Vergaderkalender

07 Collegebrieven

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 12/12/2019
 • Collegebrief inzake jaarrapportage OFGV 2018
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 12/12/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-81 inzake HOV in 't Gooi, fietstunnel - voetgangersbrug Van Linschotenlaan
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 12/12/2019
 • Collegebrief inzake toezegging T19-049 Overzicht ontwikkellocaties en projecten in 1221
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 12/12/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-80 inzake Beleidsregels gemeentelijk minimabeleid, schulddienstverlening, overgangsrecht en notitie maatwerk en wederkerigheid
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 12/12/2019
 • Burgemeestersbrief inzake capaciteit politie
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 12/12/2019
 • Collegebrief inzake brief aan Tweede Kamer 'Stop oplopende bezuinigingen'
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 12/11/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-79 inzake subsidie Media Perspectives 2020
 • College van B&W
 • Wethouder M.W. Jaeger
 • 12/9/2019
 • Collegebrief inzake Omgevingsfoto gemeente Hilversum
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 12/9/2019
 • Collegebrief n.a.v. nota grond- en vastgoedbeleid - toelichting inzake residuele grondwaarde (Toezegging T19-154)
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers
 • 12/5/2019
 • Collegebrief Viering 75 jaar vrijheid in Hilversum 2020
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 12/4/2019
 • Collegebrief Voortgang en planning Masterplan Arenapark
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 12/4/2019
 • Collegebrief Geluidsschermen A27
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 12/4/2019
 • Collegebrief Extra lenen zoals Eemnes?
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 12/4/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-78 inzake Subsidieaanvraag 2020 Stichting Hilversum Marketing
 • College van B&W
 • Wethouder M.W. Jaeger
 • 12/3/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-77 inzake Verlenen subsidie Versa 2020
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 11/28/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-76 inzake Fietsparkeren Centrum - opvolging tijdelijke coulanceregeling
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers
 • 11/28/2019
 • Collegebrief Turap II
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 11/27/2019
 • Collegebrief inzake Toezegging T19-43 (Verzelfstandiging markt)
 • College van B&W
 • Wethouder M.W. Jaeger
 • 11/27/2019
 • Burgemeestersbrief inzake flexibel cameratoezicht 23 december 2019 tot 3 januari 2020
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 11/27/2019
 • Collegebrief inzake toezegging T19-13 (Verkoop sociale huurwoningen door woningcorporaties)
 • College van B&W
 • wethouder J. Kastje
 • 11/27/2019
 • Collegebrief inzake Uitbreiding eenzaamheidsproject Denken en Doen
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 11/27/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-75 inzake Bestemming Dividend 2018 Tomingroep
 • College van B&W
 • Wethouder M.W. Jaeger
 • 11/26/2019
 • Collegebrief inzake stand van zaken Heuvellaan 50 (26 november 2019)
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 11/21/2019
 • Collegebrief Stand van zaken regionale samenwerking Omgevingsvisie
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 11/20/2019
 • Collegebrief Landelijke Leidraad Transitievisie Warmte beschikbaar
 • College van B&W
 • wethouder J. Kastje
 • 11/20/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-74 Ontwerpbestemmingsplan 'Binnenstad 2013 - Neuweg 9'
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 11/20/2019
 • Collegebrief sleutelgebied en toekomstvisie
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 11/19/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-73 inzake Uitvoeren gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen
 • College van B&W
 • wethouder J. Kastje
 • 11/19/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-72 inzake uitbreiding betaald parkeren april 2020 (Boomberg en Kievitstraat)
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 11/19/2019
 • Wethoudersbrief inzake beantwoording vragen m.b.t. het fietsen in het voetgangersgebied Kerkstraat
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 11/14/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-70 inzake Voorontwerpbestemmingsplan ‘Stationsgebied - 2020’
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers
 • 11/14/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-71 inzake Intrekken beleidsregels afwijken van een bestemmingsplan bij Kruimelregeling
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 11/13/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-69 inzake Samenwerkingsovereenkomst Smart City
 • College van B&W
 • Wethouder M.W. Jaeger
 • 11/12/2019
 • Collegebrief Bestuurlijke reactie op motie M19-112 (Keer het tij)
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 11/12/2019
 • Collegebrief Afhandeling brieven aan de raad
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 11/8/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-67 inzake Melding financiële afwijking voortkomend uit nieuwe eindejaar prognoses voor Wmo en Jeugd
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 11/8/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-68 inzake Inspectierapporten Gecertificeerde Instellingen
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 11/7/2019
 • Collegebrief Hilversum Viert 2019 -2020
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 11/7/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-65 inzake Diverse financiële afwijkingen van de begroting 2019
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 11/7/2019
 • Collegebrief acquisitie Britse mediabedrijven- Media Valley Holland
 • College van B&W
 • Wethouder M.W. Jaeger
 • 11/7/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-66 inzake werkzaamheden KPN centrale Koornstraat
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers
 • 11/6/2019
 • Wethoudersbrief m.b.t. annulering BVS huisvestingsverordening 6 november 2019
 • College van B&W
 • wethouder J. Kastje
 • 11/6/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-64 inzake Regionaal Actieprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 11/5/2019
 • Wethoudersbrief Inhuur gemeente Hilversum, toezegging T19/108
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 11/4/2019
 • Collegebrief inzake stand van zaken moties M19-24 en M19-29
 • College van B&W
 • wethouder J. Kastje
 • 10/30/2019
 • Melding (voordracht) nevenfunctie Vereniging Sience Centres (VSC)
 • College van B&W
 • Wethouder M.W. Jaeger
 • 10/30/2019
 • Beantwoording vragen commissie Economie & Bestuur inzake Actieplan ondermijning, toezegging T19/125
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 10/30/2019
 • Beantwoording brieven aan de raad
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 10/30/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-63 inzake Melding financiële afwijking voortkomend uit definitief BUIG budget 2019
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 10/30/2019
 • Collegebrief Beleidsdocumenten Stichting Goois Natuurreservaat 2020-2023, Begrotingswijziging GNR 2019 en Jaarverslag GNR 2018 (588879)
 • College van B&W
 • wethouder J. Kastje