Vergaderkalender

07 Collegebrieven

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 21-3-2019
 • Wethoudersbrief Klanttevredenheidsonderzoek Wmo (T19/16)
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 21-3-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-20 inzake Overhevelingen naar 2019
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 21-3-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-21 inzake Managementletter bevindingen tussentijdse accountantscontrole 2018
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 21-3-2019
 • Informatiebrief van het college inzake Campagne mensen met verward gedrag
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 21-3-2019
 • Wethoudersbrief Vaststelling bestemmingsplan 'Verbreding A27 Hilversum, Tracébesluit A27/A1 (T19/35 en T19/36)
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 20-3-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-18 inzake Actieplan wegwerken wachtlijst WMO
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 20-3-2019
 • Wethoudersbrief Werkplan Werklandschappen
 • College van B&W
 • Wethouder M.W. Jaeger
 • 20-3-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-19 inzake Voorbereidingskrediet 2019 Gebiedsagenda 1221
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 19-3-2019
 • Wethoudersbrief m.b.t. beantwoorden vragen PvdA inzake DAC WESPP
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 19-3-2019
 • Wethoudersbrief inzake Digitaal Indienen Zienswijzen
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 18-3-2019
 • Burgemeestersbrief bezoek moskeeën
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 14-3-2019
 • Wethoudersbrief inzake toezegging glasvezeloverzicht (T18-141)
 • College van B&W
 • Wethouder M.W. Jaeger
 • 13-3-2019
 • Collegebrief reactie Hilversum consultatie Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 11-3-2019
 • Wethoudersbrief inzake Update Pilot Velbeleid
 • College van B&W
 • wethouder J. Kastje
 • 7-3-2019
 • Collegebrief inzake Aangepast raadsvoorstel stedenbouwkundig plan Stationsgebied
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers
 • 6-3-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-17 inzake Plannen voor mobiliteit in 2019
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 6-3-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-16 inzake Motie 18 66- duurzaam omgaan met afvalwater
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers
 • 5-3-2019
 • Wethoudersbrief GNR
 • College van B&W
 • wethouder J. Kastje
 • 1-3-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-15 inzake Collectieve Zorgverzekering (bijdrage 2019 en aanbesteding 2020)
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 1-3-2019
 • Wethoudersbrief inzake Gastheerschap Financiële Administratie Wijdemeren
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 28-2-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-11 inzake intrekken hoger beroep Q-Park
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 28-2-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-14 inzake Arbeidsmatige dagbesteding in administratieve sfeer bij Repair Factory
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 28-2-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-12 inzake Aanvraag Aanmelding Chw-bestemmingsplan Spoorzone (1221)
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 28-2-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-13 inzake Rookbeleid gemeente HIlversum
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 27-2-2019
 • Collegebrief Pas op de Plaats Kleine Spoorbomen
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers
 • 27-2-2019
 • Collegebrief antwoorden vragen SP uittreding provincie GNR
 • College van B&W
 • wethouder J. Kastje
 • 27-2-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-10 inzake Voortzetting plaatsing struikelstenen
 • College van B&W
 • Wethouder M.W. Jaeger
 • 25-2-2019
 • Burgemeestersbrief overzicht bevoegdheden (Toezegging T19-005)
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 25-2-2019
 • Wethoudersbrief toevoeging statuten Uitvaartstichting Hilversum
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers
 • 22-2-2019
 • Collegebrief inzake Voortgang Meerjarige Prestatieafspraken
 • College van B&W
 • wethouder J. Kastje
 • 21-2-2019
 • Wethoudersbrief Beantwoording vragen raadslid De Jong (D66) inzake verkeersborden
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 21-2-2019
 • Collegebrief reactie staatssecretaris van J&V inzake kinderpardon
 • College van B&W
 • wethouder J. Kastje
 • 21-2-2019
 • Collegebrief inzake Prioriteitenagenda Ambitiedocument implementatie Omgevingswet
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 21-2-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-9 inzake Decembercirculaire 2018 Gemeentefonds
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 21-2-2019
 • Collegebrief inzake nieuw rechtpositiebesluit dpa
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 21-2-2019
 • Wethoudersbrief inzake Besluitvorming Gedeputeerde Staten van Utrecht over de N201 (2019)
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 20-2-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-8 inzake Herverdeling investeringskrediet ten behoeve van herinrichting Wilhelminastraat
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 19-2-2019
 • Burgemeestersbrief inzake Voorlichting en veiligheid WIFI in centrum Hilversum
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 19-2-2019
 • Wethoudersbrief inzake besluit GS van NH mbt uittreden provincie NH uit GNR
 • College van B&W
 • wethouder J. Kastje
 • 18-2-2019
 • Tussenbericht Beantwoording Art41 vragen Geluidbelasting Schiphol
 • College van B&W
 • wethouder J. Kastje
 • 15-2-2019
 • Wethoudersbrief uitnodiging presentatie stedenbouwkundig plan Stationsgebied
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers
 • 14-2-2019
 • Wethoudersbrief inzake toezegging T19-006
 • College van B&W
 • Wethouder M.W. Jaeger
 • 13-2-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-7 inzake Uitbreiding betaald parkeren juni 2019
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 12-2-2019
 • Brief aan staatssecretaris Blokhuis inzake Maatschappelijke Opvang
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 12-2-2019
 • Wethoudersbrief inzake toezegging T19-14 (hoorzitting jeugd)
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 11-2-2019
 • Wethoudersbrief inzake adviezen uitgangspunten Hilversumpas
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 11-2-2019
 • Wethoudersbrief inzake storing Zaaksyteem
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 4-2-2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-6 inzake Kadernota begroting 2020 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 30-1-2019
 • Wethoudersbrief inzake Wmo-indicatie dagbesteding - Beantwoording vraag uit commissie toezegging T19-15
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 30-1-2019
 • Wethoudersbrief Aantrekken langlopende lening en kasgeldlening
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters