link naar deze pagina

Commissie AZ - 5 september 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 21:45
Eindtijd: 23:08
Voorzitter: R. van der Woude
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst 27 juni 2019
4
Mededelingen
5
Rondvraag
6
Zorg- Kinderboerderij Ten Woude
Voorafgaand aan behandeling in commissie is er een presentatie door initiatiefnemer mevrouw K. Brandsma. Aansluitend worden er vragen gesteld.
7
Inkoopmonitor 2018
8
Nota Samenwerken
9
Controleprotocol jaarrekening 2019
10
Sluiting