Vergaderkalender

link naar deze pagina

Beeldvorming II - 1 oktober 2020

Locatie: Online
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: N.G. Staal
Toelichting: \- 20:00\-21:00 uur: informatiebijeenkomst over het instellen van een gemeentelijke adviescommissie voor de omgevingskwaliteit;
\- 21:15\-22:15 uur: informatiebijeenkomst over de Mobiliteitsvisie\.

De bijeenkomst zal plaatsvinden via videobellen.

Inwoners en andere betrokkenen die mee willen praten, kunnen zich tot uiterlijk woensdag 30 september om 10.00 uur melden bij de raadsgriffie (griffie@nijkerk.eu). Zij ontvangen dan de inloggegevens voor de bijeenkomst.