Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gezamenlijke commissies - 27 mei 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Gezamenlijke commissie jaarstukken en kadernota
Stukken voor deze vergadering worden uiterlijk op 20 mei 2020 gepubliceerd.