Vergaderkalender

04 Schriftelijke vragen art. 41

Datum vraagOnderwerpDatum antwoord
 • 15-7-2019
 • art. 41 vragen aan het college van B&W m.b.t. het vestigen van een politiebureau op de Bonairelaan 4
 • 4-7-2019
 • Art. 41-vragen van de PvdA inzake De Vorstin
 • 3-7-2019
 • Art. 41 vragen van de SP aan het college over winsten zorgorganisaties
 • 11-6-2019
 • Art. 41 vragen en antwoorden van het CDA over treinverbinding Amsterdam - Berlijn
 • 10-7-2019
 • 31-5-2019
 • Art 41 vragen van het CDA aan het college over evaluatie project WINST
 • 23-5-2019
 • art. 41 vragen aan het college over duurzaamheidslening
 • 4-7-2019
 • 23-5-2019
 • Art 41 vragen CDA tav restafval containers plotselinge ophaalactie
 • 26-6-2019
 • 25-4-2019
 • Vragen d.d. 9 oktober 2018 SP over in- en uitstapservice Media Park en Sportpark - nu vragen ex artikel 41 RvO d.d. 25 april 2019
 • 22-5-2019
 • 25-4-2019
 • Vragen d.d. 27 december 2017 aan het college van de SP over buurten - nu vragen ex artikel 41 RvO d.d. 25 april 2019
 • 4-6-2019
 • 25-4-2019
 • Vragen, bijdrage en tips d.d. 1 maart 2019 van de SP n.a.v. beleidsplan Veiligheidsregio - nu vragen ex artikel 41 vragen d.d. 25 april 2019
 • 4-6-2019
 • 25-4-2019
 • Schriftelijke vragen d.d. 28 september 2018 van de SP over stageplaatsen - nu vragen ex artikel 41 RvO d.d. 2019
 • 21-5-2019
 • 25-4-2019
 • Vragen d.d. 26 maart 2019 van de SP aan het college over het niet beantwoorden van schriftelijke vragen - nu vragen ex artikel 41 RvO d.d. 25 april 2019
 • 4-6-2019
 • 25-4-2019
 • Vragen d.d. 17 april 2019 van de SP aan het college over Doelgroepenvervoer - nu vragen ex artikel 41 RvO d.d. 25 april 2018
 • 22-5-2019
 • 25-4-2019
 • Schriftelijke vragen d.d. 9 oktober 2018 van de SP over fietsparkeren station - nu vragen ex artikel 41 RvO d.d. 25 april 2019
 • 22-5-2019
 • 25-4-2019
 • Vragen d.d. 16 oktober 2018 van de SP aan het college over het OV in t' Gooi - nu vragen ex artikel 41 RvO d.d. 25 april 2019
 • 22-5-2019
 • 25-4-2019
 • Schriftelijke vragen d.d. 27 maart 2019 van de SP aan het college over maximale bedragen sociale huur - nu vragen ex artikel 41 RvO d.d. 25 april 2019
 • 22-5-2019
 • 18-4-2019
 • Art. 41 vragen van de SP betreffende de Verordening Stimuleringsfonds starters
 • 15-5-2019
 • 1-3-2019
 • Art. 41 vragen van de PvdA & SP over de meerjarige prestatieafspraken Woningcorporaties
 • 27-3-2019
 • 25-2-2019
 • Art. 41 vragen en antwoorden van de PvdA aan het college n.a.v. onderwijsinspectie De Opmaat
 • 3-4-2019
 • 7-2-2019
 • Art. 41 vragen CDA over inwonersparticipatie en stationskwartier
 • 6-3-2019
 • 29-1-2019
 • Art. 41 vragen van de PvdA aan het college over Transformatieplan Jeugd
 • 27-2-2019
 • 18-1-2019
 • Art. 41 vragen PvdA over Schiphol Geluidsbelasting
 • 28-3-2019
 • 2-1-2019
