Vergaderkalender

07 Collegebrieven

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 23-5-2019
 • Wethoudersbrief Plan van aanpak evaluatie Van Afval Naar Grondstof
 • College van B&W
 • wethouder J. Kastje
 • 22-5-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-37 inzake Afzien van deelname aan wietexperiment
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 22-5-2019
 • Wethoudersbrief wijziging betaaldatum uitkeringen Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 21-5-2019
 • Wethoudersbrief no cure no pay WOZ waarde
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 16-5-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-36 inzake Evaluatie jaarwisseling 2018 - 2019
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 14-5-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-35 inzake Innovatieve samenwerking Gemeente met Hilversumse VO scholen
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 9-5-2019
 • Wethoudersbrief Herinrichting Groest (T19/055)
 • College van B&W
 • wethouder J. Kastje
 • 9-5-2019
 • Collegebrief Kwartaalrapportage Q1 2019 ‘Herstructurering Egelshoek 3.0’
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 9-5-2019
 • Collegebrief inzake Transformatieplan Jeugd
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 9-5-2019
 • Collegebrief inzake Proces gunning Smart City Platform
 • College van B&W
 • Wethouder M.W. Jaeger
 • 8-5-2019
 • Collegebrief Belangrijke deadlines en overzicht werkzaamheden Stationsgebied
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers
 • 6-5-2019
 • Wethoudersbrief inzake beantwoording vragen verschil bestemmingsplan en bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (commissie RO en W van 10 april 2019)
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 3-5-2019
 • Wethoudersbrief inzake vragen PvdA over Monnikenberg (543391)
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 30-4-2019
 • Wethoudersbrief nav behandeling Evaluatie regeling meervoudige bewoning in commissie RO en W van 13 februari 2019
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 30-4-2019
 • Wethoudersbrief inzake proces Arenapark
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 29-4-2019
 • Collegebrief inzake Invulling subsidierelatie Metropole Orkest
 • College van B&W
 • Wethouder M.W. Jaeger
 • 26-4-2019
 • Wethoudersbrief inzake planning behandeling Regionale samenwerkingsagenda 2019-2022
 • College van B&W
 • Wethouder M.W. Jaeger
 • 25-4-2019
 • Wethoudersbrief stand van zaken pilot Omgevingsplan Noordwestelijk Villagebied
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 25-4-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-33 inzake Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming (FG-Verslag 2018)
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 25-4-2019
 • Collegebrief reactie op brief Provincie Noord-Holland m.b.t. uittreden als participant GNR
 • College van B&W
 • wethouder J. Kastje
 • 25-4-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-34 inzake Goedkeuring Jaarrekening 2018 en Meerjarenbegroting 2019-2022 Uitvaartstichting Hilversum
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers
 • 18-4-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-31 inzake Crailo - Kennisgeving MER en Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers
 • 17-4-2019
 • Collegebrief Voortgang Energietransitie Hilversum (T19/32 en T19/33)
 • College van B&W
 • wethouder J. Kastje
 • 17-4-2019
 • Burgemeestersbrief Beantwoording vragen SP over antisemitisme
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 16-4-2019
 • Collegebrief financiering Tergooi
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 15-4-2019
 • Wethoudersbrief over besluit Nota van Uitgangspunten Masterplan Arenapark in de raadsvergadering van 16 april
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 15-4-2019
 • Burgemeestersbrief integriteitsmeldingen
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 15-4-2019
 • Wethoudersbrief Landelijke opening Iktoon 2019
 • College van B&W
 • Wethouder M.W. Jaeger
 • 11-4-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-32 inzake Programmering buitenreclame naar Hilversum Marketing
 • College van B&W
 • Wethouder M.W. Jaeger
 • 10-4-2019
 • Collegebrief naar aanleiding van interne evaluatie ‘hoorzitting bovenregionale inkoop jeugdbescherming en jeugdreclassering’
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 10-4-2019
 • Wethoudersbrief met antwoord op vragen over selectiemodel Marktverordening Hilversum 2019
 • College van B&W
 • Wethouder M.W. Jaeger
 • 9-4-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-30 inzake Gastheerschap Belastingtaken (inclusief uitvoering Wet WOZ), ten behoeve van de gemeente Wijdemeren
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 9-4-2019
 • Wethoudersbrief Agendering RIB 2019-18 i.r.t. commissiebespreking op 10 april 2019 en afhandeling toezegging T19-18
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 4-4-2019
 • Burgemeestersbrief Beantwoording vragen Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 4-4-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-29 inzake VTH-beleidskader 2019-2022 OFGV
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 4-4-2019
 • Collegebrief Lokale inclusie-agenda
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 3-4-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-28 inzake Versterken jongerenwerk 2019 door Versa Welzijn
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 3-4-2019
 • Collegebrief inzake Aan de slag met de omgevingsvisie
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 2-4-2019
 • Wethoudersbrief BVS Smart City Platform Hilversum
 • College van B&W
 • Wethouder M.W. Jaeger
 • 28-3-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-27 inzake Onderzoek stationsgebied verbinding Oost en West
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers
 • 28-3-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-25 inzake 75 jaar bevrijd
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 28-3-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-24 inzake Herstel omissie bestemmingsplan Buitengebied, Nieuwe Crailoseweg 14(a)
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 28-3-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-26 inzake Evaluatie ambtelijk horen
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 27-3-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-23 inzake Vaststelling uitwerkingsplan Kapelplaats
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 26-3-2019
 • Collegebrief toezegging maatregelen begrotingstekort 2019
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 25-3-2019
 • Wethoudersbrief inzake toezegging T18-160 afstemmen sluistijden schutsluis t Hemeltje
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers
 • 25-3-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-22 inzake Rechtmatigheidsonderzoek Participatiewet
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 25-3-2019
 • Wethoudersbrief inzake Philipslocatie toezegging T19-36 commissie RO-W d.d. 13 maart 2019
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 25-3-2019
 • Wethoudersbrief mbt aanvullende kaarten sociale huurwoningbezit corporaties (T18-185)
 • College van B&W
 • wethouder J. Kastje
 • 25-3-2019
 • Collegebrief inzake Behandeling stedenbouwkundig plan Stationsgebied in raad van mei 2019
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers