link naar deze pagina

Raad Moties - 27 juni 2017

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd:
Voorzitter:
Toelichting: Tijdens de behandeling van de Kadernota zijn er 26 moties aangekondigd, 13 zijn aangenomen, 10 zijn ingetrokken, 3 zijn verworpen

17.06.27
M1 Motie CU/SGP van het gas los
17.06.27
M10 Motie D66 Personeel en onkruidbestrijding op verharding
17.06.27
M12 Motie VVD Innovatief denken
17.06.27
M13 Motie VVD Onkruid begraafplaatsen
17.06.27
M14 Motie VVD Onkuidbrij houden van bestratie ontzettend lastig is en veel geld kost
17.06.27
M15 Motie VVD laadalen E-auto's
17.06.27
M16 Motie VVD Lantarenpalen en auto's
17.06.27
M17 Motie VVD Kade Zomerlust
17.06.27
M18 Motie CDA en ABZ Waterputten
17.06.27
M21 Motie CDA Profielwerkstuk
17.06.27
M23 Motie CDA Handhaving
17.06.27
M24 Motie D66 Aangepast Maatschappelijke instellingen
17.06.27
M25 Motie D66 Aangepast Nul op de meter
17.06.27
M26 Motie D66 Aangepast afvalstoffenheffing
17.06.27
M4 Motie D66 Roze ouderen
17.06.27
M6 Motie D66 Van 18- naar 18+