Vergaderingen en stukken

HOME | Bestuur | Vergaderkalender
link naar deze pagina

Raadscommissie 2015 - 2 december 2015

Locatie: Lekkerkerk, Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: F. Mone
Toelichting: Uitloop-avond Raadscommissie / Thema-avond

Besluiten- en toezeggingenlijst raadscommissie 2 december 2015
Heropening van de vergadering: spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Vastgesteld verslag Raadscommissie 2 december 2015
38
Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Krimpenerwaard 2016
39
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Krimpenerwaard
40
Aanpassing gemeentekantoren
41
Aansluitend aan de commissie: Presentatie evaluatie service loket
Top