 • Art. 41 vragen SP over kinderen in de crisisopvang
 • 11-2-2019
 • 2-1-2019
 • Art. 41 vragen van de SP over Hilversumse BOA's bewapenen
 • 30-1-2019
 • 29-10-2018
 • Art. 41 vragen GroenLinks Rubbergranulaat
 • 28-11-2018
 • 2-10-2018
 • Art. 41 vragen van de ChristenUnie over Citymarketing
 • 10-10-2018
 • 1-10-2018
 • art. 41 vragen van het CDA aan het college over fietsparkeren
 • 16-10-2018
 • 18-9-2018
 • Art. 41 vragen van de SP aan het college over fietsparkeren
 • 17-10-2018
 • 4-9-2018
 • Art. 41 vragen en antwoorden van de PvdA over de Jeugdzorg
 • 24-9-2018
 • 9-8-2018
 • Art. 41 vragen en antwoorden met betrekking tot de vertraging van de aanbesteding van het hoofdcontract van de HOV
 • 5-9-2018
 • 17-7-2018
 • Art. 41 vragen van het CDA aan het college van B&W over verkeersveiligheid
 • 21-8-2018
 • 9-7-2018
 • Art. 41 vragen van de SP aan het college over voorgenomen uittreding Provincie Noord- Holland uit GNR
 • 26-7-2018
 • 19-6-2018
 • Art. 41 vragen en antwoorden van de SP en de PvdA over de Burgemeester Bootweg
 • 4-9-2018
 • 1-6-2018
 • Art. 41 vragen SP en antwoorden over Structureel tekort aan klaslokalen
 • 28-6-2018
 • 22-5-2018
 • Art. 41 vragen en antwoorden van GroenLinks over asbest vondst Oosterengweg
 • 19-6-2018
 • 23-4-2018
 • Art. 41-vragen en antwoorden GroenLinks inzake Overtreding APV, oplaten ballonnen
 • 15-5-2018
 • 14-3-2018
 • Art. 41 vragen en antwoorden SP Jongeren en schuld
 • 5-4-2018
 • 30-1-2018
 • Art. 41 vragen en antwoorden SP over vastgoedspeculatie/ wet voorkeursrecht Stationsgebied
 • 15-2-2018
 • 25-10-2017
 • Art. 41 vragen en antwoorden GroenLinks inzake overlast Schiphol
 • 16-11-2017
 • 20-10-2017
 • Art 41. vragen en antwoorden HvH inzake Zonneweide Anna's Hoeve
 • 15-11-2017
 • 22-9-2017
 • Art. 41 vragen en antwoorden GroenLinks m.b.t. dierenwelzijn
 • 18-10-2017
 • 23-8-2017
 • Art. 41 vragen en antwoorden CDA n.a.v. overlast door hangjongeren Kleine Drift / Oosterspoorplein
 • 20-9-2017
 • 27-6-2017
 • Art. 41 vragen HvH en LH aan het college over de nevenfuncties van wethouder Klamer (28 juni 2017 ingetrokken i.v.m. vertrek wethouder Klamer)
 • 28-6-2017
 • 8-5-2017
 • Art. 41 vragen en antwoorden ChristenUnie over verdiept Spoor
 • 31-5-2017
 • 23-3-2017
 • Art. 41 vragen en antwoorden Brand in buurthuis De Lelie
 • 11-4-2017
 • 11-10-2016
 • Art. 41 vragen en antwoorden GroenLinks m.b.t. gebruik rubbergranulaat op sportvelden
 • 9-11-2016
 • 27-9-2016
 • Art. 41 vragen en antwoorden Dierenambulance en Zwerfdierenopvang
 • 28-10-2016
 • 27-9-2016
 • Art. 41 vragen en antwoorden over Buurthuizen
 • 28-10-2016
 • 14-9-2016
 • Art. 41 vragen en antwoorden inzake Onderzoek verkeersveiligheid Emmastraat
 • 20-9-2016
 • 1-9-2016
 • Art. 41 Vragen en antwoorden inzake Ontwikkeling intern verbeterplan Sociaal Plein
 • 27-9-2016