Vergaderkalender

07 Collegebrieven

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 1/25/2022
 • Collegebrief asielopvang en motie 21-178 (1086052)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 1/20/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-3 inzake Aanvullende indexatie 2022 voor Jeugd en Wmo
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 1/19/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-2 aantrekken leningen 2021 (1086012)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 1/19/2022
 • Collegebrief inzake jaarrekening STIP 2020 (1089902)
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 1/18/2022
 • Collegebrief inzake zienswijze ProRail (1093312)
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 1/13/2022
 • Collegebrief Uitspraak voorzieningenrechter zwembad ’t Gooische Bad
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 1/13/2022
 • Raadsinformatiebrief 2022-1 inzake geactualiseerd normenkader 2021
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 1/7/2022
 • Raadsinformatiebrief 2021-112 inzake Informatiebrief stand van zaken Nationaal Programma Onderwijs (1075442)
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 1/6/2022
 • Burgemeestersbrief jaarwisseling 2021 - 2022 (1091448)
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 12/24/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-111 inzake Vaststelling beleidsregels Gemeentelijk Minimabeleid Hilversum 2022 en uitvoering A21-77 behorend bij de kadernota 2022 (1069881)
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 12/23/2021
 • Collegebrief Afronding Smart City programma
 • College van B en W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 12/23/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-108 inzake Grondexploitatie Anna’s Hoeve Bouwplan – verschuiving grondinkomsten bouwveld 5.2
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 12/23/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-110 inzake Uitvoeringsprogramma Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 12/23/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-109 inzake Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 12/22/2021
 • Collegebrief informeren stand van zaken Vaartweg 180
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 12/22/2021
 • Collegebrief Stand van zaken dierenasiel Crailo en Dierenambulance
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 12/22/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-106 inzake VTH Beleid en Uitvoeringsprogramma (1078752)
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 12/22/2021
 • Collegebrief Motie 21-178 (noodopvang asielzoekers)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 12/22/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-107 inzake voortgang IHP fase 1 (1081605)
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 12/22/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-105 inzake 'Verruiming verbodstijden Aanwijzingsbesluit 'verbod venten van etenswaren in omgeving van voortgezet onderwijs scholen met predicaat -Gezonde Schoolkantine Schaal Award-'
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 12/21/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-104 inzake Pensioenvoorziening (oud-)wethouders
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 12/20/2021
 • Collegebrief verkorten wachttijd aanvragen Burgerzakenproducten (1081406)
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 12/20/2021
 • Collegebrief vervolg Hoogvliet-Stam (1048184)
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 12/17/2021
 • Collegebrief met beantwoording vragen SP capaciteit van ondergrondse afvalcontainers (1082347)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 12/16/2021
 • Collegebrief Naleving leeftijdsgrens regio Gooi- en Vechtstreek
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 12/16/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-103 inzake Vaststellen subsidieregeling Controle Coronatoegangsbewijs Hilversum 2021
 • College van B en W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 12/15/2021
 • Collegebrief inzake Afwijzing subsidieaanvraag WBI Crailo (1086112)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 12/15/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-101 inzake Reserve Covid-19 Gemeentelijke organisatie (1079168)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 12/15/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-102 inzake Gedoogbesluit winkelopeningstijden supermarkten Kerstdagen 2021 en Nieuwjaarsdag 2022 (1078626)
 • College van B en W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 12/13/2021
 • Burgemeestersbrief inzake inzet wanordelijkheden 12 december 2021 (1085409)
 • F.G.J. Voorink, lb.
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 12/10/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-100 inzake digitale transitie bedrijfsvoering
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 12/9/2021
 • Collegebrief zonnepanelen in uitvoering
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 12/8/2021
 • Collegebrief Stand van zaken Diversiteitsraad Hilversum
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 12/8/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-99 inzake Subsidie Versa 2022
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 12/3/2021
 • Collegebrief Vervolg herziening bestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning (1045213)
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 12/3/2021
 • Collegebrief inzake Voortgang regionale aanpak terugdringen dak- en thuisloosheid (1075671)
 • College van B en W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 12/3/2021
 • Collegebrief Raadsdashboard Sociaal Domein 2021 Q3 (1061810)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 12/2/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-98 inzake verplaatsing Kwekerij naar het Oosterspoorplein (1075821)
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 12/2/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-97 inzake Nota Financieel beleid 2022 (1069061)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 12/2/2021
 • Collegebrief inzake cameratoezicht Laapersveld en Arenapark (1075329)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 12/1/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-96 inzake Goedkeuring meerjarenbegroting en tarieven 2022 Uitvaartstichting Hilversum
 • College van B en W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 12/1/2021
 • Collegebrief inzake jaarwisseling 2021-2022 (1075004)
 • College van B en W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 11/30/2021
 • Collegebrief capaciteit en planning wonen (1071232)
 • College van B en W
 • Wethouder B. Heller
 • 11/30/2021
 • Collegebrief Bedrijfsplan Tomingroep 2022-2025 en toezegging T21-73 (1075310)
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 11/25/2021
 • Collegebrief inzake Brandveiligheid
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 11/24/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-95 inzake Voortzetting samenwerkingsovereenkomst Alcoholwet regio Gooi en Vechtstreek
 • College van B en W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 11/19/2021
 • Raadsinformatiebrief 2021-94 Anticiperen Verzamelwet hersteloperatie toeslagen (1041220)
 • College van B en W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 11/19/2021
 • Collegebrief Gezondheidsmonitor Middelengebruik Volwassenen en Ouderen (1068494)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 11/19/2021
 • Collegebrief Voortgang samenwerking TGVS (1073652)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 11/18/2021
 • Tweede voortgangsbrief Pilot Praktijkondersteuners GGZ Jeugd (1072581)
 • College van B en W
 • Wethouder K.J. Walters