link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 31 augustus 2020

Locatie:
Aanvang: 11:00
Eindtijd:
Voorzitter:
Toelichting: ,

1
Ganzenbeleid: Brief Provinciaal ganzenbeleid plus ganzentelling (C-agenda NLG 24-08-2020)
2
PDENH: discussienota investeringsfondsen, op verzoek van G. van Geffen - VVD (B-agenda M&B 31-08-2020)
3
Recreatieschap: Bestuursmededeling Groengebied Amstelland (C-agenda NLG 24-08-2020)
4
Wonen: Stand van zaken regionale afspraken wonen Noord-Holland (C-agenda RWK 24-08-2020)
5
Ganzenbeleid: Brief reactie op Faunabeheerplan Ganzen provincie Noord-Holland (C-agenda NLG 24-08-2020)
6
Recreatieschap: Bestuursmededeling recreatieschap Spaarnwoude en gevolgen coronacrisis (C-agenda NLG 24-08-2020)
7
Natuur & Ruimte: Brief hou Lutkemeer groen (C-agenda NLG & RWK 24-08-2020)
8
Opvang wilde dieren: Besteding budget opvangcentra wilde dieren (C-agenda NLG 24-08-2020)
In het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken!’ is afgesproken dat er ondersteuning komt voor opvangcentra voor wilde dieren. Hiervoor is een eenmalig bedrag van € 200.000,- beschikbaar gesteld.
9
Water: Intentieverklaring Samenwerking rondom ontwikkelingen Noord-Hollandse IJsselmeerkust (C-agenda NLG 24-08-2020)
Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, gemeente Hollands Kroon, gemeente Medemblik, gemeente Enkhuizen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland willen samenwerken aan een integrale gebiedsontwikkeling van de Noord-Hollandse IJsselmeerkust tussen Den Oever en Enkhuizen op het gebied van natuur, (drink)water, economische ontwikkeling, toerisme en recreatie. Om dit te bewerkstelligen wordt door alle partijen de intentieverklaring ‘Samenwerking rondom ontwikkelingen Noord-Hollandse IJsselmeerkust’ ondertekend.