link naar deze pagina

Commissie SAZA - 5 september 2019

Locatie: Vergaderruimte 12/13
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: J. Abma
Algemene documenten:

1
Opening
Een welkom aan de heer Eijer (FNP) die zitting neemt in commissie SAZA in de plaats van mevrouw Buikhuizen.
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst 13 juni 2019
4
Mededelingen
5
Rondvraag
6
OBS De Basis - Jaarverslag en jaarrekening 2018
Doel van behandeling: voorbereiden besluitvorming
7
OBS De Basis - Mr. J.B. Kanschool - vooraankondiging opheffing
Doel van behandeling: Informerend (in de raadsvergadering van 8 juli 2019 agendering aangevraagd)
Voorafgaand aan behandeling in commissie: toelichting en presentatie namens het schoolbestuur OBS De Basis: mevrouw I. Jansen en de heer R. Brandsma
(toelichting en presentatie 10 min.)
8
Heerenveen Sportstad - Basketball Court
Doel van behandeling: Informerend
presentatie Basketball Court door Dyna '75 - J. van der Werf en N. van der Werf (10 minuten presentatie en 10 minuten vragen)
9
Heerenveen Noord - Disc Golfcourse
Doel van behandeling: Informerend
Presentatie Disc Golfcourse door Citypark flyers - W. Jansma (10 minuten presentatie en 10 minuten vragen aan initiatiefnemers).
Er wordt geen besluitvorming gevraagd aan de raad op een later moment. Het college heeft de initiatiefnemers van een subsidie voorzien.
10
GR SW Fryslân/Caparis - herstructurering
Doel van behandeling: voorbereiden besluitvorming
11
Sluiting