Vergaderkalender

07 Collegebrieven

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 7/20/2021
 • Collegebrief Resultaten Hilversum Monitor 2020
 • College van B en W
 • Burgemeester Ch.B Aptroot
 • 7/20/2021
 • Collegebrief Verwijderen voetbalkooi Anthony Fokkerweg
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 7/20/2021
 • Collegebrief Tweede voortgangsrapportage Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 7/20/2021
 • Collegebrief Haalbaarheidsonderzoek lage temperatuur warmtenet Kerkelanden
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 7/20/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-63 inzake Jaarverslag Wijken en Buurten 2020
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 7/19/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-55 inzake VNG-convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel (780717)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 7/19/2021
 • Reactie adviezen Adviesraad sociaal domein en Cliëntenraad met betrekking tot Kadernota 2021 (784950)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 7/19/2021
 • Collegebrief met reactie op jaarverslag 2020 Adviesraad Sociaal Domein (775891)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 7/19/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-62 inzake Jongerencentrum als plusvariant in MFA Hilversum-Zuid
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 7/19/2021
 • Collegebrief reactie zienswijze Stichting Heuvelpark (759112)
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 7/16/2021
 • Burgemeestersbrief inzake aanwijzing veiligheidsrisicogebied (787294)
 • Burgemeester Ch.B. Aptroot, wnd.
 • Burgemeester Ch.B Aptroot
 • 7/15/2021
 • Collegebrief Integrale Mobiliteitsanalyse en lobby versterking A1 corridor
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 7/15/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-61 inzake Jaarrapportage VTH 2020 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving omgevingsrecht gemeente Hilversum
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 7/15/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-60 inzake Intentieovereenkomst Korte Noorderweg
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 7/15/2021
 • Collegebrief Flexwonen, Toezegging T21-34 en T21-62, cijfers woningnet
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 7/14/2021
 • Collegebrief Informatie subsidies op www.hilversum.nl
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 7/14/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-59 inzake Subsidietoekenning Zomerprogrammering 2021 (781651)
 • College van B en W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 7/14/2021
 • Collegebrief Flexibiliseringsagenda asielopvang
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 7/14/2021
 • Collegebrief Toezegging T21-062 MRA Duurzaamheid Top
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 7/8/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-57 inzake meicirculaire gemeentefonds 2021 (779740)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 7/8/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-56 Vierde RIB financiële afwijkingen agv Coronacrisis (780287)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 7/8/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-58 inzake Financiële impactanalyse V Covid-19 2021 (782520)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 7/6/2021
 • Collegebrief inzake Inspectierapport Jeugdbescherming (784899)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 7/6/2021
 • Collegebrief inzake toezegging T21-79 (777835)
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 7/2/2021
 • Collegebrief Ontwerp reactie op zienswijzen P&C stukken regio G&V
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 7/2/2021
 • Collegebrief Stand van zaken en vervolg project Arenapark
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 7/1/2021
 • Collegebrief beantwoording vragen GL (Art .41-vragen en cie. vragen) over gemeenten die meekijken op sociale media
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 7/1/2021
 • Collegebrief Koers Tomingroep 2022 - 2025
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 7/1/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-54 inzake Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS)
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 6/30/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-53 inzake Aansluiten op het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ)
 • College van B en W
 • Burgemeester Ch.B Aptroot
 • 6/25/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-52 inzake Oprichten Brede School Zuid (768218)
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 6/24/2021
 • Collegebrief Reactie op initiatiefvoorstel 'Stimuleer Binnenstedelijke Biodiversiteit'
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 6/24/2021
 • Collegebrief Raad informeren over deelname aan ROM MRA NHN (toezegging T21-53)
 • College van B en W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 6/23/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-51 inzake Actieplan Jeugd 2021-2022
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 6/22/2021
 • Collegebrief Motie Hilversum ALV VNG 'Stop met sturen aan de achterkant'
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 6/21/2021
 • Collegebrief over Hilversumse inbreng in bereikbare steden (T21-70) (767616)
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 6/21/2021
 • Collegebrief opschorten participatieproces Omgevingsvisie en uitstel art 41 vragen LH
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 6/17/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-47 inzake Aanpassing beleidsregels TONK
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 6/17/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-49 inzake Uitbreiding betaald parkeren juli 2021
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 6/17/2021
 • Collegebrief Herijking proces Bruisend Hart en beantwoording Art. 41 vragen SP
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 6/17/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-50 inzake Zienswijze ontwerp-omgevingsverordening Noord-Holland 2022
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 6/17/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-48 inzake Jaarverantwoording Kinderopvang 2020, gemeente Hilversum
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 6/14/2021
 • Collegebrief stand van zaken Vervolgstappen uit onderzoek Verbinding Oost-Centrum (714574)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 6/14/2021
 • Collegebrief inzake stand van zaken Gecertificeerde Instelling Briedis (778910)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 6/9/2021
 • Collegebrief toezegging T21-054 raadsvergadering 21 april jl. met betrekking tot bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 6/9/2021
 • Collegebrief informatie Natuurverbinding N525
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 6/8/2021
 • Burgemeestersbrief inzake woningbrand Lutherhof (777589) 8 juni 2021
 • Burgemeester Ch.B. Aptroot, wnd.
 • Burgemeester Ch.B Aptroot
 • 6/2/2021
 • Collegebrief inzake Tomingroep Koersbepaling Koers 2022 - 2025 (764569)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 6/2/2021
 • Collegebrief raadsdashboard Sociaal Domein (749376)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 6/2/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-46 inzake Coronaproof on Stage 2021 - Eindmusicals basisscholen in Poppodium de Vorstin (751339)
 • College van B en W
 • Wethouder G. Kuipers