Vergaderkalender

07 Collegebrieven

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 10/21/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-62 inzake 213a onderzoek IT Audit 2018
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 10/17/2019
 • Beantwoording technische vragen begroting 2020
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 10/17/2019
 • Collegebrief ICT benchmark gemeenten 2019
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 10/16/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-59 inzake A27, afronding en overdracht openbare ruimte project verbreding A27/A1
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers
 • 10/16/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-60 inzake Septembercirculaire 2019 gemeentefonds
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 10/16/2019
 • Collegebrief inzake nevenfuncties en neveninkomsten college van B&W (16 oktober 2019)
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 10/16/2019
 • Collegebrief Voorlopige stand tweede tussenrapportage 2019
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 10/16/2019
 • Collegebrief Gevolgen PAS uitspraak projecten in Hilversum
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 10/14/2019
 • Wethoudersbrief inzake toezegging T19-128 (Antwoorden n.a.v. vragen CDA m.b.t. de Agenda Wmo-Welzijn)
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 10/14/2019
 • Wethoudersbrief inzake M19-57 (zorg voor de mantelzorger) en T19-130
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 10/10/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-58 inzake Besteding gelden Herplantfonds 2019-2020
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers
 • 10/9/2019
 • Collegebrief Kwartaalrapportage Egelshoek Q3 2019
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 9/30/2019
 • Wethoudersbrief beantwoording armoedevragen Hilversums Belang d.d. 3 september
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 9/26/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-57 inzake Sinterklaasintocht 2019
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 9/25/2019
 • Collegebrief inzake Jaarverslag Zorg en Veiligheidshuis 2018
 • College van B&W
 • 9/25/2019
 • Collegebrief inzake jaarrekening en begroting STIP
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 9/23/2019
 • Wethoudersbrief Beantwoording motie M18-86, "Red de bij" en beantwoording vragen commissie duurzaamheid d.d. 28-08-2019
 • College van B&W
 • wethouder J. Kastje
 • 9/18/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-56 inzake Ontwerpbestemmingsplan ‘Paulus van Loolaan tussen 4 en 6’
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 9/18/2019
 • Collegebrief Aanpassing portefeuilleverdeling
 • College van B&W
 • 9/18/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-55 inzake Strategische Huisvesting Visie gemeentelijke organisatie en Bestuur
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 9/17/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-54 inzake Jaarstukken 2018 Stichting Podium De Vorstin
 • College van B&W
 • Wethouder M.W. Jaeger
 • 9/17/2019
 • Beantwoording vragen jaarstukken OFGV n.a.v. commissie verbonden partijen 28 augustus 2019
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 9/16/2019
 • Collegebrief Jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken 2017-2018
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 9/13/2019
 • Collegebrief inzake afhandeling motie Park en Bike Crailo (M17-100)
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers
 • 9/11/2019
 • Wethoudersbrief Startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid
 • College van B&W
 • wethouder J. Kastje
 • 9/11/2019
 • Collegebrief inzake stand van zaken Tomin
 • College van B&W
 • Wethouder M.W. Jaeger
 • 9/10/2019
 • Wethoudersbrief werkbezoek raad aan begraafplaats Bosdrift (toezegging T18/120)
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers
 • 9/9/2019
 • Collegebrief beantwoording art 41 vragen tijdelijke onderkomen politie op Bonairelaan
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 9/9/2019
 • Wethoudersbrief inzake subsidies Zorg en Welzijn 1e halfjaar 2019 (toezegging T19-99)
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 9/4/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-53 Herontwikkeling Crailo – Reactienota Uitgangspuntennotitie en Notitie Reikwijdte en detailniveau en Advies van de Commissie m.e.r.
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers
 • 9/4/2019
 • Collegebrief inzake opvolging motie M19-14 (Onrust over N201 vraagt om een antwoord - gemeenteraad 27 februari 2019)
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 9/2/2019
 • Reactie college n.a.v. artikel Follow the Money
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 8/30/2019
 • Wethoudersbrief inzake vragen GroenLinks inzake Stichting Fitin 2019
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 8/30/2019
 • Wethoudersbrief inzake verzorging huishoudelijke hulp door Amaris
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 8/29/2019
 • Wethoudersbrief Supervisor 1221 & Stationsgebied (toezeggingen T19/48 en T19/58)
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 8/29/2019
 • Wethoudersbrief nieuwe collectieve zorgverzekering voor minima
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 8/29/2019
 • Wethoudersbrief Vaccinatiegraad Regio Gooi en Vechtstreek
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 8/28/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-52 inzake Grondverkoop perceel Lieven de Keylaan ten behoeve van sociale woningbouw
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers
 • 8/28/2019
 • Wethoudersbrief Notitie ‘Een soepele overgang van kind naar volwassene, van 18- naar 18+’ (toezegging T18/198)
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 8/26/2019
 • Wethoudersbrief inzake toezeggingen stationsgebied
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers
 • 8/7/2019
 • Burgemeestersbrief inzake Samenwerkingsovereenkomst tussen de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, de Regio Gooi en Vechtstreek, de Veiligheidsregio Flevoland en de GGD Flevoland
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 7/30/2019
 • Wethoudersbrief Bestemmingsplan (plus) met verbrede reikwijdte 1221
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 7/24/2019
 • Wethoudersbrief Terugkoppeling na commissiebehandeling ‘Initiatief Hoogvliet Chatham – Stam Bosdrift’ op 13 juni 2019 (T19/086)
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 7/18/2019
 • Burgemeestersbrief inzake evaluatie verkiezingen 20 maart 2019
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 7/17/2019
 • Wethoudersbrief inzake (sluiting) afvaldepot Van Ghentlaan
 • College van B&W
 • wethouder J. Kastje
 • 7/16/2019
 • Collegebrief nav vragen D66 inzake Carolushuis
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 7/16/2019
 • Wethoudersbrief inzake Kort Geding Thuiszorgorganisatie
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 7/15/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-51 inzake Toevoegen nieuwe variant KL29 aan scope van lopende LVO-onderzoek Kleine Spoorbomen
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers
 • 7/12/2019
 • Wethoudersbrief inzake Gastheerschappen Wijdemeren
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 7/12/2019
 • Burgemeestersbrief aanvaarden nevenfunctie (Adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers VNG)
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • Burgemeester P.I. Broertjes