link naar deze pagina

Commissie SAZA - 30 september 2019

Locatie:
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter:
Toelichting: SAZA 30-09-2019 is geannuleerd

Beste leden van commissie SAZA,

De agenda laat twee punten zien voor benoeming en herbenoeming leden Raad van Toezicht Ambion en OSG Sevenwolden. In overleg met de agendacommissie worden deze in de raadsvergadering in behandeling genomen.

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst 5 september 2019
4
Mededelingen
5
Rondvraag
6
OSG Sevenwolden - benoeming 2 leden Raad van Toezicht
7
Stichting Ambion - herbenoeming lid Raad van Toezicht
9
Sluiting