Vergaderkalender

07 Collegebrieven

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 8/8/2022
 • Collegebrief Heuvellaan en Philipslocatie (1189925)
 • College van B en W
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 8/2/2022
 • Collegebrief inzake verdichtingsstudie flexwonen in de Meent (1140929)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 7/22/2022
 • Collegebrief beantwoording Art. 41 vragen i.v.m. zomerreces 2022 (1182257)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 7/21/2022
 • Bestemmingsplan Stationsgebied 2022 (1125569)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 7/21/2022
 • Structurele inbedding MDA++ aanpak (1155378)
 • College van B en W
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 7/20/2022
 • Aanbesteding busabri's en sedumdaken (1134525)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 7/20/2022
 • Collegebrief Oppervlaktewaterbeheer Hilversum (1180659)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 7/20/2022
 • Jaarverslag 2021 ROM Regio Utrecht en Actieagenda Economic Board Utrecht (1170635)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 7/15/2022
 • Collegebrief inzake Planontwikkeling locatie Bergweg - Schuttersweg (1097591)
 • College van B
 • Wethouder K.J. Walters
 • 7/14/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-52 inzake Jaarverantwoording Kinderopvang 2021, gemeente Hilversum (1163682)
 • College van B en W
 • Wethouder K. van Hunnink
 • 7/13/2022
 • Collegebrief Stand van zaken opvang lange termijn (1171306)
 • College van B en W
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 7/13/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-51 inzake Anterieure Overeenkomst Lijsterweg Zuiderweg (1113330)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 7/13/2022
 • Collegebrief Bodemsanering Atletiekbaan sportpark Arenapark (1073601)
 • College van B en W
 • Wethouder K. van Hunnink
 • 7/13/2022
 • Collegebrief Uitbreiding stationshal (1175127)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 7/12/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-50 inzake Vaststelling OFGV jaarrapportage 2021
 • College van B en W
 • Wethouder K. van Hunnink
 • 7/8/2022
 • Collegebrief Beoordeling provincie Noord-Holland VTH inzake het interbestuurlijk toezicht (IBT) 2021 (1162958)
 • College van B en W
 • Wethouder K. van Hunnink
 • 7/8/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-49 inzake Voortgangsrapportage “Naar een financieel gezond sociaal domein” (1043848)
 • College van B en W
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 7/8/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-48 inzake Jaarrapportage VTH 2021 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving omgevingsrecht gemeente Hilversum (1162958)
 • College van B en W
 • Wethouder K. van Hunnink
 • 7/7/2022
 • Collegebrief Jaarverslag 2021 Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek (1157281)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 7/7/2022
 • Collegebrief Toezegging T22-13 en T22-14 (Goois Natuurreservaat) (1152913)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 7/7/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-47 Vaststelling subsidieregeling Corona Herstelagenda Cultuur Hilversum 2022 (1127777)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 7/6/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-46 inzake Uitbreiding betaald parkeren november 2022
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 7/5/2022
 • Collegebrief informatie over stand van zaken Oekraïne en asielopvang (1110158)
 • College van B en W
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 6/29/2022
 • Collegebrief Woningbouwoverzicht 2022 (110516)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 6/29/2022
 • Collegebrief Samenwerking Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 Gooi- en Vechtstreek (1155896)
 • College van B en W
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 6/29/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-44 inzake Vaststellen geluidskaart Hilversum 2021 (1154573)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 6/29/2022
 • Beantwoording vragen D66 kwijtschelden aanslag Waterschap (1163586)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 6/29/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-45 inzake Subsidieregeling Begeleiding in de Wijk Hilversum 2023 (1140523)
 • College van B en W
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 6/22/2022
 • Collegebrief stand van zaken overeenkomst met Gazprom (1163450)
 • College van B en W
 • Wethouder N.G.T. van Voorden
 • 6/22/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-43 inzake 1e doorrekening Meicirculaire gemeentefonds 2022 (1160847)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 6/8/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-41 inzake Aanpak Energiearmoede (1131880)
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 6/8/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-40 inzake Tussentijdse evaluatie Corona Herstelagenda (1083606)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 6/8/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-42 inzake Stappen naar fusiebesluit archiefdiensten (1151512)
 • College van B en W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 6/8/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-39 inzake Aangaan intentieovereenkomst 6 Degrees of Freestyle (1125079)
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 6/7/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-37 inzake Evaluatie Visie en Agenda Jeugd 2019-2021 (1129730)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 6/7/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-38 inzake Evaluatie Agenda Wmo – Welzijn in de wijk 2019-2022 (1142927)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 6/3/2022
 • Voorjaarsnota 2022 (1135174)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 6/1/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-36 inzake Stelpost inkomende subsidies (1108672)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 5/31/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-35 inzake AOK Wybertjesfabriek (1103967)
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 5/27/2022
 • Jaarstukken 2021 Resultaatbepaling (1110428)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 5/27/2022
 • Jaarstukken 2021 Resultaatbestemming (1110428)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 5/25/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-34 inzake Evaluatie Adviesraad sociaal domein en Cliëntenraad (1125557 en 1076842)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 5/25/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-33 inzake Energiecontracten regiogemeenten met Gazprom (1139804)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 5/25/2022
 • Collegebrief Opening steunpunten Sherpa als algemene voorziening dagbesteding
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 5/25/2022
 • Collegebrief toekenning rijksbijdrage realisatie fietsenstalling Stationsplein (1147592)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 5/24/2022
 • Collegebrief Bestuursovereenkomst Groene Hart (1138456)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 5/23/2022
 • Reactie op toezegging T21-115 Juridische kosten (1076148)
 • College van B en W
 • Burgemeester G.M. van den Top
 • 5/18/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-32 inzake Schikking Thuiszorg Gooi en Vechtstreek (1134808)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 5/18/2022
 • Collegebrief stand van zaken informatie opvang vluchtelingen (1110158)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 5/18/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-31 inzake Goedkeuring jaarrekening 2021 Uitvaartstichting Hilversum (1134939)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers