LEVgroep
 • T
 • 2020-39
 • 6/24/2020
 • 7/1/2020
 • Rens de Haas
 • Centrumplan Bakel irt peellandbreuk
 • T
 • 2020-38
 • 6/16/2020
 • 6/23/2020
 • Ton Vogels
 • Gierend Schoorswinkel uitrijden mest op Schabbert
 • T
 • 2020-36
 • 6/12/2020
 • 6/16/2020
 • Jan Vroomans
 • Wegwerkzaamheden Hollevoort Bakel
 • T
 • 2020-35
 • 6/12/2020
 • 6/16/2020
 • Jan Vroomans
 • Artikel ED jongerenwerkers naar gemeente bezuiniging sociaal domein / LEV groep
 • P
 • 2020-37
 • 6/12/2020
 • 6/18/2020
 • Ton Vogels
 • Vergunningaanvraag bouwen in ommuurde tuin
 • P
 • 2020-34
 • 6/10/2020
 • 6/16/2020
 • Toon Coopmans
 • Wegwerkzaamheden Hollevoort
 • T
 • 2020-33
 • 6/2/2020
 • 6/9/2020
 • Stan van Kollenburg
 • Verkeerstelling Bakel
 • T
 • 2020-32
 • 6/2/2020
 • 6/4/2020
 • Ton Vogels
 • Besmette nertsenhouderijen en huisvesting arbeidsmigranten
 • T
 • 2020-31
 • 5/12/2020
 • 5/27/2020
 • Toon Coopmans
 • Stukken bestuurlijk platform IGP
 • T
 • 2020-30
 • 5/11/2020
 • 5/12/2020
 • Ton Vogels
 • Nieuwe besmettingen nertsenbedrijven
 • P
 • 2020-28
 • 5/6/2020
 • 5/11/2020
 • Toon Coopmans
 • Publicatie GN mbt Hooieeuwsels ong. bouwactiviteit dd 17 april
 • T
 • 2020-26
 • 4/30/2020
 • 5/7/2020
 • Jan Hoevenaars
 • Corona besmetting nertsenbedrijf
 • P
 • 2020-25
 • 4/30/2020
 • 5/7/2020
 • Dini Methorst-van Kessel
 • Opstarten sporttrainingen voor jeugd
 • T
 • 2020-23
 • 4/28/2020
 • 5/12/2020
 • Toon Coopmans
 • Aanvullende info huisvesting arbeidsmigranten
 • T
 • 2020-24
 • 4/24/2020
 • 4/30/2020
 • Rens de Haas
 • Rijksbijdrage voor lokale media
 • T
 • 2020-22
 • 4/22/2020
 • 4/28/2020
 • Ton Vogels
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • T
 • 2020-20
 • 4/20/2020
 • 4/28/2020
 • Dini Methorst-van Kessel
 • Uitvoering Tozo en uitvoering Wmo
 • P
 • 2020-21
 • 4/20/2020
 • 4/22/2020
 • Jan Hoevenaars
 • Reactiveren vliegbasis de Peel
 • P
 • 2020-19
 • 4/15/2020
 • 4/21/2020
 • Toon Coopmans
 • Huisvesting en arbeid seizoenarbeiders
 • P
 • 2020-18
 • 4/6/2020
 • 4/15/2020
 • Rens de Haas
 • Handhavingsverslag 2019
 • P
 • 2020-16
 • 3/31/2020
 • 4/7/2020
 • Therese van den Eventuin
 • Tegemoetkoming kosten MKBA onderzoek
 • 2020-17
 • 3/31/2020
 • 4/7/2020
 • Stan van Kollenburg
 • Weigering Subsidieverlening aan De Duitse Orde
 • 2020-15
 • 3/25/2020
 • 4/10/2020
 • Rens de Haas
 • Tegemoetkoming kosten mkba vliegbasis De Peel
 • T
 • 2020-14
 • 3/23/2020
 • 4/6/2020
 • Toon Coopmans
 • RES - zoekgebieden gronden
 • T
 • 2020-13
 • 3/17/2020
 • 3/23/2020
 • Joris van Loon
 • Innen gemeentelijke belastingen en Coronavirus
 • P
 • 2020-12
 • 3/11/2020
 • 3/18/2020
 • Henk van Eck
 • onbegaanbare hondenuitlaatstrook
 • P
 • 2020-11
 • 3/9/2020
 • 3/11/2020
 • Jan Vroomans
 • Aanmeldingsstop huisartsenpraktijk Gasthuis en Palissade voor inwoners Gemert
 • T
 • 2020-10
 • 3/6/2020
 • 3/24/2020
 • Toon Coopmans
 • tijdelijke vergunning Jodenpeeldreef 4 De Rips
 • P
 • 2020-09
 • 2/18/2020
 • 3/4/2020
 • Henk van Eck
 • Begroten functie / functionaris gegevensbescherming
 • T
 • 2020-08
 • 2/17/2020
 • 3/2/2020
 • Stan van Kollenburg
 • Verbod glysofaat gemeentelijke akkers
 • P
 • 2020-07
 • 2/13/2020
 • 2/18/2020
 • Jan Vroomans
 • Verkeersmaatregelen Doonheide Gemert
 • 2020-06
 • 2/13/2020
 • 2/18/2020
 • Toon Coopmans
 • Motie geactualiseerd splitsingsbeleid boerderijen
 • T
 • 2020-05
 • 2/11/2020
 • 2/19/2020
 • Ton Vogels
 • Verkoop grond Nederheide
 • T
 • 2020-04
 • 2/4/2020
 • 2/5/2020
 • Toon Coopmans
 • Activiteitenbesluit Autobedrijf Adriaans Bolle Akker 2 Bakel
 • T
 • 2020-03
 • 2/4/2020
 • 2/10/2020
 • Stefan Janszen
 • Dribbelei
 • 2020-02
 • 1/22/2020
 • 1/28/2020
 • Rens de Haas
 • Woonvisie 2020 en thuiswonende ouderen
 • 2020-01
 • 1/20/2020
 • 2/14/2020
 • Stan van Kollenburg
 • Beroepsprocedures ruimtelijk domein
 • T
 • 2019-92
 • 12/23/2019
 • 1/8/2020
 • Therese van den Eventuin
 • Centrum Bakel
 • T
 • 2019-90 b
 • 12/20/2019
 • 1/8/2020
 • Anita Relou
 • Leerlingenverzoer
 • T
 • 2019-91
 • 12/20/2019
 • 1/8/2020
 • Anita Relou
 • Begroting Senzer
 • T
 • 2019-88
 • 12/18/2019
 • 1/6/2020
 • Verkeersremmende maatregelen
 • P
 • 2019-89
 • 12/18/2019
 • 12/23/2019
 • Onderzoek gezamenlijk cultuurhuis
 • T
 • 2019-90 a
 • 12/16/2019
 • 1/23/2020
 • Toon Coopmans
 • Wegversmalling Schoolstraat\Auerschootseweg Bakel
 • P
 • 2019-87
 • 12/16/2019
 • 12/27/2019
 • Wegversmalling Bakel
 • P