Ingekomen stukken

Datum ingekomenDatumDOC-nummerZaaknummerTitelAfzender
 • 16-7-2019
 • 16-7-2019
 • Aangenomen motie Kadernota 2019-2023 Stede Broec
 • Gemeente Stede Broec
 • 15-7-2019
 • 15-7-2019
 • DOC-19-171720
 • Z-19-066817
 • Toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening
 • Ministerie van BZK
 • 11-7-2019
 • 11-7-2019
 • DOC-19-171264
 • Z-19-067087
 • Adhesiebetuiging inzake motie vreemd aan de orde van de dag "toename discriminatie
 • Gemeente Oostzaan
 • 10-7-2019
 • 10-7-2019
 • DOC-19-171030
 • Z-19-066995
 • Adhesiebetuiging inzake wilde motie "Tijdige consultatie provinciale omgevingsvergunning"
 • 10-7-2019
 • 10-7-2019
 • DOC-19-171028
 • Z-19-066994
 • Adhesiebetuiging inzake wilde motie "Lachgas, niet om te lachen"
 • Gemeente Hoorn
 • 10-7-2019
 • 10-7-2019
 • DOC-19-171033
 • Z-19-066997
 • Adhesiebetuiging inzake wilde motie "financiële situatie Westfriese gemeenten
 • Gemeente Hoorn
 • 9-7-2019
 • 9-7-2019
 • DOC-19-170570
 • Z-17-010395
 • Reactie Woningbouwplan Kleingouw 178-179
 • Dorpsraad Andijk
 • 9-7-2019
 • 9-7-2019
 • DOC-19-170680
 • Z-19-066892
 • Adhesiebetuiging Algemene Uitkering via het Gemeentefonds ("Als we verder de trap af moeten, komen we onder water")
 • Gemeente Heemstede
 • 9-7-2019
 • 9-7-2019
 • DOC-19-170692
 • Z-19-066901
 • Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord Cao sociale werkvoorziening (SW) 2019
 • VNG
 • 9-7-2019
 • 9-7-2019
 • DOC-19-170746
 • Z-19-066915
 • Beleid op uitkomst ledenraadpleging meerjarenbeleidsplan CvA jaar 2019
 • VNG
 • 9-7-2019
 • 9-7-2019
 • DOC-19-171280
 • Z-19-067092
 • Woonruimteverdeling West-Friesland
 • Intermaris
 • 8-7-2019
 • 8-7-2019
 • DOC-19-170108
 • Z-19-066733
 • Motie raad van Texel: Provinciale omgevingsverordening ter consultatie aan de raden voorleggen
 • Gemeente Texel
 • 8-7-2019
 • 8-7-2019
 • DOC-19-170111
 • Z-19-066734
 • Verslag Wognumse zaalsportverenigingen 21 mei jl.
 • Wognumse zaalsportverenigingen
 • 8-7-2019
 • 8-7-2019
 • DOC-19-170099
 • Z-19-066726
 • Essentaksterfte
 • Staatsbosbeheer Schoorl
 • 4-7-2019
 • 4-7-2019
 • DOC-19-169559
 • Z-19-066487
 • Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2019-2020
 • VNG
 • 4-7-2019
 • 4-7-2019
 • DOC-19-169550
 • Z-19-066482
 • visitatierapport van het Grootslag in het kader van de maatschappelijke waarde van woningcorporaties
 • Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland
 • 3-7-2019
 • 3-7-2019
 • DOC-19-168964
 • Z-19-066266
 • Motie VVD over financiële tekorten Westfriese gemeenten
 • Gemeente Drechterland
 • 3-7-2019
 • 3-7-2019
 • DOC-19-168966
 • Z-19-066268
 • Motie CDA PDL en VVD over GR'en bezuinigingen
 • Gemeente Drechterland
 • 2-7-2019
 • 2-7-2019
 • DOC-19-168880
 • Z-19-066229
 • Motie vreemd CDA, VVD en bezuiniging GR-en
 • Gemeente Stede Broec
 • 2-7-2019
 • 2-7-2019
 • DOC-19-168876
 • Z-19-066226
 • Financiële tekorten Westfriese gemeenten
 • Gemeentebesturen Westfriesland
 • 2-7-2019
 • 2-7-2019
 • DOC-19-168878
 • Z-19-066227
 • Motie CDA Zorg betrekken bij Pact
 • Gemeente Stede Broec
 • 2-7-2019
 • 2-7-2019
 • DOC-19-168000
 • Z-19-065927
 • Ontslagverzoek commissielid
 • M. de Brouwer
 • 2-7-2019
 • 2-7-2019
 • DOC-19-168881
 • Z-19-066230
 • Motie VVD, CDA alternatieve energie (Pact)
 • Gemeente Stede Broec
 • 2-7-2019
 • 2-7-2019
 • DOC-19-168523
 • Z-19-066071
 • Verzoek zonnepanelen Verenigingsgebouw Sint Pieter
 • Sint Martinus Parochieraad Medemblik
 • 2-7-2019
 • 2-7-2019
