Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 24 november 2021

Locatie: Digitaal via Zoom vanuit de Dudokkamer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 19:55
Voorzitter: B. Verweij
Toelichting: Commissievergadering 4.a.
Vragenhalfuurtje voorafgaand aan commissievergadering 4

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Vragen aan burgemeester Broertjes en wethouder Heller & Scheepers (inclusief vragen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen/