link naar deze pagina

Ruimte & Wonen - 29 januari 2018

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 19:55
Voorzitter: Rina van Rooij
Toelichting: De vergadering is geschorst tot donderdag 1 februari 2018, 18.30 uur.

Voor spreektijdverdeling zie aanbiedingsbrief.
Bundel:
pdf Agendabundel (49.9MB)
Algemene documenten:

1 18:15
Opening en mededelingen
2 18:15
Vaststellen Agenda, verslag vorige vergadering, Strategische Statenagenda, Moties en Toezeggingen
3 18:20
Inloophalfuur
Aanmeldingen insprekers inloophalfuur:
- Dhr. Mark, op persoonlijke titel, over een tunnelplan in Heerhugowaard (zie ook brief 14n.) (In commissie R&W vanwege OV-knooppunten).
- Dhr. Ligthart, namens 50 ondernemers, eveneens over het tunnelplan in Heerhugowaard (In commissie R&W vanwege OV-knooppunten).
- Dhr. Douw, bestuurslid van tuinpark Nieuw Vredelust en regiovertegenwoordiger van de vier tuinparken in Ouder-Amstel: Nieuw Vredelust, Ons Lustoord, Dijkzicht en De Federatie (zie ook bijlage met bijdrage van mevr. Van Doorn en bijdrage dhr. Douw).
- Dhr. Poelmans, bewonersvertegenwoordiger College van Advies Omgevingsraad Schiphol (ORS), n.a.v. brief 15a. ORS, Gemeenteraden onjuist voorgelicht over versoepeling bouwplannen rond Schiphol.
4
A-agenda Ruimte
4.a 18:50
Voordracht Verklaring van geen bedenkingen Windpark Spuisluis (met uitnodiging van EEB en NLWM)
Voorstel voor behandeling: adviseren aan Provinciale Staten over de voordracht. De voordracht wordt behandeld in de vergadering van Provinciale Staten van 12 februari 2018.

Aanmeldingen insprekers:
- Dhr. D. Weidema – bewoner IJmuiderstraatweg IJmuiden (zie ook brief 14l.)
- Dhr. G. Meesters – bewoner Stationsweg Velsen Zuid
- Dhr. T. de Leeuw – bewoner woonboot en mede namens de overige woonboot eigenaren
- Dhr. K. Spaas – bewoner Stationsweg en mede namens de Ver. Stationsweg Velsen Zuid
- Mw. A. Hensen – bewoner IJmuiderstraatweg en mede namens Ver. IJmuiderstraatweg
- Dhr. P. Stam – bewoner Velsen Noord
- Dhr. mr. drs. J. Rutteman – Habitat advocaten & juristen Amsterdam
5 19:50
Rondvraag Van der Hoek en terugkoppeling gemeenschappelijke aangelegenheden
Geen rondvraag ingediend.