Vergaderkalender

04 Schriftelijke vragen art. 41

Datum vraagOnderwerpDatum antwoord
 • 10/14/2019
 • Vragen van Hart voor Hilversum aan het College aangaande raadsinformatiebrief besteding herplant gelden 64 bomen
 • 10/9/2019
 • Art. 41 vragen van het CDA aan het college over verhuizing bewoners Boomberg
 • 10/9/2019
 • art.41-vragen van de PvdA aan het college over de nieuw te bouwen woningen in het oude postkantoor
 • 9/13/2019
 • Art. 41 Vragen CDA over Salafistische lesorganisaties in Hilversum
 • 10/16/2019
 • 9/12/2019
 • Art. 41 vragen van PvdA inzake PAS-besluit
 • 7/15/2019
 • Art. 41 vragen aan het college van B&W m.b.t. het vestigen van een politiebureau op de Bonairelaan 4
 • 9/9/2019
 • 7/4/2019
 • Art. 41-vragen van de PvdA inzake De Vorstin
 • 9/17/2019
 • 7/3/2019
 • Art. 41 vragen van de SP aan het college over winsten zorgorganisaties
 • 8/29/2019
 • 6/11/2019
 • Art. 41 vragen en antwoorden van het CDA over treinverbinding Amsterdam - Berlijn
 • 7/10/2019
 • 5/31/2019
 • Art 41 vragen van het CDA aan het college over evaluatie project WINST
 • 9/27/2019
 • 5/23/2019
 • Art. 41 vragen aan het college over duurzaamheidslening
 • 7/4/2019
 • 5/23/2019
 • Art 41 vragen CDA tav restafval containers plotselinge ophaalactie
 • 6/26/2019
 • 4/25/2019
 • Vragen d.d. 17 april 2019 van de SP aan het college over Doelgroepenvervoer - nu vragen ex artikel 41 RvO d.d. 25 april 2018
 • 5/22/2019
 • 4/25/2019
 • Schriftelijke vragen d.d. 9 oktober 2018 van de SP over fietsparkeren station - nu vragen ex artikel 41 RvO d.d. 25 april 2019
 • 5/22/2019
 • 4/25/2019
 • Vragen d.d. 9 oktober 2018 SP over in- en uitstapservice Media Park en Sportpark - nu vragen ex artikel 41 RvO d.d. 25 april 2019
 • 5/22/2019
 • 4/25/2019
 • Schriftelijke vragen d.d. 28 september 2018 van de SP over stageplaatsen - nu vragen ex artikel 41 RvO d.d. 2019
 • 5/21/2019
 • 4/25/2019
 • Vragen d.d. 26 maart 2019 van de SP aan het college over het niet beantwoorden van schriftelijke vragen - nu vragen ex artikel 41 RvO d.d. 25 april 2019
 • 6/4/2019
 • 4/25/2019
 • Vragen d.d. 27 december 2017 aan het college van de SP over buurten - nu vragen ex artikel 41 RvO d.d. 25 april 2019
 • 6/4/2019
 • 4/25/2019
 • Vragen, bijdrage en tips d.d. 1 maart 2019 van de SP n.a.v. beleidsplan Veiligheidsregio - nu vragen ex artikel 41 vragen d.d. 25 april 2019
 • 6/4/2019
 • 4/25/2019
 • Vragen d.d. 16 oktober 2018 van de SP aan het college over het OV in t' Gooi - nu vragen ex artikel 41 RvO d.d. 25 april 2019
 • 5/22/2019
 • 4/25/2019
 • Schriftelijke vragen d.d. 27 maart 2019 van de SP aan het college over maximale bedragen sociale huur - nu vragen ex artikel 41 RvO d.d. 25 april 2019
 • 5/22/2019
 • 4/18/2019
 • Art. 41 vragen van de SP betreffende de Verordening Stimuleringsfonds starters
 • 5/15/2019
 • 3/1/2019
