link naar deze pagina

Raad Orientatieavond 1 - 19 januari 2021

Locatie: MS Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: E.T. Werner
Toelichting: Oriƫntatie avond 19 januari 2021

19.30
Groen
Orientatieavond Groen Leeft!

Graag praten wij u bij over de voortgang van de groenvisie. Welke projecten zijn er in 2020 uitgevoerd en welke activiteiten en uitdagingen staan er voor 2021 op de planning.

Naast het informeren over de voortgang van de groenvisie willen we in deze sessie de Raad informeren over twee besluitvormingsprocessen die voor 2021 op de agenda staat, Het gaat hier om het bomenbeleid en de raakvlakken die het IBOR plan heeft met de groenvisie.

Dit doen wij middels een interactieve presentatie.
21.45
Uitwerking van de beheervorm van het nieuwe zwembad
Op 23 juni jl. besloot u naast de start van de aanbesteding voor de bouw van het nieuwe zwembad om budget beschikbaar te stellen voor het inschakelen van externe deskundigheid voor het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak om te komen tot Sportbedrijf Zwijndrecht (een extern verzelfstandigde partij waarvan de gemeente 100% aandeelhhouder is) die het zwembad gaat exploiteren.
De afgelopen maanden zijn de uitgangspunten voor verdere uitwerking van de beheervorm vorm gegeven. Op 5 januari jl. heeft het college de uitgangspunten voor de uitwerking van de nieuwe beheervorm vastgesteld. Vanavond wordt u naast een korte terugblik op het proces tot op heden voor wat betreft de keuze van de beheervorm meegenomen in de uitgangspunten voor de verdere uitwerking en wordt u in de gelegenheid gesteld hiervoor nog input mee te geven. Deze bijeenkomst wordt afgesloten met een impressie van het voorlopig ontwerp van Bouwbedrijf Pellikaan BV van het nieuwe zwembad.