Vergaderkalender

04 Schriftelijke vragen art. 41

Datum vraagOnderwerpDatum antwoord
 • 10/30/2020
 • Schriftelijke vragen art. 41 van de PvdA over Vroeg eropaf
 • 10/27/2020
 • Schriftelijke vragen art. 41 van Hart voor Hilversum aan het college over illegaal feest
 • 10/26/2020
 • Schriftelijke vragen art. 41 ex RvO over Versoepeling bijstandsregels voor jongeren tot 27 jaar
 • 10/20/2020
 • Art. 41-vragen van de SP inzake het LHBTI+ beleid
 • 10/19/2020
 • Art. 41 vragen van PvdA inzake GNR en HondenUitlaatService (HUS)-beleid
 • 10/16/2020
 • Art. 41-vragen van de PvdA inzake Handhaving COVID-19 maatregelen
 • 10/29/2020
 • 10/15/2020
 • Art. 41-vragen van HB m.b.t. Voormalige MRA-Sleutelgebied
 • 10/20/2020
 • 10/13/2020
 • Art. 41-vragen van de SP inzake implementatie coronaregels bij de verkiezingen
 • 10/12/2020
 • Art. 41-vragen van DH inzake vm. Sleutelgebied en plancapaciteit
 • 10/20/2020
 • 10/9/2020
 • Schriftelijke vragen art. 41 van het CDA aan het college over de staat van sportverenigingen in coronatijd
 • 9/17/2020
 • Art. 41-vraag van fractie van DH over omgevingsvergunningen in het Noordwestelijk villagebied
 • 10/9/2020
 • 9/10/2020
 • Art. 41-vragen van HvH inzake Woonplaatsbeginsel
 • 10/7/2020
 • 9/7/2020
 • Schriftelijke vragen art. 41 van democraten Hilversum over Smart City meting bezoekersstromen
 • 9/30/2020
 • 9/4/2020
 • Schriftelijke vragen art. 41 van de VVD over RIB 2020-52 tekorten WMO
 • 10/1/2020
 • 9/4/2020
 • Schriftelijke vragen art. 41 van de VVD over corona winter
 • 9/23/2020
 • 9/3/2020
 • Art. 41-vragen van DH inzake Gebiedsagenda 1221 vervolgvragen (693398)
 • 9/30/2020
 • 9/3/2020
 • Art. 41-vragen van HB inzake Schuldenproblematiek in Hilversum
 • 10/1/2020
 • 9/3/2020
 • Art. 41-vragen van DH inzake Gezondheidsrisico lood in tuinen
 • 8/27/2020
 • Schriftelijke vragen art. 41 van Leefbaar Hilversum over proces rond De Stolpe
 • 10/1/2020
 • 8/26/2020
 • Schriftelijke vragen art. 41van GroenLinks en ChristenUnie over het Circusterrein
 • 9/24/2020
 • 8/24/2020
 • Schriftelijke vragen art. 41 van het CDA aan het college over woningbouw
 • 9/30/2020
 • 8/21/2020
 • Schriftelijke vragen art 41 van de SP en VVD over casus Sammy-Jo
 • 9/23/2020
 • 8/18/2020
 • Schriftelijke vragen art. 41 van Hart voor Hilversum aan college aangaande de kostendelersnorm
 • 9/11/2020
 • 8/17/2020
 • Schriftelijke vragen art. 41 van het CDA aan het college over handhaving verkeer
 • 9/8/2020
 • 8/14/2020
 • Art. 41 vragen van HB ten aanzien van Advies ArSD inzake Hilversumpas augustus 2020
 • 9/3/2020
 • 8/12/2020
 • Art. 41 vragen van de fractie HB inzake Luchtkwaliteit in Hilversumse scholen
 • 8/27/2020
 • 8/11/2020
 • Art. 41-vragen van de fractie HB inzake Meicirculaire 2020 Reserve COVID-19 en Meerjarenliquditeitsprognose
 • 9/8/2020
 • 8/11/2020
 • Art. 41-vragen van de fractie GrL inzake Ontwerp bestemmingsplan stationsgebied
 • 9/9/2020
 • 8/4/2020
 • Art. 41 vragen van fractie van CDA inzake Speelweidevijver en de vijvers bij Anna’s Hoeve
 • 8/26/2020
 • 8/4/2020
 • Art. 41 vragen van fractie van CDA inzake Impact coronacrisis op de werkgelegenheid
 • 9/3/2020
 • 8/3/2020
 • Art. 41 vragen van fractie van Hart voor Hilversum inzake de voorgang van Park+Bike in Hilversum en de regio
 • 9/8/2020
 • 7/29/2020
 • Art. 41 vragen van Hart voor Hilversum inzake Gang van zaken rondom het afvalbeleid en grondstoffenvisie
 • 8/27/2020
 • 7/23/2020
 • Vragen ex art. 41 RVO 23 juli 2020 inzake het burgerinitiatief van een online participatie platform - Hilversummers.nl
 • 9/8/2020
 • 7/22/2020
 • Art. 41 vragen aan het college van Democraten Hilversum met betrekking tot het Gebiedsprogramma 1221
 • 8/28/2020
 • 7/16/2020
 • Art. 41 vragen van GroenLinks aan het college over bijzondere bijstandsbeleid
 • 9/1/2020
 • 7/16/2020
 • Art. 41 vragen van Democraten Hilversum aan het college over geluid en gezondheid
 • 9/3/2020
 • 7/13/2020
 • Art. 41 vragen van GroenLinks aan het college over twee richtingsverkeer Schapenkamp
 • 9/3/2020
 • 7/8/2020
 • Art 41 vragen van GroenLinks aan het college over snelheidshandhaving
 • 9/8/2020
 • 7/3/2020
 • Art. 41 vragen van de VVD aan het college inzake Schapenkamp en verkeersdruk Joh. Gerardtsweg
 • 9/3/2020
 • 6/23/2020
 • Schriftelijke (vervolg)vragen art 41 van GroenLinks over nieuwe vormen van bijstand en begeleiding naar werk
 • 7/8/2020
 • 6/15/2020
 • Schriftelijke vragen art. 41 van het CDA over De Stolpe
 • 7/21/2020
 • 6/9/2020
 • Schriftelijke vragen art. 41 van de PvdA aan het college over de woning Sint Vitusstraat 26 en Veerstraat -Herenstraat
 • 7/21/2020
 • 6/9/2020
 • Schriftelijke vragen art. 41 van de VVD aan wethouder Walters over e-mailstandaard
 • 7/8/2020
 • 6/3/2020
 • Artikel 41 vragen van Hilversums Belang over geluidsschermen A27
 • 6/24/2020
 • 6/2/2020
 • Artikel 41 vragen van Leefbaar Hilversum aan het college over de MRA
 • 6/12/2020
 • 5/29/2020
 • Art 41 vragen SP over Hilversumse BOA's in het nauw
 • 6/29/2020
 • 5/25/2020
 • Schriftelijke vragen art. 41 van de PvdA aan het college over verduurzaming raadhuis
 • 7/10/2020
 • 5/22/2020
 • Schriftelijke vragen art. 41 van de VVD aan het college inzake de buitenspeeldag
 • 6/4/2020
 • 5/13/2020
 • Art 41 vragen Hart voor Hilversum over Right to Challenge
 • 6/12/2020
 • 5/6/2020
 • Art. 41 vragen van de SP Het bonnetje van de coronacrisis Inzicht in kosten coronamaatregelen
 • 6/3/2020