link naar deze pagina

Commissie Samenlevingszaken - 10 januari 2019

Locatie: Vergaderruimte 12/13
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: J. Abma
Toelichting: Inspreken op agendapunten is mogelijk. Indien u hiervan gebruik wilt maken vragen wij u om dit te melden via e-mailbericht aan griffie@heerenveen.nl (uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering).

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3.a
Vaststellen besluitenlijsten 10 december 2018
Besluitenlijst van het openbare gedeelte van de vergadering van 10 december 2018 en besluitenlijst van het besloten gedeelte van de vergadering van 10 december 2018 (alleen zichtbaar voor bevoegden)
3.b
Toezeggingen / LTA
4
Mededelingen / ingekomen stukken
5
Rondvraag
6
Eindrapportage verkenning toekomstperspectief voortgezet onderwijs
7
Sluiting