Vergaderkalender

07 Collegebrieven

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 8/7/2019
 • Burgemeestersbrief inzake Samenwerkingsovereenkomst tussen de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, de Regio Gooi en Vechtstreek, de Veiligheidsregio Flevoland en de GGD Flevoland
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 7/30/2019
 • Wethoudersbrief Bestemmingsplan (plus) met verbrede reikwijdte 1221
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 7/24/2019
 • Wethoudersbrief Terugkoppeling na commissiebehandeling ‘Initiatief Hoogvliet Chatham – Stam Bosdrift’ op 13 juni 2019 (T19/086)
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 7/18/2019
 • Burgemeestersbrief inzake evaluatie verkiezingen 20 maart 2019
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 7/17/2019
 • Wethoudersbrief inzake (sluiting) afvaldepot Van Ghentlaan
 • College van B&W
 • wethouder J. Kastje
 • 7/16/2019
 • Collegebrief nav vragen D66 inzake Carolushuis
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 7/16/2019
 • Wethoudersbrief inzake Kort Geding Thuiszorgorganisatie
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 7/15/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-51 inzake Toevoegen nieuwe variant KL29 aan scope van lopende LVO-onderzoek Kleine Spoorbomen
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers
 • 7/12/2019
 • Burgemeestersbrief aanvaarden nevenfunctie (Adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers VNG)
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 7/12/2019
 • Wethoudersbrief inzake Gastheerschappen Wijdemeren
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 7/11/2019
 • Collegebrief Voortgang woonagenda
 • College van B&W
 • wethouder J. Kastje
 • 7/11/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-50 inzake Meicirculaire 2019
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 7/10/2019
 • Wethoudersbrief Toezeggingen lokale media
 • College van B&W
 • Wethouder M.W. Jaeger
 • 7/10/2019
 • Wethoudersbrief Bezoekcijfers cultuur centrum 2018 (T19/102)
 • College van B&W
 • Wethouder M.W. Jaeger
 • 7/10/2019
 • Burgemeestersbrief Beantwoording vragen KOZP
 • intocht zwarte piet en maatschappelijke discussie
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 7/10/2019
 • Collegebrief Natuurinclusief Bouwen
 • College van B&W
 • wethouder J. Kastje
 • 7/10/2019
 • Wethoudersbrief Digitale ondersteuning wijkgericht werken (Locali-pilot)
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers
 • 7/9/2019
 • Burgemeestersbrief m.b.t. stand van zaken aanpak mensenhandel
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 7/8/2019
 • Wethoudersbrief inzake subsidieregeling innovatieve lokale journalistiek
 • College van B&W
 • Wethouder M.W. Jaeger
 • 7/8/2019
 • Wethoudersbrief inzake Enquête Smart City Hilversum
 • College van B&W
 • Wethouder M.W. Jaeger
 • 7/8/2019
 • Wethoudersbrief inzake toelichting planning lokale transformatieagenda jeugd
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 7/8/2019
 • Collegebrief inzake GAD-meter 2018
 • College van B&W
 • wethouder J. Kastje
 • 7/5/2019
 • Collegebrief inzake verwijderen Luchtmeetkasten (o.a. Johannes Geradtsweg)
 • College van B&W
 • wethouder J. Kastje
 • 7/4/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-49 inzake Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2018
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 7/4/2019
 • Collegebrief Evaluatie fietsparkeren centrum - T18/183
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers
 • 7/4/2019
 • Collegebrief Kwartaalrapportage Q2 2019 ‘Herstructurering Egelshoek 3.0’
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 7/4/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-48 inzake VTH-uitvoeringsprogramma omgevingsrecht 2019-2020
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 7/3/2019
 • Collegebrief Goede resultaten uit inspectieonderzoek Sociaal Domein
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 7/3/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-47 inzake Jaarstukken 2018 Stichting Hilversum Marketing
 • College van B&W
 • Wethouder M.W. Jaeger
 • 7/3/2019
 • Collegebrief Stand van zaken motie Diversiteit (n.a.v. motie M18/84)
 • College van B&W
 • Wethouder M.W. Jaeger
 • 7/1/2019
 • Wethoudersbrief inzake jongerenwerk - toezegging T19-52
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 6/26/2019
 • Burgemeestersbrief inzake vertraging nieuwbouw regionale meldkamer politie
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 6/25/2019
 • Wethoudersbrief aan gedeputeerde NH A. Tekin inzake geluidschermen A27
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 6/25/2019
 • Beantwoording technische vragen jaarstukken 2018
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 6/25/2019
 • Wethoudersbrief inzake Minimabeleid - Afdoen toezegging T19-85
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 6/25/2019
 • Burgemeestersbrief Inzet Veiligheidsregio tijdens storing KPN-netwerk op 24 juni 2019
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 6/24/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-46 inzake Jaarverantwoording Kinderopvang 2018
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 6/21/2019
 • Wethoudersbrief mbt vragen Regionale Huisvestingsverordening nav commissiebehandeling 13 juni 2019 - T19-087 en T19-088
 • College van B&W
 • wethouder J. Kastje
 • 6/21/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-45 inzake Deelname nieuwe concessie MRA-e
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 6/20/2019
 • Collegebrief inzake Kort Geding tarieven Thuiszorg
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 6/19/2019
 • Wethoudersbrief inzake aanvullende technische vragen kadernota SP GL en PvdA
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 6/19/2019
 • Wethoudersbrief Planning transformatieagenda zorg-welzijn
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 6/17/2019
 • Wethoudersbrief inzake technische vragen CDA mbt kadernota
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters
 • 6/13/2019
 • Wethoudersbrief Smart City Platform, toezeggingen T19/66 en T19/67
 • College van B&W
 • Wethouder M.W. Jaeger
 • 6/13/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-44 inzake Jaarrapportage 2018 programma buurten
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers
 • 6/12/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-43 inzake Tijdelijke invulling Stationsgebied en inzet budget ‘Nieuwe Kansen’
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers
 • 6/12/2019
 • Wethoudersbrief proces adviezen advies- en cliëntenraad
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 6/11/2019
 • Collegebrief Voortgang en aanpak onderzoek verbinding Oost en Centrum
 • College van B&W
 • wethouder A.R.C. Scheepers
 • 6/11/2019
 • Raadsinformatiebrief 2019-42 inzake Geluidschermen A27, afhandeling motie M17/103
 • College van B&W
 • wethouder A.J. Wolthers
 • 6/6/2019
 • Wethoudersbrief aanbieden jaarstukken 2018 en het stellen van technische vragen
 • College van B&W
 • wethouder K.J. Walters