link naar deze pagina

Raad Carrousel 1 - 21 juni 2022

Locatie: Hal Gemeentehuis
Aanvang: 19:15
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Gerard Slotema
Toelichting: Het programma is als volgt:
19.15 - tot 21.00 uur Bestemmingsplan Hofje Prinses Margrietstraat bestaande uit:
1\. 19\.15 \-20\.30 uur: Inspreken \(niet eerder ingebrachte punten\) én informeel gesprek van raads\(commissie\)leden met inwoners
2\. 20\.30 \- 21\.00 uur: Bespreking door raads\(commissieleden\) in de carrousel

ad 1. Insprekers krijgen eerst de gelegenheid om aan te geven wat er nog mist in de brieven die eerder zijn verstuurd/de inspraak die eerder is gedaan, daarna gaan de raads(commissie)leden aan tafels in gesprek met de belanghebbenden.
ad 2. Carrouselvergadering
Algemene documenten:

19.15
Bestemmingsplan Hofje Prinses Margrietstraat
pdf 2022-0052224 - Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Hofje Prinses Margrietstraat 10 te Zwijndrecht - Aangepast.pdf (457KB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 1 20042022 Notitie zienswijzen Hofje.pdf (1.5MB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 2 Regels Prinses Margrietstraat 10 Zwijndrecht.pdf (143KB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 3 Toelichting Margrietstraat 10 Zwijndrecht.pdf (3MB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 4 analoge Verbeelding.pdf (215KB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 5 D boomcompensatieplan.pdf (891KB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 5A quickscan Wet natuurbescherming (15739.003) Prins Margrietstraat 10 te Zwijndrecht.pdf (1.9MB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 5B Stikstof Prinses Margrietstraat 10 Zwijndrecht - Stikstof - v01 - incl bijlagen.pdf (1.6MB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 5C VBO rapport_190986_lvh_Pr Margriets.pdf (6.3MB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 6A Vormvrije MER beoordeling Hofje Prinses Margrietstraat 10.pdf (657KB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 6B Besluit Vormvrije MER beoordeling Hofje.pdf (191KB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 7 Parkeeronderzoek Parkeerbalans gebied 52 - Zwijndrecht (21-09-2021).pdf (3.3MB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 8 Omgevingsdialoog.pdf (193KB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 9A archeologisch vooronderzoek Prs Margrietstraat 10 Zwijndrecht.pdf (14.6MB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 9B toetsingadvies archeologie.pdf (1.7MB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 10A advies Waterschap Hollandse Delta.pdf (498KB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 10B advies veiligheidsregio.pdf (498KB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 10C vooroverlegreactie Provincie Zuid-Holland.pdf (484KB)
pdf 2022-0052224 Bijlage 11 Akoz Prinses Margrietstraat 10 TOEGEVOEGD.pdf (20.2MB)
pdf STUKKEN CARROUSEL 7 JUNI 2022 - Bouwplan Pr Margrietstraat 10 Zwijndrecht 07-06-2022.pdf (163KB)
pdf STUKKEN CARROUSEL 7 JUNI 2022 - Brief SDO d.d. 23-05-2022.pdf (2.3MB)
pdf STUKKEN CARROUSEL 7 JUNI 2022 - MD Expertise 02-06-2022.pdf (4.8MB)
pdf STUKKEN CARROUSEL 7 JUNI 2022 - Reactie SDO caroussel 7 juni 22.pdf (332KB)
pdf Brief bewoners- belanghebbenden Hofje Margrietstraat 10.docx (90KB)
pdf Mailbericht Huisman 16-06-2022.pdf (118KB)
pdf Bouwplan Pr Margrietstraat 10 Zwijndrecht 17-06-2022.pdf (121KB)
pdf Mail fam. Hardenbol 16-06-2022.pdf (127KB)
pdf Kort verslag met SDO 14062022.pdf (74KB)
pdf Kort verslag fam. Hardenbol 14062022.pdf (69KB)
pdf Kort verslag eigenaresse perceel Hof Margrietstraat 14062022.pdf (79KB)
pdf 3052022 beantwoording vragen van 17 mei 2022.pdf (88KB)