link naar deze pagina

Presidium - 17 mei 2021

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 11:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Vaststelling agenda
2.a
Conceptverslag presidiumvergadering 12 april 2021
2.b
Ter kennisname concept besluitenlijst agendacommissie 6 april 2021
3
Lijst met actiepunten en LTA
4
Terugblik vergadering PS 12 april 2021
5.a
Conceptagenda PS 17 mei 2021
5.b
Laatste voorbereidingen PS 17 mei 2021
Na 13:00u op vrijdagmiddag voor de Statenvergadering, verschijnen hier mogelijk nog aangevraagde actualiteiten.
5.c
Lijst ingekomen stukken PS
5.d
Lijst moties en memo afhandeling moties in PS
6
Vooruitblik vergadering PS 28 juni en 5 juli 2021
7
Memo aanwijzen twee leden in begeleidingscommissie Quick Scan Provinciale Democratie
8
Rondvraag
9
Sluiting