link naar deze pagina

Raad Stukkenlijst - 19 juli 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Stukkenlijst per 19 juli 2019
Algemene documenten:

A
Raadsvoorstellen en -Besluiten
B
Consultatie
C
Brieven van het College
D
Brieven overige
pdf 19D107 2019 07 04 RIB informatiebrief besluitvorming omdenknotitie getekend PK.pdf (3.5MB)
pdf 19D107 2019 06 25 plan van aanpak behorend bij omdenknotitie def.docx (1023KB)
pdf 19D107 2019 06 25 bijlage 1 Definitief concept plan van aanpak grip op jeugdhulp.pdf (294KB)
pdf 19D107 2019 06 25 bijlage 2 Paragraaf omdenknotitie Rijksbijdragen en kosten def.docx (320KB)
pdf 19D107 2019 06 25 Bijlage 3 bij aanbieding AB omdenknotitie def.docx (439KB)
pdf 19D107 2019 06 25 bijlage 4 Projectblad maatregel budgetverantwoordelijkheid jeugdteams.docx (312KB)
pdf 19D108 Brief 1903729 - jaarstukken 2018.pdf (897KB)
pdf 19D108 Jaarstukken 2018 definitief.pdf (3.3MB)
pdf 19D108 Bijlage 1 - Zienswijzen per gemeente.pdf (268KB)
pdf 19D108 Bijlage 2 - besluit jaarstukken 2018 - getekend.pdf (1.2MB)
pdf 19D109 Brief 1903732 - begroting 2020.pdf (1021KB)
pdf 19D109 Begroting 2020 definitief.pdf (1.5MB)
pdf 19D109 Bijlage 1 Uitgebrachte zienswijze en reactie van het Dagelijks Bestuur.pdf (346KB)
pdf 19D109 Bijlage 2 Besluit Omdenknotitie.pdf (221KB)
pdf 19D109 Bijlage 3 Besluit begroting 2020.pdf (85KB)
pdf 19D110 Motie gemeente Oostzaan inzake Toename discriminatie.pdf (85KB)
pdf 19D111 Nieuwsbrief Duizend Duurzame daden.docx (1.2MB)
pdf 19D112 motie gemeente Oostzaan inzake Toename discriminatie.pdf (85KB)
pdf 19D113 Afschrift inzake Toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening.pdf (1.5MB)
pdf 19D114 VZHG nieuwsbrief 2019.nummer 05.pdf (539KB)
pdf 19D115 Nieuwsbrief Groen IJsselmonde zomer 2019.docx (1.2MB)
pdf 19D116 Jaarstukken 2018 AB 4 juli 2019 BESLUIT OZHZ.pdf (3MB)
pdf 19D116 Aanbiedingsbrief Begroting 2020 en Jaarstukken 2018 OZHZ.pdf (109KB)
pdf 19D116 Begroting 2020 AB 4 juli 2019 BESLUIT incl zienswijzen OZHZ.pdf (435KB)
pdf 19D117 GEM - 1945875 45189 Brief Minister BZK Noodzaak aanpassing rekenmethode ....pdf (265KB)
pdf 19D117 GEM - 1945875 45190 Brief gemeenteraad Noodzaak aanpassing rekenmethode ....pdf (78KB)
pdf 19D117 motie_Motie Noodzaak aanpassing rekenmethode Accres Algemene Bijdrage.pdf (204KB)
pdf 19D118 Raadsinformatiebrief Concessie DMG, juli 2019.pdf (465KB)
pdf 19D119 Nieuwsbrief Buurtaanpak.docx (697KB)
E
Uitnodigingen
F
Schriftelijke vragen
G
Rekenkamercommissie en Interne Stukken
H
VNG Brieven