Vergaderkalender

07 Collegebrieven

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 7/10/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-45 inzake Landelijke COVID-19 steun t.b.v. De Vorstin en Filmtheater Hilversum
 • College van B&W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 7/10/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-44 inzake Uitbreiding betaald parkeren november 2020
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 7/10/2020
 • Collegebrief inzake Intrekken gedoogbesluit laden en lossen in avond- en nachtperiode supermarkten per 15 juli 2020 (667199)
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 7/8/2020
 • Collegebrief Evaluatie pilot ‘aanpak uitbuiting en mensenhandel 2019’
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 7/8/2020
 • Collegebrief Voortgang Groene Loper 1221
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 7/2/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-41 inzake Meicirculaire 2020 Gemeentefonds
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 7/2/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-42 inzake Financiële afwijkingen in begroting 2020 als gevolg van Coronacrisis
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 7/2/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-43 inzake Uitvoering aanpassing bushaltes t.b.v. mindervaliden
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 7/1/2020
 • Collegebrief Koersdocument regionale samenwerking Omgevingsvisie Gooi en Vechtstreek
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 7/1/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-39 inzake Collectie Hilversum - overdracht deelcollectie Geologie
 • College van B&W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 7/1/2020
 • Raadinformatiebrief 2020-40 inzake Opstarten invordering na corona maatregelen
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 7/1/2020
 • Collegebrief Stand van zaken nieuwe OV-concessie Gooi en Vechtstreek
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 6/30/2020
 • Collegebrief reactie op commissievergadering 23 juni 2020 (raadsopdracht strategie spoorgebied 2040 en burger initiatief voorstel)
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 6/29/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-38 inzake Het meten van bezoekersstromen in het centrum van Hilversum - druktemeter 1.0
 • College van B&W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 6/25/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-36 inzake Subsidieregeling lokale media 2020
 • College van B&W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 6/25/2020
 • Collegebrief Afdoening toezegging T19-117 toezenden rapportage Universiteit Utrecht
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 6/25/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-37 inzake Eerste begrotingswijziging 2020 en conceptbegroting 2021 Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 6/24/2020
 • Collegebrief Adviezen adviesraden over de toelatingsdocumenten Inkoop Sociaal Domein
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 6/24/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-33 inzake Goedkeuring jaarrekening 2019 Uitvaartstichting Hilversum
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 6/24/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-35 inzake Vergoeding kosten (24-uurs) noodopvang en compensatie eigen bijdrage leerlingenvervoer (652525)
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 6/24/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-34 inzake Jaarstukken 2019- laatste wijzingen in de jaarstukken en bestuurlijke reactie op verslag van bevindingen
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 6/23/2020
 • Collegebrief Reactie op de brief van zorgaanbieders van 22 juni 2020 over de concept toelatingsdocumenten en concept tarieven voor Jeugdhulpvoorzieningen en Maatschappelijke Ondersteuning
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 6/17/2020
 • Collegebrief intentieovereenkomst Werf 35
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 6/17/2020
 • Collegebrief met informatie over Open brieven Mediasector aan Kabinet (660688)
 • College van B&W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 6/12/2020
 • Collegebrief pre-advies burgerinitiatiefvoorstel
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 6/12/2020
 • Wijziging nevenfunctie Burgemeester P.I. Broertjes
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 6/4/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-32 inzake Jaarplan energietransitie 2020 - Rapportage Energietransitie 2019
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 6/3/2020
 • Collegebrief Financiële impactanalyse Covid-19
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 6/3/2020
 • Collegebrief Meerjarenbegroting 2020-2023 STIP openbaar Basisonderwijs Hilversum
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 6/2/2020
 • Collegebrief Tussenrapportage Begeleiding in de Wijk
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 6/2/2020
 • Collegebrief inzake Ontwikkeling politiebureau-meldkamer (645600)
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 6/2/2020
 • Collegebrief Bestuurlijke reactie op verslag van bevindingen PSA over de jaarstukken 2019
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 5/29/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-30 inzake Gedogen van tijdelijke terrasoverkappingen horeca gedurende coronamaatregelen
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 5/29/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-31 inzake Implementatie bodycams voor een veiliger werkomgeving (655448)
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 5/28/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-29 inzake Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2020
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 5/28/2020
 • Collegebrief Reactie verzoek CvK inzake opvanglocatie asielzoekers
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 5/28/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-28 inzake Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming (FG-Verslag 2019)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 5/28/2020
 • Collegebrief Project Crailo - geactualiseerde GREX en impact COVID-19
 • College van B&W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 5/28/2020
 • Aanvullende beantwoording raadsvragen meervoudige bewoning
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 5/27/2020
 • Beantwoording vragen n.a.v. zienswijze GNR in commissie 13 mei (toezegging T20-42)
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 5/27/2020
 • Collegebrief inzake Stand van zaken 'Red de Bij' (618225)
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 5/22/2020
 • Collegebrief inzake Jaarverslag 2019 Antidiscriminatievoorziening Bureau Art. 1 Gooi en Vechtstreek
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 5/22/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-27 inzake Uitgangspunten diversiteitsraad (M18-84) (510845)
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 5/20/2020
 • Raadinformatiebrief 2020-26 inzake Instellen van de Taskforce Anderhalve Meter
 • College van B&W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 5/20/2020
 • Collegebrief 1 jaar samenwerkingsagenda MBO College Hilversum
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 5/20/2020
 • Collegebrief Voortgang Gebiedsprogramma 1221 (T19-50)
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 5/20/2020
 • Collegebrief Landelijke Monitor Zorg- en Veiligheidshuizen Gooi en Vechtstreek
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 5/19/2020
 • Collegebrief Startmemo grondstoffenvisie Regio Gooi en Vechtstreek
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 5/19/2020
 • Collegebrief Stand van zaken vervolgstappen onderzoek verbinding Oost Centrum
 • College van B&W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 5/14/2020
 • Portefeuilleverdeling college 2018-2022
 • College van B&W