Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 26 november 2020

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: H.R. Jaarsma
Toelichting: Onderwerpen:

* Portefeuille Economie & MediaVerordening Bedrijveninvesteringszones (BIZ) Gijsbrecht Gebruikers en Eigenaren

Portefeuille Project Spoorzone

* Initiatiefvoorstel Gebiedsagenda 1221
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen van en vragen aan wethouder Kuipers (inclusief de mededelingen en vragen inzake Regionale aangelegenheden)
4
Verordening BIZ Gijsbrecht Gebruikers en Eigenaren 2021-2025 (707141)
Stichting Ondernemersfonds de Gijsbrecht en Stichting BIZ Vastgoed Gijsbrecht i.o. hebben de gemeente verzocht twee Bedrijveninvesteringszones (BIZ-zen) in te stellen voor 2021-2025. De BIZ Gijsbrecht Gebruikers functioneert al sinds 2011 en de tweede termijn loopt ten einde op 31 december 2020. De Stichting Ondernemersfonds De Gijsbrecht heeft de wens deze BIZ-regeling voort te zetten. Daarnaast hebben vastgoedeigenaren op de Gijsbrecht het initiatief genomen om de eigenaren op de Gijsbrecht te verenigen in Stichting BIZ Vastgoed Gijsbrecht en hier een BIZ Gijsbrecht Eigenaren voor in te stellen. Het doel van beide BIZ-regelingen is een toekomstbestendige winkelstraat. Door de BIZ-regelingen dragen alle gebruikers en vastgoedeigenaren door middel van een jaarlijkse financiƫle bijdrage bij aan de lange termijn doelen. Beide stichtingen hebben de gemeente verzocht om aan de voortzetting respectievelijk oprichting van de BIZ-regelingen mee te werken. Gemeente en beide stichtingen hebben in gezamenlijkheid gewerkt aan de totstandkoming van de verordeningen en uitvoeringsovereenkomsten.

Bij dit agendapunt komen twee insprekers.
5
Initiatiefvoorstel Gebiedsagenda 1221
Het college heeft na een uitvoerig participatietraject met inwoners, de Gebiedsagenda 1221 op- en vastgesteld. De gebiedsagenda omvat denkrichtingen en wensen, maar ook concrete kaders voor de ruimtelijke ontwikkelingen in het postcodegebied. Het document is een overzicht van wensen waaraan geen daadwerkelijke rechten kunnen worden ontleend. Niettemin hebben inwoners en ontwikkelaars grote verwachtingen van de afspraken. Kaderstelling komt uit de raad voort. De gemeenteraad heeft de gebiedsagenda niet vastgesteld. Met dit voorstel willen de initiatiefnemers bereiken dat dit alsnog gebeurt.

Het college heeft aangegeven zijn advies aangaande dit initiatiefvoorstel tijdens de commissie mondeling te geven.

Bij dit agendapunt komen twee insprekers.