link naar deze pagina

Raad Stukkenlijst - 28 september 2018

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Stukkenlijst per 28-09
Algemene documenten:

A
Raadsvoorstellen en -besluiten
pdf 2018-15096 Raadsvoorstel Beheerplan begraafplaatsen.docx (397KB)
pdf 2018-15096 bijlage Beheerplan Begraafplaatsen Adviesnota Zwijndrecht 2018-2022 7 september 2018 versie 03.pdf (4,6MB)
pdf 2018-15117 Raadsvoorstel Vaststellen 4e herziening bestemmingsplan Buitengebied Kijfhoek 39.docx (313KB)
pdf 2018-15117 bijlage 1 Adviesnota Raadsvoorstel 4e herziening bestemmingsplan Buitengebied locatie Kijfhoek 39.pdf (4,1MB)
pdf 2018-15117 bijlage 2 Kijfhoek 39 Zwijndrecht (07-05-2018).pdf (146KB)
pdf 2018-15117 bijlage 3 Raadsvoorstel Kijfhoek 39 Zwijndrecht met lufo (18-04-2018).pdf (1,2MB)
pdf 2018-15117 bijlage 4 Raadsvoorstel BGT en KAD BP Kijfhoek 39.pdf (97KB)
pdf 2018-15151 Raadsvoorstel Deelname GR Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde.docx (307KB)
pdf 2018-15151 bijlage 1 Brief AB intrekking uittredingsbesluit.docx (272KB)
pdf 2018-15151 bijlage 2 Brief gemeenten intrekking uittredingsbesluit.docx (271KB)
pdf 2018-15144 Raadsvoorstel Grote Aanpak Lindelaan West.docx (348KB)
pdf 2018-15144 bijlage Historisch Zwijndrecht 20180629.docx (2,7MB)
pdf 2018-15149 verordening jeudhulp.docx (552KB)
pdf 2018-15149 bijlage 1 Verordening jeugdhulp Z-2018-15149 bijlage Aanbiedingsbrief SO.docx (587KB)
pdf 2018-15149 bijlage 2 Verordening jeugdhulp Z-2018-15149 bijlage Beleidsregels ZHZ plus toelichting.docx (328KB)
pdf 2018-15149 bijlage 3 Verordening jeugdhulp Z-2018-15149 bijlage Nadere regels ZHZ plus toelichting.docx (644KB)
pdf 2018-15149 bijlage 4 Verordening jeugdhulp Z-2018-15149 bijlage verordening in drop format.docx (453KB)
pdf 2018-15149 bijlage 5 Verordening Jeugdhulp Z-2018-15149 CV Bijlage 1 wijzigingen 2015.docx (208KB)
pdf 2018-15149 bijlage 6 Verordening jeugdhulp Z-2018-15149 RV Bijlage 1 wijzigingen 2015.docx (193KB)
B
Consultatie
C
Brieven van het College
D
Brieven Overige
E
Uitnodigingen
F
Schriftelijke Vragen
G
Rekenkamercommissie en Interne Stukken
H
VNG Brieven