Vergaderkalender

04 Schriftelijke vragen art. 41

Datum vraagOnderwerpDatum antwoord
 • 1/20/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van Hart voor Hilversum inzake Gooizicht Amaris Hilversum
 • 1/19/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van de PvdA over van het gas af in het oude postkantoor
 • 1/18/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van Hilversums Belang over Sociaal Domein en Plein Hilversum
 • 1/18/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van Leefbaar Hilversum over SOS Dixie
 • 1/18/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van de VVD over ondermijnende criminaliteit in de zorg
 • 1/15/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van het CDA over handhaving woningsplitsing
 • 1/14/2021
 • Art. 41-vragen van Democraten Hilversum inzake Natuurschade Anna's Hoeve-Monnikenberg
 • 1/13/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van Hilversums Belang over Mes in sociale uitgaven
 • 1/13/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van Democraten Hilversum over de MRA
 • 1/8/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van D66 over WMO-vervoer naar vaccinatie-locatie
 • 1/8/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van het CDA over Windmolens
 • 1/8/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 aan het college van het CDA over Supermarkt op plek van tankstation
 • 1/7/2021
 • Art. 41-vragen van HvH inzake Beschermd wonen en daklozen opvang
 • 1/6/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van GroenLinks over cameratoezicht Arenapark en Laapersveld
 • 1/5/2021
 • Schriftelijke vragen art 41 van Hart voor Hilversum en de PvdA over zelfbewoningsplicht
 • 1/5/2021
 • Schriftelijke vragen Art 41 van Hart voor Hilversum over inning eigen bijdrage huishoudelijke hulp
 • 12/30/2020
 • Schriftelijke vragen art 41 van Democraten Hilversum over Intentieovereenkomst 'Villaheuvel' voor Heuvelweg 50
 • 12/29/2020
 • Schriftelijke vragen art 41 van D66 aan het college over menselijke maat bijstand
 • 12/17/2020
 • Art. 41-vragen van het CDA inzake Luid de Klokken + persbericht
 • 12/23/2020
 • 12/17/2020
 • Art. 41-vragen van de VVD inzake Toezicht in de Wmo
 • 12/10/2020
 • Art. 41-vragen van de PvdA inzake Nachttreinen uitstellen
 • 1/20/2021
 • 12/10/2020
 • Art. 41-vragen van de PvdA inzake Vervolgvragen Vitusstraat 26 en Groest
 • 12/9/2020
 • Schriftelijke vragen art 41 van D66 aan het college inzake Kansengelijkheid onderwijs Hilversum
 • 1/7/2021
 • 12/8/2020
 • Schriftelijke vragen art. 41 van D66 aan het college over zwerfvuil
 • 1/20/2021
 • 12/7/2020
 • Schriftelijke vragen art 41 van de VVD over voorlichting over ondermijning
 • 12/16/2020
 • 12/4/2020
 • Schriftelijke vragen art 41 van het CDA over een rekenfoutje nieuwe parkeergarage Tergooi
 • 12/1/2020
 • Schriftelijke vragen art 41 van Democraten Hilversum over aardwarmte
 • 1/6/2021
 • 12/1/2020
 • Schriftelijke vragen art 41 van het CDA over de septembercirculaire
 • 1/20/2021
 • 11/20/2020
 • Schriftelijke vragen art 41 van de VVD aangaande landelijke cadeaubon kerstgeschenk ambtenaren
 • 12/9/2020
 • 11/18/2020
 • Schriftelijke vragen art 41 van de PvdA over dagbesteding voor mensen met dementie
 • 1/6/2021
 • 11/17/2020
 • Schriftelijke vragen art 41 van de SP over Kindertoeslag gedupeerden Hilversum eo
 • 12/16/2020
 • 11/17/2020
 • Schriftelijke vragen art 41 van de SP over Zorg voor kwetsbare mensen onder druk Stop de aanbestedingen
 • 12/16/2020
 • 11/17/2020
 • Schriftelijke vragen art 41 van HvH en VVD over handhaven fout geparkeerde voertuigen
 • 12/16/2020
 • 11/16/2020
 • Schriftelijke vragen art 41 van Hilversums Belang over Voortbestaan dagbesteding demente ouderen in HIlversum
 • 1/7/2021
 • 11/10/2020
 • Schriftelijke vragen art 41 van het CDA aan het college over de mantelzorgparkeervergunning
 • 12/9/2020
 • 11/2/2020
 • Schriftelijke vragen art. 41 van Hilversums Belang over Effecten bijstandsniveau op toekomst Hilversummers
 • 12/3/2020
 • 11/2/2020
 • Schriftelijke vragen art. 41 van de SP aan de burgemeester over illegaal feest Anna’s Hoeve
 • 11/19/2020
 • 10/30/2020
 • Schriftelijke vragen art. 41 van de PvdA over Vroeg eropaf
 • 11/19/2020
 • 10/27/2020
 • Schriftelijke vragen art. 41 van Hart voor Hilversum aan het college over illegaal feest
 • 11/19/2020
 • 10/26/2020
 • Schriftelijke vragen art. 41 ex RvO over Versoepeling bijstandsregels voor jongeren tot 27 jaar
 • 11/19/2020
 • 10/20/2020
 • Art. 41-vragen van de SP inzake het LHBTI+ beleid
 • 11/12/2020
 • 10/19/2020
 • Art. 41 vragen van PvdA inzake GNR en HondenUitlaatService (HUS)-beleid
 • 11/10/2020
 • 10/16/2020
 • Art. 41-vragen van de PvdA inzake Handhaving COVID-19 maatregelen
 • 10/29/2020
 • 10/15/2020
 • Art. 41-vragen van HB m.b.t. Voormalige MRA-Sleutelgebied
 • 10/20/2020
 • 10/13/2020
 • Art. 41-vragen van de SP inzake implementatie coronaregels bij de verkiezingen
 • 11/9/2020
 • 10/12/2020
 • Art. 41-vragen van DH inzake vm. Sleutelgebied en plancapaciteit
 • 10/20/2020
 • 10/9/2020
 • Schriftelijke vragen art. 41 van het CDA aan het college over de staat van sportverenigingen in coronatijd
 • 11/10/2020
 • 9/17/2020
 • Art. 41-vraag van fractie van DH over omgevingsvergunningen in het Noordwestelijk villagebied
 • 10/9/2020
 • 9/10/2020
 • Art. 41-vragen van HvH inzake Woonplaatsbeginsel
 • 10/7/2020
 • 9/7/2020
 • Schriftelijke vragen art. 41 van democraten Hilversum over Smart City meting bezoekersstromen
 • 9/30/2020