 • Art. 41 vragen van de PvdA & SP over de meerjarige prestatieafspraken Woningcorporaties
 • 3/27/2019
 • 2/25/2019
 • Art. 41 vragen en antwoorden van de PvdA aan het college n.a.v. onderwijsinspectie De Opmaat
 • 4/3/2019
 • 2/7/2019
 • Art. 41 vragen CDA over inwonersparticipatie en stationskwartier
 • 3/6/2019
 • 1/29/2019
 • Art. 41 vragen van de PvdA aan het college over Transformatieplan Jeugd
 • 2/27/2019
 • 1/18/2019
 • Art. 41 vragen PvdA over Schiphol Geluidsbelasting
 • 3/28/2019
 • 1/2/2019
 • Art. 41 vragen SP over kinderen in de crisisopvang
 • 2/11/2019
 • 1/2/2019
 • Art. 41 vragen van de SP over Hilversumse BOA's bewapenen
 • 1/30/2019
 • 10/29/2018
 • Art. 41 vragen GroenLinks Rubbergranulaat
 • 11/28/2018
 • 10/2/2018
 • Art. 41 vragen van de ChristenUnie over Citymarketing
 • 10/10/2018
 • 10/1/2018
 • art. 41 vragen van het CDA aan het college over fietsparkeren
 • 10/16/2018
 • 9/18/2018
 • Art. 41 vragen van de SP aan het college over fietsparkeren
 • 10/17/2018
 • 9/4/2018
 • Art. 41 vragen en antwoorden van de PvdA over de Jeugdzorg
 • 9/24/2018
 • 8/9/2018
 • Art. 41 vragen en antwoorden met betrekking tot de vertraging van de aanbesteding van het hoofdcontract van de HOV
 • 9/5/2018
 • 7/17/2018
 • Art. 41 vragen van het CDA aan het college van B&W over verkeersveiligheid
 • 8/21/2018
 • 7/9/2018
 • Art. 41 vragen van de SP aan het college over voorgenomen uittreding Provincie Noord- Holland uit GNR
 • 7/26/2018
 • 6/19/2018
 • Art. 41 vragen en antwoorden van de SP en de PvdA over de Burgemeester Bootweg
 • 9/4/2018
 • 6/1/2018
 • Art. 41 vragen SP en antwoorden over Structureel tekort aan klaslokalen
 • 6/28/2018
 • 5/22/2018
 • Art. 41 vragen en antwoorden van GroenLinks over asbest vondst Oosterengweg
 • 6/19/2018
 • 4/23/2018
 • Art. 41-vragen en antwoorden GroenLinks inzake Overtreding APV, oplaten ballonnen
 • 5/15/2018
 • 3/14/2018
 • Art. 41 vragen en antwoorden SP Jongeren en schuld
 • 4/5/2018
 • 1/30/2018
 • Art. 41 vragen en antwoorden SP over vastgoedspeculatie/ wet voorkeursrecht Stationsgebied
 • 2/15/2018
 • 10/25/2017
 • Art. 41 vragen en antwoorden GroenLinks inzake overlast Schiphol
 • 11/16/2017
 • 10/20/2017
 • Art 41. vragen en antwoorden HvH inzake Zonneweide Anna's Hoeve
 • 11/15/2017
 • 9/22/2017
 • Art. 41 vragen en antwoorden GroenLinks m.b.t. dierenwelzijn
 • 10/18/2017
 • 8/23/2017
 • Art. 41 vragen en antwoorden CDA n.a.v. overlast door hangjongeren Kleine Drift / Oosterspoorplein
 • 9/20/2017
 • 6/27/2017
 • Art. 41 vragen HvH en LH aan het college over de nevenfuncties van wethouder Klamer (28 juni 2017 ingetrokken i.v.m. vertrek wethouder Klamer)
 • 6/28/2017
 • 5/8/2017
 • Art. 41 vragen en antwoorden ChristenUnie over verdiept Spoor
 • 5/31/2017
 • 3/23/2017
 • Art. 41 vragen en antwoorden Brand in buurthuis De Lelie
 • 4/11/2017