link naar deze pagina

Raad Gemeenteraad - 10 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 22:15
Eindtijd: 23:15
Voorzitter: Hein van der Loo
Toelichting: Agenda Raadsvergadering 10 september 2019
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Terugkoppeling van het college
4
Vragenhalfuurtje voor raadsleden
5
Vaststellen besluitenlijst van: 18 juni en 09 juli 2019
6
Debat
6.a
Investeringen voetbalverenigingen (2019-15507)
6.b
Werkgroep participatie en toekomstvisie (19G08)
6.c
Onderwijsachterstandenbeleid 2020 - 2023 (2019-15548)
7
Ter kennisname
7.a
Lijst Toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
7.b
Stukkenlijsten
8
Sluiting