link naar deze pagina

PS - 18 april 2019

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:15
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Buitengewone Statenvergadering; debat conclusie en advies informateurs GroenLinks en VVD.

Na vergadering online:
- besluitenlijst;
- aangenomen motie M20-2019 bij punt 4.
Bundel:
pdf Agendabundel (946KB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
3
Toelichting conclusie en advies informateurs GroenLinks en VVD.
4
Debat over conclusie en advies informateurs.
5
Sluiting.