Vergaderkalender

03 Collegebrieven

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 9/22/2023
 • Voorontwerp bestemmingsplan Woningsplitsing en verkamering (1350997)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 9/20/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-74 Quick Win maatregelen busstation Crailo (1354833)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 9/20/2023
 • Collegebrief aanvullende informatie inzake MFA Hilversum Zuid - de Lelie (1361091)
 • College van B en W
 • Wethouder K. van Hunnik
 • 9/15/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-73 Beleidsregels kwaliteitscriteria voor professionele dienstverlening bij inzet individuele voorzieningen Wmo en Jeugdhulp (1345235)
 • College van B en W
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 9/14/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-72 inzake HOV in ’t Gooi, verbeteren verkeersveiligheid Alexiatunnel (1358049)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 9/14/2023
 • Collegebrief Jaarverslag 2022 ROM Regio Utrecht (1356699)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 9/12/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-71 inzake Gebiedsverbod verdovende middelen Oekraïne opvang (1360201)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 9/11/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-70 Allonge contractovername ontwikkelovereenkomst inzake Tergooi Wonen - Het Monnikenpark (1357222)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 9/7/2023
 • Collegebrief wateronderzoek toekomstbestendige Heuvelrug (1356677)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 9/7/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-69 inzake Wijzigingsovereenkomsten realisatie plan Huydecopersweg (1346682)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 9/6/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-68 Programmatische uitgangspunten stationsgebied en beantwoording motie Stationsgebied M21-138 (1355919)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 9/6/2023
 • Collegebrief Invulling motie M22-111 Heksenweitje verdient beschermde status (1329024)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 9/6/2023
 • Collegebrief ruimtelijk voorstel provincie Noord Holland (1356287)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 9/4/2023
 • Collegebrief Evaluatie senioren wooncoach (1352469)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 8/30/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-67 inzake Regionaal beleid Mensenhandel Gooi en Vechtstreek (1346512)
 • College van B en W
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 8/9/2023
 • Verscherpt Toezicht G&O (1354312)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 8/9/2023
 • Collegebrief inzake Huishoudelijke hulp (1351758)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 8/2/2023
 • Collegebrief afdoening M23-90 Noodlanding voor Vierde Route (1350221)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 7/31/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-66 inzake Openstelling Energiecompensatieregeling voor verenigingen, cultuurinstellingen en maatschappelijke voorzieningen (1320304).
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 7/28/2023
 • Collegebrief proces MRA-agenda en regionale propositie (1350615)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 7/27/2023
 • Collegebrief resultaten Monitor Hilversum 2022 (1350600)
 • College van B en W
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 7/21/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-66 Subsidieregeling 600 jaar Hilversum Energie uit de stad 2023 (1295418)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 7/21/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-64 inzake Allonge anterieure overeenkomst ontwikkeling Philipshof
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 7/20/2023
 • Burgemeestersbrief inzake Manifest Demonstratierecht Amnesty International (1351205)
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 7/20/2023
 • Uitstelbericht beantwoording art. 41 vragen i.v.m. zomerreces 2023 (1349905)
 • College van B en W
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 7/20/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-62 Participatieplan en programma van eisen Bruisend Hart (1328937)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 7/20/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-59 inzake Allonge op intentieovereenkomst Herontwikkeling Raaweg 26 (1067714)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 7/20/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-61 intentieverklaring Opwek Energie langs A1, A6 en spoor (1330940)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 7/20/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-65 Subsidieregeling PAW de noordelijke Meent Hilversum 2023-2024 (1318719)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 7/20/2023
 • Collegebrief vertrouwen op veiligheid ook voor sekswerkers (motie M23-40) (1341337)
 • College van B en W
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 7/19/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-63 inzake Intentieovereenkomst versnelling woningbouw (flexwonen Circusterrein) (1336668)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 7/19/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-60 inzake sluiten Greendeal met Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West en bijbehorende Subsidieregeling (1329607)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 7/18/2023
 • Collegebrief inzake Voortgangsrapportage Bescherming en Opvang eerste helft 2023 (1336310)
 • College van B en W
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 7/17/2023
 • Collegebrief uittreedsommen GNR (1287151)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 7/14/2023
 • Collegebrief uitkomsten BO Leefomgeving van 15 juni 2023 (1345876)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 7/14/2023
 • Beantwoording vragen commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid d.d. 5 juli over meervoudige bewoning i.r.t parkeerbeleid (1349655)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 7/13/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-58 inzake actualisatie VTH-beleid (1301496)
 • College van B en W
 • Wethouder K. van Hunnik
 • 7/13/2023
 • Collegebrief Voorgenomen fusie Wijdemeren (1346576)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 7/12/2023
 • Collegebrief Afdoening toezegging T23-22, minimaregelingen zzp'ers (1341816)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 7/6/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-56 inzake subsidieregeling (HIP) (1327664)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 7/6/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-57 inzake Nadere regels cultuur (1324500)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 7/6/2023
 • Collegebrief memo Arenapark vs MPG 2023 (1344955)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 7/5/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-54 inzake Tussentijdse evaluatie onderwijsbeleid Hilversum, Toezegging T21-038 (1330105)
 • College van B en W
 • Wethouder K. van Hunnik
 • 7/5/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-55 Prestatieafspraken met woningcorporaties Hilversum 2023 - 2027 (1325830)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 7/5/2023
 • Collegebrief Raadsdashboard Q4 2022 en Q1 2023 (1280474)
 • College van B en W
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 6/28/2023
 • Collegebrief Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) (1313440)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 6/26/2023
 • Raadsinformatiebrief 2023-53 Uitgangspuntennotitie Herijking RES (2.0) Noord-Holland Zuid (1327704)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 6/21/2023
 • Collegebrief rapport Burger in zicht! en CEO Wmo 2022 (1319145)
 • College van B en W
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 6/21/2023
 • Collegebrief toezeggingen (T23-043 en T23-045) vluchtelingenopvang (1329895)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 6/21/2023
 • Collegebrief beantwoording vraag commissie voorjaarsnota over formatie schuldhulpverlening (1331784)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller