Vergaderkalender

07 Collegebrieven

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 10/15/2021
 • Collegebrief participatieproces omgevingsvisie (1068811)
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 10/14/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-80 inzake Intentieovereenkomst Herontwikkeling Raaweg 26 (1067714)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 10/14/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-81 inzake Melding financiële afwijkingen sociaal domein 2021 (BUIG, Tozo, TONK en Jeugdwet)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 10/14/2021
 • Burgemeestersbrief Geen controlegemeente bij onderzoek experiment gesloten coffeeshopketen
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 10/13/2021
 • Burgemeestersbrief Vaststelling Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 10/13/2021
 • Collegebrief Bestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning 2021
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 10/13/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-78 inzake Financiële impact activering SaaS kosten uit investeringsprogramma 2019-2021
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 10/13/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-79 inzake Restauratie en herontwikkeling van de voormalige AVRO-studio’s (1063823)
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 10/6/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-77 inzake Verkoop vastgoed en dotatie reserve Stedelijke ontwikkeling 2021 (1068345)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 10/6/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-76 inzake Financiële afwijkingen kapitaallasten, externe rente en dividend 2021 (1068312)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 10/4/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-75 gebiedsplan stadshart Hilversum (1059305)
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 9/30/2021
 • Reactie van het college op artikel Follow The Money
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 9/30/2021
 • Collegebrief cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 9/30/2021
 • Begroting 2022
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 9/29/2021
 • Collegebrief Raadsdashboard Sociaal Domein 2021 Q2
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 9/29/2021
 • Collegebrief Oprichting Regionaal Mobiliteitsteam Gooi en Vechtstreek
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 9/28/2021
 • Burgemeestersbrief demonstratie tegen coronamaatregelen en fakenieuws
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 9/23/2021
 • Collegebrief afdoening moties en toezeggingen armoede en schulden (T20-81, M20-104, M20-105 en M20-115) (1062124)
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 9/23/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-74 inzake Start ‘gecoördineerde procedure’ bouwinitiatief Oude Torenstraat 1-3
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 9/22/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-73 inzake Vaststellen Preventieakkoord Hilversum
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 9/22/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-72 inzake Halfjaarlijkse voortgangsrapportage HOV in 't Gooi, periode februari 2021 tot en met juli 2021
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 9/21/2021
 • Collegebrief toekomstplan lokale media en journalistiek (1065408)
 • College van B en W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 9/21/2021
 • Collegebrief stand van zaken Cultuurnota (1064133)
 • College van B en W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 9/17/2021
 • Collegebrief inzake stand van zaken geothermie (1055279)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 9/16/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-70 inzake Pilot beschermde bomenlijst postcodegebied 1211
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 9/16/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-71 inzake Voortgang pilots leeftijdscontrole verkoop alcohol
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 9/15/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-69 inzake Benoeming tijdelijk lid van de Commissie Bezwaarschriften
 • College van B en W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 9/13/2021
 • Collegebrief Beantwoorden vraag Hart voor Hilversum OFGV stukken (1044488) Toezegging T21-088
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 9/13/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-68 inzake Reglement Cameratoezicht Installaties Binnenstad Hilversum 2021 (1042237)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 9/13/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-67 Chw (Crisis en Herstelwet) ontwerpbestemmingsplan Huydecopersweg 'Tussen de lanen' (1044193)
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 9/10/2021
 • Collegebrief inzake raadsvoorstel Evaluatie Leidraad Betrek de Omgeving (T21-087) (1050852)
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 9/7/2021
 • Collegebrief mbt Beoordeling provincie Noord-Holland Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) inzake het interbestuurlijk toezicht (IBT) 2020 (1041993)
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 9/3/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-66 Subsidieaanvraag Woningbouwimpuls (WBI) Crailo-Tergooi en garantstelling Hilversum (1050221)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 9/2/2021
 • Collegebrief Vervolg voorstel wijzigingen welstandsnota
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 9/1/2021
 • Collegebrief Actuele informatie asielopvang
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 9/1/2021
 • Collegebrief Jaarverslag 2020 ROM Regio Utrecht
 • College van B en W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 8/26/2021
 • Afdoen toezegging T21-050 Gebruik lachgas in Hilversum (1047554)
 • College van B en W
 • Burgemeester Ch.B Aptroot
 • 8/24/2021
 • Collegebrief terugkeer burgemeester Broertjes (1053664)
 • College van B en W
 • Burgemeester Ch.B Aptroot
 • 8/23/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-65 inzake Vaststelling uitvoeringsprogramma 2021 OFGV (1044482)
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 8/20/2021
 • Burgemeestersbrief inzake terugkeer dhr Broertjes als burgemeester (1053664)
 • Burgemeester Ch.B. Aptroot, wnd.
 • Burgemeester Ch.B Aptroot
 • 8/20/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-64 Noodsteun buurthuizen en (culturele) ontmoetingsplekken (1048977)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 8/19/2021
 • Burgemeestersbrief inzake aanwijzing veiligheidsrisicogebied (1053562)
 • Burgemeester CH.B. Aptroot, wnd.
 • Burgemeester Ch.B Aptroot
 • 7/29/2021
 • Procedurebrief Stappen tot besluitvorming Stationsgebied
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 7/20/2021
 • Collegebrief Haalbaarheidsonderzoek lage temperatuur warmtenet Kerkelanden
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 7/20/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-63 inzake Jaarverslag Wijken en Buurten 2020
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 7/20/2021
 • Collegebrief Tweede voortgangsrapportage Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 7/20/2021
 • Collegebrief Verwijderen voetbalkooi Anthony Fokkerweg
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 7/20/2021
 • Collegebrief Resultaten Hilversum Monitor 2020
 • College van B en W
 • Burgemeester Ch.B Aptroot
 • 7/19/2021
 • Collegebrief met reactie op jaarverslag 2020 Adviesraad Sociaal Domein (775891)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 7/19/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-62 inzake Jongerencentrum als plusvariant in MFA Hilversum-Zuid
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers