Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 13 juni 2018

Locatie: Dudokkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: R. Verkuijlen
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen van de voorzitter
3
Toezeggingen college
4
Mededelingen van en vragen aan wethouders Walters, Pelsink, Jaeger en Voorink
Vragen
1. Heeft het college een verklaring waarom er binnen 1 aanbesteding 2 van de 3 taxibedrijven failliet gaan?
2. Is het denkbaar dat de regio Gooi en Vechtstreek te lage tarieven hanteert waardoor het niet mogelijk is om WMO vervoer met afdoende kwaliteit en service te blijven rijden?
3. Mochten onze tarieven laag zijn is het college/de regio dan bereid meer te betalen voor goede en betrouwbare WMO taxi diensten en leerlingen vervoer. De regio heeft geld genoeg zo lezen wij in de jaarstukken (12 miljoen over) Dus geld kan het probleem niet zijn.
4. Kan het college ons inzicht verschaffen in de tarieven die we betalen voor 1. Het WMO vervoer (zonnodig gespecificeerd) 2. Het leerlingen vervoer
5. Kan het college/de regio in overweging nemen om het WMO en leerlingen vervoer (wat toch redelijk constant is) op andere wijze te organiseren door bijvoorbeeld in een coöperatie of een gezamenlijk (met derde partijen) te organiseren regionale taxi stichting. We hoeven er tenslotte geen winst op te maken en het biedt wellicht kansen voor werkzoekenden. Het ea is wellicht niet zomaar geregeld maar kan wel en het past in de ‘nieuwe’ tijd. Zie ook https://www.cooperatieexpert.nl/platformcooperatie/
5
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
6
Mededelingen van en vragen aan wethouder Wolthers
7
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
8
Aanvraag vangnetregeling BUIG (453128)
Ook in 2017 zien we een tekort op het budget voor de gemeentelijke uitkeringen, de zgn Bundeling Uitkeringen Inkomstenvoorzieningen Gemeenten (BUIG). Voor een deel is dat ons eigen risico en voor een deel kunnen we een beroep doen op de landelijke vangnetregeling Participatiewet. Deze dient uiterlijk 15 augustus 2018 door het Ministerie te zijn ontvangen en de raad dient expliciet haar instemming op de handelswijze van het college te geven om het tekort te managen.