Vergaderkalender

07 Collegebrieven

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 10/29/2020
 • Collegebrief Informatie m.b.t. onderzoek Follow the Money (Toezegging T20-78)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 10/28/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-66 inzake Verkoopopgaven en dotatie reserve Stedelijke ontwikkeling
 • College van B&W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 10/28/2020
 • Collegebrief inzake COT rapport Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek (VRGV) (711048)
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 10/28/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-67 inzake Septembercirculaire gemeentefonds 2020
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 10/28/2020
 • Collegebrief T20-45 toezending uitkomsten KPMG-onderzoek ‘Inzicht en handelingsperspectieven sociaal domein’
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 10/28/2020
 • Collegebrief Evaluatie Begeleiding in de Wijk
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 10/26/2020
 • Collegebrief met betrekking tot Uitslag aanvraag Proeftuin Aardgasvrije Wijken Hilversumse Meent (602673)
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 10/22/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-64 inzake Evaluatie VTH-Beleid en jaarrapportage 2019 (693009)
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 10/22/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-65 inzake Jaarverantwoording Kinderopvang 2019, gemeente Hilversum (698163)
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 10/22/2020
 • Collegebrief inzake toelichting financiële afwijking 2020 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugd (707866)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 10/22/2020
 • Collegebrief inzake Subsidieaanvraag terugdringen dak- en thuisloosheid (696477)
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 10/22/2020
 • Collegebrief antwoord commissievraag overslagstation Crailo GAD
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 10/22/2020
 • Collegebrief inzake Agenda Wmo Welzijn in de wijk 2020
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 10/21/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-63 inzake Definitief budget BUIG 2020
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 10/21/2020
 • Coronabrief – oktober 2020 (uitvoering moties 20-33 en 20-24)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 10/20/2020
 • Collegebrief beantwoording vragen DH raad 7 oktober 2020 inz open brief wijk 1223 en brief MRA
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 10/15/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-62 inzake Financiële afwijkingen betaalde rentelasten, kapitaallasten en dividend 2020
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 10/13/2020
 • Collegebrief inzake stand van zaken Inkoop Sociaal Domein
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 10/9/2020
 • Collegebrief voortgang project Crailo - Motie 20-21 (697952)
 • College van B&W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 10/8/2020
 • Collegebrief inzake Raadsinformatiebrief Regio Gooi- en Vechtstreek over het OV SAAL besluit
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 10/7/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-61 inzake Procedure rondom bestuurlijke nevenfuncties (toezegging T19-119 en Motie M19-095)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 10/7/2020
 • Collegebrief Visiedocument Samenwerking en Governance
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 10/7/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-60 inzake Gedogen van winterterrassen gedurende coronamaatregelen
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 10/7/2020
 • Collegebrief Sinterklaas activiteiten in Hilversum
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 10/7/2020
 • Collegebrief Besluit bouwinitiatief Oude Torenstraat 1-3 (Toezegging T20-071)
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 10/7/2020
 • Collegebrief Beantwoorden vragen enquête mobiliteitsvisie PvdA
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 10/6/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-59 inzake Agenda Lokale Inclusie (614724)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 10/5/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-58 inzake ‘Samen is leuker!’ Lokale aanpak eenzaamheid (654685)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 10/5/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-57 inzake Toekenning subsidie 2021 Stichting Hilversum Marketing (667211)
 • College van B&W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 10/5/2020
 • Collegebrief beantwoording vragen inzake Stationsgebied 2020 (Commissievergadering 28 september 2020) (658877)
 • College van B&W
 • Wethouder A.R.C. Scheepers
 • 10/2/2020
 • Collegebrief inzake Voortgang Groene Loper 1221 (668820)
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 10/2/2020
 • Collegebrief inzake Aantallen WMO aanvragen (699699)
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 10/1/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-56 inzake Ophogen duurzaamheidsfonds (688136)
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 10/1/2020
 • Collegebrief inzake voorstel aanpassen APV - beantwoorden vragen (678256)
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 9/30/2020
 • Collegebrief Zienswijze BRS Luchtvaartnota
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 9/29/2020
 • Collegebrief inzake busremise
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 9/28/2020
 • Collegebrief inzake Motie 20-025
 • College van B&W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 9/24/2020
 • Collegebrief inzake Voortgang woonagenda
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 9/24/2020
 • Collegebrief voortgang regionale arbeidsmarktbewerkingsplannen ‘Werken aan Werk’ en ‘Perspectief op Werk’ (T19-69 en T20-27)
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 9/23/2020
 • Collegebrief vertraging invoering druktemeter centrum Hilversum
 • College van B&W
 • Wethouder G. Kuipers
 • 9/23/2020
 • Collegebrief Beantwoording vragen uit audit- en rekeningcommissie van 3 februari 2020
 • College van B&W
 • Wethouder K.J. Walters
 • 9/23/2020
 • Collegebrief inzake voortgang uitvoering Amendement A20-55
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 9/23/2020
 • Collegebrief Webpagina Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK)
 • College van B&W
 • Wethouder F.G.J. Voorink
 • 9/17/2020
 • Collegebrief Bezoekersaantallen websites bodeminformatie (T19-113)
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 9/16/2020
 • Collegebrief Regionale onderwijs agenda 2020-2022
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 9/15/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-55 inzake Proces grondstoffenvisie
 • College van B&W
 • Wethouder B. Heller
 • 9/14/2020
 • Raadsinformatiebrief 2020-54 inzake Aanwijzingsbesluit Alcohol verbodsgebieden 25-08-2020 volgens art. 2.4.6
 • College van B&W
 • Burgemeester P.I. Broertjes
 • 9/11/2020
 • Collegebrieven met bestuurlijke reacties op advies CR en advies ArSD over de Hilversumpas
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 9/9/2020
 • Collegebrief Uitvoering Klimaatakkoord-Regionaal Mobiliteitsprogramma Flevoland en Noord-Holland
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers
 • 9/8/2020
 • Collegebrief Informeren onttrekking mobiliteitsfonds parkeerverbeteringen Rode Dorp
 • College van B&W
 • Wethouder A.J. Wolthers