Vragen van raads- en commissieleden

Nr.Datum ingekomenDatum afgehandeldIndiener(s)OnderwerpSoort
 • 2021-71
 • 4/8/2021
 • Toon Coopmans
 • Ruimtelijk afwegingskader de Peel
 • 2021-68
 • 4/7/2021
 • 4/8/2021
 • Ton Vogels
 • leges principeverzoek Molenrand 2 en 3
 • T
 • 2021-69
 • 4/7/2021
 • Ton Vogels
 • vraag raadslid Vogels over rol en betrokkenheid raad en/of college bij voorgenomen wijzigingen oversteekplaatsen Zuid-Om
 • 2021-67
 • 4/7/2021
 • Ton Vogels
 • vraag raadslid Vogels over BedrijfsInvesteringsZone
 • 2021-70
 • 4/7/2021
 • Therese van den Eventuin
 • Projectopdracht Reconstructie Vondellaan Gemert
 • T
 • 2021-66
 • 4/7/2021
 • Toon Coopmans
 • Zwempas Nederheide
 • T
 • 2021-62
 • 4/6/2021
 • mogelijkheden voormalige nerstenbedrijven
 • T
 • 2021-65
 • 4/6/2021
 • Toon Coopmans
 • enquĂȘte zonnevelden en windmolens
 • P
 • 2021-64
 • 4/6/2021
 • Jan Hoevenaars
 • bestuurlijke lus Dakworm
 • T
 • 2021-63
 • 4/6/2021
 • Jan Hoevenaars
 • luchtwassers, metingen en rapportages
 • T
 • 2021-59
 • 4/1/2021
 • Stan van Kollenburg
 • Natuurbegraafplaats
 • T
 • 2021-61
 • 4/1/2021
 • verzoek om inlichtingen huisvesten expats Rooije Asch
 • T
 • 2021-60
 • 4/1/2021
 • 4/7/2021
 • Ton Vogels
 • verzoek om inlichtingen nav collegereactie op vraag mbt procedure Hove Beheer bv
 • T
 • 2021-58
 • 3/29/2021
 • 4/6/2021
 • Ton Vogels
 • Ontwikkelingen Kasteel
 • T
 • 2021-57
 • 3/25/2021
 • Jan Vroomans
 • Inrichtingsplan 7th heaven
 • P
 • 2021-55
 • 3/23/2021
 • Ton Vogels
 • Her-plannen technisch beraad
 • P
 • 2021-56
 • 3/23/2021
 • 3/31/2021
 • Ton Vogels
 • Verweerschrift c.a. Hove beheer bv
 • T
 • 2021-53
 • 3/22/2021
 • 3/10/2021
 • Ton Vogels
 • BedrijfsInvesteringsZone centrum Gemert (zie vraag 45)
 • 2021-54
 • 3/22/2021
 • Jan Vroomans
 • Openbaar maken BenW informatiebijeenkomsten
 • 2021-52
 • 3/18/2021
 • 3/23/2021
 • Dini Methorst-van Kessel
 • Hulp aan jongeren in de knel
 • T
 • 2021-51
 • 3/17/2021
 • 3/23/2021
 • Henk van Eck
 • Veranderingen aan de Zuid- en Oost Om
 • T
 • 2021-48
 • 3/15/2021
 • 3/25/2021
 • Toon Coopmans
 • vraag raadslid Coopmans over betaalbaar wonen kom Milheeze
 • P
 • 2021-49
 • 3/15/2021
 • Deidre Diesveld
 • artikelen over stikstofdrama
 • P
 • 2021-50
 • 3/15/2021
 • 4/6/2021
 • Toon Coopmans
 • verzoek om inlichtingen raadslid Coopmans bedrijfsplan Hollevoort 1 te Bakel
 • T
 • 2021-47
 • 3/12/2021
 • 3/30/2021
 • Nieuwe vragen Vogels en Vroomans over Keizersven 6
 • T
 • 2021-46
 • 3/12/2021
 • 3/17/2021
 • Jan Vroomans
 • Positief besluit na ongebruikt verstrijken beslistermijn
 • T
 • 2021-45
 • 3/10/2021
 • 3/11/2021
 • Ton Vogels
 • Stemformulier BIZ
 • T
 • 2021-41
 • 3/8/2021
 • 4/7/2021
 • Ton Vogels
 • Afsluiting Eeuwsel Zuid-Om
 • T
 • 2021-42
 • 3/8/2021
 • Ton Vogels
 • Herontwikkeling Fitland e.o.
 • T
 • 2021-40
 • 3/8/2021
 • Ton Vogels
 • Intentieovereenkomst project Virmundstraat-Gelind
 • T
 • 2021-44
 • 3/8/2021
 • 3/30/2021
 • Ton Vogels
 • Principeverzoek Molenrand 2 en 3 te Gemert
 • T
 • 2021-43
 • 3/8/2021
 • 3/12/2021
 • Ton Vogels
 • Locatiekeuze bedrijventerrein Bakel en Milheeze
 • T
 • 2021-39
 • 3/5/2021
 • 3/10/2021
 • Therese van den Eventuin
 • Parkeren kasteel Gemert zodra werkzaamheden starten
 • T
 • 2021-38
 • 3/5/2021
 • 4/1/2021
 • Jan Vroomans
 • Criteria Wob en besluitenlijst college
 • P
 • 2021-37
 • 3/3/2021
 • 3/17/2021
 • Jan Vroomans
 • Wijze van betrekken raad bij Rooije Hoefsedijk en status BenW informatiebijeenkomst
 • P
 • 2021-35
 • 3/2/2021
 • 3/15/2021
 • Toon Coopmans
 • Besluitenlijst college mbt oprichten bedrijfswoning Jodenpeeldreef 1a
 • T
 • 2021-34
 • 3/2/2021
 • Therese van den Eventuin
 • Vervolgvragen 3e begrotingswijziging 2021 mbt Wilbertsplein
 • T
 • 2021-33
 • 3/1/2021
 • Dini Methorst-van Kessel
 • Parkeerplaatsen kasteel Gemert
 • P
 • 2021-32
 • 2/26/2021
 • Jan Vroomans
 • Document ambtelijke aantekeningen mbt Rooije Hoefsedijk
 • P
 • 2021-31
 • 2/25/2021
 • 3/9/2021
 • Ruimtelijke ontwikkeling Keizersven 6 Elsendorp
 • T
 • 2021-29
 • 2/25/2021
 • 3/11/2021
 • Jan Vroomans
 • Verordening middenhuur
 • T
 • 2021-30
 • 2/25/2021
 • 3/17/2021
 • Dini Methorst-van Kessel
 • Autisme expert
 • T
 • 2021-36
 • 2/24/2021
 • Ton Vogels
 • Vervolgvragen zorgagenda stuurgroep de Mortel en afwikkeling verkoop gezondheidscentrum
 • T
 • 2021-27
 • 2/23/2021
 • 3/2/2021
 • Dini Methorst-van Kessel
 • Leerlingenvervoer
 • T
 • 2021-28
 • 2/23/2021
 • 3/15/2021
 • Toon Coopmans
 • Lijst beeldbepalende panden
 • T
 • 2021-26
 • 2/23/2021
 • 3/1/2021
 • Toon Coopmans
 • Meetmethode waterpeil
 • P
 • 2021-25
 • 2/22/2021
 • 3/9/2021
 • Ruimtelijke ontwikkeling Paradijs 33 te Elsendorp
 • P
 • 2021-23
 • 2/22/2021
 • 3/4/2021
 • Jan Hoevenaars
 • Uitbreiden sportaccommodatie Geneneind te Bakel
 • T
 • 2021-24
 • 2/22/2021
 • 3/2/2021
 • Dini Methorst-van Kessel
 • Hulpmiddelen en maatwerk in het sociaal domein
 • T
 • 2021-22
 • 2/18/2021
 • 4/7/2021
 • Jan Vroomans
 • Afwikkeling factuur Hordijk&Hordijk bv
 • P