link naar deze pagina

PS-vergadering - 28 maart 2019

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Buitengewone Statenvergadering ter gelegenheid van installatie Provinciale Staten, periode 2019-2023.

Na vergadering online:
- notulen;
- besluitenlijst.
Bundel:
pdf Agendabundel (846KB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen door de voorzitter
2
Beëdiging leden van Provinciale Staten.
3
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden
4
Debat over de duiding van de verkiezingsuitslag.
5
Sluiting door de voorzitter