 • DOC-19-168879
 • Z-19-066228
 • Motie CDA, PvdA-GL, VVD kosten invoering Omgevingswet
 • Gemeente Stede Broec
 • 1-7-2019
 • 1-7-2019
 • DOC-19-167421
 • Z-19-065702
 • Beleid op nadere uitwerking Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel jaar 2019
 • VNG
 • 1-7-2019
 • 1-7-2019
 • DOC-19-167794
 • Z-19-065808
 • Woningbouwplan Zwaagdijk-West
 • USP Vastgoed BV
 • 27-6-2019
 • 27-6-2019
 • DOC-19-167110
 • Z-19-065581
 • Aangenomen amendement Preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs 2019-2022
 • Gemeente Enkhuizen
 • 27-6-2019
 • 27-6-2019
 • DOC-19-167643
 • Z-19-065764
 • Aangenomen motie Provinciale omgevingsverordening
 • Gemeente Hollands Kroon
 • 27-6-2019
 • 27-6-2019
 • DOC-19-167119
 • Z-19-065585
 • Aangenomen motie zienswijzen jaarstukken 2018 GR-en
 • Gemeente Enkhuizen
 • 27-6-2019
 • 27-6-2019
 • DOC-19-167114
 • Z-19-065583
 • Aangenomen amendement Zienswijze jaarstukken GR-en
 • Gemeente Enkhuizen
 • 27-6-2019
 • 27-6-2019
 • DOC-19-166841
 • Z-19-061213
 • Beantwoording schrijven verkeerssituatie Dorpsweg 33 Twisk
 • College B&W Medemblik
 • 26-6-2019
 • 26-6-2019
 • DOC-19-167122
 • Z-19-065589
 • Zienswijze alle fracties van Texel t.a.v. oprichting Brandweerschool
 • Gemeente Texel
 • 25-6-2019
 • 25-6-2019
 • DOC-19-166661
 • Z-19-065426
 • Aangenomen motie alternatieve energie
 • Gemeente Opmeer
 • 25-6-2019
 • 25-6-2019
 • DOC-19-166690
 • Z-19-065432
 • Aangenomen motie terughoudendheid
 • Gemeente Opmeer
 • 25-6-2019
 • 25-6-2019
 • DOC-19-165191
 • Z-19-064870
 • Jaarverslag 2018
 • Sportvisserij MidWest Nederland
 • 25-6-2019
 • 25-6-2019
 • DOC-19-144684
 • Z-19-057548
 • Adhesiebetuiging motie wetswijziging kansspelbelasting harddraverij
 • Gemeente Heemskerk
 • 25-6-2019
 • 25-6-2019
 • DOC-19-165462
 • Z-19-060197
 • Informatieverzoek van derden inzake watersportwinkel Pekelharinghaven, Stadshavens Medemblik BV
 • Sail Shop Medemblik
 • 25-6-2019
 • 25-6-2019
 • DOC-19-164104
 • Z-19-064481
 • Wijziging Model Algemene subsidieverordening 2013
 • VNG
 • 19-6-2019
 • 20-6-2019
 • DOC-19-168978
 • Z-19-066270
 • Mail bewoner Medemblik over Parkeren Bonifatiuskerk
 • Bekend bij de griffie
 • 12-6-2019
 • 12-6-2019
 • DOC-19-163023
 • Z-19-064106
 • Gronden TV De Kaag
 • Bekend bij de griffie
 • 12-6-2019
 • 12-6-2019
 • DOC-19-162898
 • Z-19-064055
 • Toilettenbeleid
 • Continentie Stichting Nederland
 • 11-6-2019
 • 11-6-2019
 • DOC-19-163152
 • Z-19-064157
 • Dijkweg 276-227 te Andijk handhaving
 • Bekend bij de griffie
 • 11-6-2019
 • 11-6-2019
 • DOC-19-163061
 • Z-19-064114
 • Activiteiten aanpak mensen met verward gedrag
 • Veiligheidsregio
 • 11-6-2019
 • 11-6-2019
 • DOC-19-163064
 • Z-19-056433
 • Overdracht wegen Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier
 • Westfriesland
 • 11-6-2019
 • 11-6-2019
 • DOC-19-162684
 • Z-18-044249
 • Beantwoording schrijven inzake verzoek reactie bp DEK-terrein
 • College B&W Medemblik
 • 11-6-2019
 • 11-6-2019
 • DOC-19-162316
 • Z-19-063820
 • Jaarverslag 2018
 • VNG
 • 11-6-2019
 • 11-6-2019
 • DOC-19-163072
 • Z-18-032246
 • realiseren van een zonneweide
 • Bekend bij de griffie
 • 11-6-2019
 • 11-6-2019
 • DOC-19-163058
 • Z-19-064113
 • Systeemfouten bij jeugdzorgorganisaties en rechterlijke macht
 • Stichting Dutch Child Center
 • 6-6-2019
 • 6-6-2019
 • DOC-19-161433 en DOC-19-167650
 • Z-19-063476
 • Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden begrotingswijziging 2019
 • GGD Hollands Noorden