link naar deze pagina

PS-vergadering - 16 november 2020

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Uitloopvergadering van PS 9-11-2020.

De vergadering heeft vanwege de strengere corona maatregelen online plaats gevonden. De publieke tribune is gesloten.
Live volgen of terugkijken kan via: noord-holland.stateninformatie.nl

Na vergadering online:
. notulen PS 16 november 2020;
. besluitenlijst PS 9 en 16 november 2020, schriftelijke stemronde is afgerond;
. ingediende moties en amendement bij punten 10 t/m 13.
Bundel:
pdf Agendabundel (32.6MB)
Algemene documenten:

Heropening en mededelingen.
10
Integraal Meerjaren Programma Infrastructuur (iMPI) 2021-2028 (VD-55).
11
Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen (NIKG) 2020-2023 (VD-56).
12
Programma Natuurontwikkeling (PNO) 2021-2025 (VD-57).
13
Zienswijze PS op de concept begrotingen 2021 voor het IPO en BIJ12 (VD-58).
14
Vragenuur.
(Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter via de statengriffier.)
15
(Actualiteit: is verplaatst naar PS 09-11-2020.)
16
(Stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag: is verplaatst naar PS 09-11-2020.)
17
Sluiting.