Vergaderkalender

07 Collegebrieven

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 5/12/2021
 • Collegebrief regionale monitor arbeidsmarktprogramma’s en webinar voor raadsleden
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 5/11/2021
 • Collegebrief Informatie gecertificeerde instelling Briedis
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 5/11/2021
 • Collegebrief beantwoording toezeggingen 7 april 2021 (T21-43, T21-44 en T21-33)
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 5/7/2021
 • Beantwoording brief Adviesraad Sociaal Domein d.d. 10 maart 2021 (766744)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 5/6/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-41 inzake Programma van eisen MFA De Lelie - Paulusschool (754787)
 • College van B&W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 5/6/2021
 • Collegebrief inzake Regionaal KPMG-onderzoek en Perspectief voor de Jeugd (763960)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 5/4/2021
 • Collegebrief inzake druktemeter Hilversum en bestuurlijke boete Enschede (646690)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 5/4/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-40 inzake goedkeuring jaarrekening 2020 Uitvaartstichting Hilversum (767735)
 • College van B&W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 4/30/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-39 inzake jaarverslag 2020-2021 Functionaris Gegevensbescherming (FG) (757461)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 4/28/2021
 • Collegebrief stand van zaken De Stolpe
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 4/28/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-38 inzake Zelfbewoningsplicht (motie M20-65 en toezegging T21-35)
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 4/26/2021
 • Beantwoording brief MKB Nederland stijging OZB bedrijven (760838)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 4/26/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-37 inzake Misbruik en Oneigenlijk Gebruik Tozo Hilversum 2020-2021
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 4/26/2021
 • Collegebrief resultaten burgerpeiling eenzaamheid en burgerpeiling mantelzorg (761537)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 4/26/2021
 • Collegebrief inzake Cijfers drugsgebruik Hilversum - toezegging T21-024 (762349)
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 4/26/2021
 • Collegebrief inzake Stand van zaken Actieplan Suïcidepreventie (765838)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 4/23/2021
 • Beantwoording vragen OZB aanslag 2021 voor gesloten winkels (760509)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 4/23/2021
 • Kadernota 2021 (752566)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 4/23/2021
 • Collegebrief inzake Compensatiepakket coronacrisis maart 2021 (762238)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 4/21/2021
 • Collegebrief Strategische samenwerkingsagenda provincie Noord-Holland – Regio Gooi en Vechtstreek (763623)
 • College van B&W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 4/21/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-36 inzake 213a Onderzoek 2020 riolering en afvalinzameling (753598)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 4/21/2021
 • Collegebrief Voortgang subsidieregeling Anderhalve Meter
 • College van B&W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 4/21/2021
 • Collegebrief Proces beeldkwaliteitsplan plus 1221
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 4/21/2021
 • Beantwoording raadsvragen SP huisvesting statushouders
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 4/20/2021
 • Collegebrief inzake Stand van zaken aangaande de uitvoering van diverse moties Crailo (723173/764878)
 • College van B&W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 4/19/2021
 • Collegebrief technische vragen Toezegging T21-052
 • College van B&W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 4/16/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-35 Eerste begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (759585)
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 4/15/2021
 • Toezegging T20-21 Verdeling taken energietoezicht tussen gemeente en Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 4/15/2021
 • Collegebrief Aanbieding jaarstukken 2020
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 4/15/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-31 inzake Verzamel RIB financiële afwijkingen als gevolg van coronacrisis (757926)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 4/15/2021
 • Collegebrief inzake Financiële impactanalyse IV Covid-19 2021 (758803)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 4/14/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-33 inzake Openbaarheid intentieovereenkomsten gebiedsontwikkeling
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 4/12/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-32 inzake maaibeheer, biodiversiteit en eikenprocessierups (714555)
 • College van B&W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 4/8/2021
 • Collegebrief Regionale bijdrage digitalisering MKB
 • College van B&W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 4/8/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-30 inzake Ontwerpbestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning 2021 (ter inzage)
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 4/7/2021
 • Collegebrief inzake Opvolging Motie 19-125 (758014)
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 4/1/2021
 • Collegebrief jaarverslagen CWM 2016-2019
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 3/31/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-29 Collegeverklaring ENSIA 2020 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 3/31/2021
 • Collegebrief Update bedrijfsvoeringsagenda Sociaal Domein
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 3/29/2021
 • Collegebrief inzake Brandveiligheid Senioren (735681)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 3/29/2021
 • Collegebrieven aan adviesraden nav adviezen beleidsregels werk en inkomen (755579)
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 3/25/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-26 inzake Vaststellen “Protocol Ambtelijke welstandstoets”
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 3/25/2021
 • Raadsinforrmatiebrief 2021-27 inzake Programma Omgevingswet 2021
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 3/25/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-28 inzake Vrijwilligerspremie toegevoegd aan beleidsregels Re-integratie en Tegenprestatie
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 3/25/2021
 • Collegebrief aanbieding rapport Klimaatverbond
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 3/24/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-25 inzake Aankoop strook grond ProRail langs het spoor in 1221
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 3/24/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-24 inzake Vrijgeven centrummiddelen mobiliteitsdienstverlening naar regio (756057)
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 3/23/2021
 • Burgemeestersbrief over verloop van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer
 • Burgemeester Broertjes
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 3/23/2021
 • Collegebrief Ambtelijke nevenfuncties (Toezegging T21-21)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 3/18/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-22 inzake Tariefsverhoging gemeentelijke parkeergarages
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers