Raadsinformatienota's

PublicatiedatumOnderwerp
 • 5/24/2022
 • RIN aanbiedingsbrief vliegbasis de Peel
 • 5/23/2022
 • RIN aanbesteding dak Molenbroek
 • 5/17/2022
 • RIN Welzijnwerk Lumens
 • 4/26/2022
 • RIN stand van zaken jeugdbescherming in Brabant (vervolg op RIN 8 maart 2022)
 • 4/21/2022
 • RIN Evaluatie Groennorm
 • 4/20/2022
 • RIN eenmalige energietoeslag
 • 4/19/2022
 • RIN Noodopvang vluchtelingen Oekraine
 • 4/14/2022
 • RIN actualisatie GR Senzer
 • 4/13/2022
 • RIN Adviesrecht Schuldenbewind
 • 4/8/2022
 • RIN vervolgproces N279
 • 4/7/2022
 • RIN concept ontwikkelstrategie de Peel
 • 4/4/2022
 • RIN beroepsmogelijkheid gemeente bij toepassing Crisis- en herstelwet door Defensie
 • 3/25/2022
 • RIN doeltreffendheid- en doelmatigheidsonderzoek bouwgrondexploitatie
 • 3/25/2022
 • RIN doeltreffendheid- en doelmatigheidsonderzoek 2021 naar vastgoedcontracten
 • 3/24/2022
 • RIN Update proces regionaal bedrijventerrein De Peel
 • 3/22/2022
 • RIN Fuse StreetRock
 • 3/18/2022
 • RIN Economische Agenda De Peel
 • 3/15/2022
 • RIN jaarverslag 2021 commissie bezwaarschriften
 • 3/15/2022
 • RIN opvang Oekraïners
 • 3/10/2022
 • RIN stand van zaken jeugdbescherming in Brabant (vervolg op RIN 14 december 2021)
 • 3/9/2022
 • RIN Ontwikkelingen arbeidsmarktregio Helmond-De Peel
 • 3/7/2022
 • RIN ontwerpbestemmingsplan proeftuin Elsendorp locaties Keizersberg 49 en Keizersven 42
 • 2/23/2022
 • RIN Presentatie POHO Economie Metropoolregio Eindhoven (MRE) Doorontwikkeling Mainportstatus
 • 2/23/2022
 • RIN Verlenging Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Bijzondere Bijstand
 • 2/16/2022
 • RIN Veiligheidsrapportages 2021
 • 2/15/2022
 • RIN motie FUSE Bakel
 • 2/10/2022
 • RIN doorontwikkelen gebiedsteam
 • 1/21/2022
 • RIN Toekennen en verruimen Noodfonds Corona
 • 1/21/2022
 • RIN Pilot sportondersteuning 18+
 • 1/20/2022
 • RIN uitkomsten Decembercirculaire 2021 Gemeentefonds
 • 1/19/2022
 • RIN voortgang OJC de Fuse - Bakels Genot - verkoop en levering pand
 • 1/18/2022
 • uitspraak 12 januari 2022 van Rechtbank Oost-Brabant mbt Rooije Hoefsedijk 41 te Gemert
 • 1/10/2022
 • RIN Evaluatierapport Blink
 • 1/6/2022
 • RIN kinderopvangtoeslagaffaire en kwijtschelding schulden
 • 12/31/2021
 • RIN Uitloop opstellen Verkeersveiligheidsplan en bijbehorende Uitvoeringsagenda
 • 12/23/2021
 • RIN cliëntbetrokkenheid sociaal domein
 • 12/22/2021
 • RIN integrale veiligheid met uitvoeringsprogramma 2022
 • 12/22/2021
 • RIN aankoop perceel Hollevoort Bakel
 • 12/22/2021
 • RIN begrotingswijziging 2021 van Senzer
 • 12/21/2021
 • RIN Uitslag draagvlakmeting BIZ Smartpark-Wolfsveld
 • 12/21/2021
 • RIN kwetsbaarheid Log4J
 • 12/16/2021
 • RIN beantwoording motie jongeren onderzoek
 • 12/16/2021
 • RIN stand van zaken Jeugdbescherming Brabant
 • 12/16/2021
 • RIN ontwerpbestemmingsplan Buitengebied herziening De Biezen 3
 • 12/15/2021
 • RIB GGD update testen en vaccineren in regio Brabant ZO
 • 12/9/2021
 • RIN uitkomsten van de optische controle Huishoudelijke Ondersteuning Peelgemeenten 11-2020 tm 9-2021
 • 12/9/2021
 • RIN Derde kwartaalrapportage 2021 GR Peelgemeenten
 • 12/8/2021
 • RIN pilot weerbaar buitengebied
 • 12/2/2021
 • RIN Handhavingsuitvoeringsprogramma 2022
 • 11/25/2021
 • RIN Wet Inburgering