Ingekomen stukken

Datum ingekomenDatumDOC-nummerZaaknummerTitelAfzender
 • 13-3-2019
 • 13-3-2019
 • DOC-19-138352
 • Z-19-055241
 • Beleid op Wijzigingswet Open Overheid (Woo) jaar 2019
 • VNG
 • 13-3-2019
 • 13-3-2019
 • DOC-19-138344
 • Z-19-055239
 • Definitief Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019 RKC Medemblik Opmeer
 • RKC
 • 11-3-2019
 • 11-3-2019
 • DOC-19-137065
 • Z-19-054758
 • Onderzoeksopzet Duurzaamheidsbeleid definitief
 • RKC
 • 9-3-2019
 • 9-3-2019
 • DOC-19-136937
 • Z-19-054700
 • Informatieverzoek van derden inzake verhuizing tennispark aan de Slotlaan in Wervershoof
 • Bekend bij de griffie
 • 7-3-2019
 • 7-3-2019
 • DOC-19-136632
 • Z-19-054529
 • Totaalrapportage informatiebeveiliging GeVS (Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi) 2017
 • VNG
 • 7-3-2019
 • 7-3-2019
 • DOC-19-134299
 • Z-18-046654
 • Antwoord op schrijven verbod op het vissen in de havens van Medemblik
 • College B&W Medemblik
 • 6-3-2019
 • 6-3-2019
 • DOC-19-135810
 • Z-19-054228
 • Jaarverslag werkgeverscommissie 2018
 • Werkgeverscommissie Medemblik
 • 5-3-2019
 • 5-3-2019
 • DOC-19-135767
 • Z-19-054211
 • Beleid op Afspraken Wnra en ledenraadpleging jaar 2019
 • VNG
 • 5-3-2019
 • 5-3-2019
 • DOC-19-135772
 • Z-19-054213
 • Motie traineepool gemeenschappelijke regelingen en uitvoeringsdiensten
 • Gemeente Hoorn
 • 4-3-2019
 • 4-3-2019
 • DOC-19-130453
 • Z-18-045270
 • Beantwoording schrijven Bouw 65 woningen op eiland Biersloot-Hop, Onderdijk
 • College B&W Medemblik
 • 4-3-2019
 • 4-3-2019
 • DOC-19-123474
 • Z-19-048071
 • Antwoord verkeersoverlast in Zwaagdijk verminderen door verplaatsen winkels
 • College B&W Medemblik
 • 4-3-2019
 • 4-3-2019
 • DOC-19-126927
 • Z-19-049767
 • Adhesiebetuiging Medicijnmisbruik en -verslaving
 • Gemeente Drechterland
 • 27-2-2019
 • 27-2-2019
 • DOC-19-134165
 • Z-19-053556
 • Huisvesting arbeidsmigranten Centrale Markt 7 Zwaagdijk-Oost
 • Dorpsraad Zwaagdijk-Oost
 • 26-2-2019
 • 26-2-2019
 • DOC-19-133025
 • Z-19-053174
 • Informatieverzoek van derden inzake vieren van het Sinterklaasfeest met Zwarte Pieten
 • Stichting Sint en Pietengilde
 • 26-2-2019
 • 26-2-2019
 • DOC-19-133733
 • Z-17-010629
 • Terrein tennisvereniging De Kaag
 • Dorpsraad Wervershoof
 • 26-2-2019
 • 26-2-2019
 • DOC-19-134162
 • Z-19-053554
 • Informatieverzoek van derden inzake tankstations en gemeentelijk beleid inzake energietransitie
 • BillyBird Facilities BV
 • 20-2-2019
 • 20-2-2019
 • DOC-19-132454
 • Z-17-009859
 • Zienswijze GroenLinks op aangepast luchthavenbesluit Lelystad Airport
 • GroenLinks
 • 19-2-2019
 • 19-2-2019
 • DOC-19-131796
 • Z-19-052738
 • Aangenomen motie Regenboog Regio
 • Gemeente Opmeer
 • 19-2-2019
 • 19-2-2019
 • DOC-19-132038
 • Z-19-052804
 • Klacht Belastingen/WOZ
 • Bekend bij de griffie
 • 18-2-2019
 • 18-2-2019
 • DOC-19-131387
 • Z-19-052586
 • Aangenomen motie subsidieregeling verwijderen asbestdaken
 • Gemeente Beemster
 • 13-2-2019
 • 13-2-2019
 • DOC-19-130049
 • Z-19-050897
 • Dorpsraad Abbekerk-Lambertschaag brief gemeente verkeersoverlast
 • Dorpsraad Abbekerk-Lambertschaag
 • 11-2-2019
 • 11-2-2019
 • DOC-19-129041
 • Z-19-050468
 • Informatiebrief Rekenkamercommissie over regionaal onderzoek GR WerkSaam
 • Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer
 • 11-2-2019
 • 11-2-2019
 • DOC-19-126279
 • Z-19-048555
 • Beantwoording brief Dorpsraad Andijk Zwemkom Vooroever Koopmanspolder
 • College B&W Medemblik
 • 11-2-2019
 • 11-2-2019
 • DOC-18-116170
 • Z-18-045373
 • Beantwoording schrijven inzake transformatie De Kogge
 • College B&W Medemblik
 • 11-2-2019
 • 11-2-2019
 • DOC-19-129075
 • Z-19-047139
 • Beantwoording verzoek OFM Zwaagdijk 227a
 • College B&W Medemblik
 • 5-2-2019
 • 5-2-2019
 • DOC-19-121681
 • Z-18-045365
 • Antwoord klacht functioneren meldingssysteem Fixi
 • College B&W Medemblik
 • 4-2-2019
 • 4-2-2019
 • DOC-19-128232
 • Z-19-050182
 • Aangenomen motie Stede Broec RegenboogRegio
 • Gemeente Stede Broec
 • 4-2-2019
 • 4-2-2019
 • DOC-19-128239
 • Z-18-045385
 • Aangenomen amendement Stede Broec Rapport doelmatigheid afvalstoffenheffing
 • Gemeente Stede Broec
 • 31-1-2019
 • 31-1-2019
 • DOC-19-127567
 • Z-19-050011
 • Aangenomen motie Rapport RKC WerkSaam - deel 2
 • Gemeente Enkhuizen
 • 31-1-2019
 • 31-1-2019
 • DOC-19-127567
 • Z-19-050011
 • Aangenomen motie rapport Rekenkamercommissie inzake doelmatigheid afvalstoffenheffing
 • Gemeente Enkhuizen
 • 31-1-2019
 • 31-1-2019
 • DOC-19-127567
 • Z-19-050011
 • Aangenomen amendement Rapport RKC WerkSaam - deel 2
 • Gemeente Enkhuizen
 • 31-1-2019
 • 31-1-2019
 • DOC-19-127339
 • Z-17-009859
 • zienswijze Lelystad Airport
 • VVD
 • 31-1-2019
 • 31-1-2019
 • DOC-19-128237
 • Z-17-007067
 • Informatie over Agenda IJsselmeergebied 2050
 • Team Agenda IJsselmeergebied
 • 31-1-2019
 • 31-1-2019
 • DOC-19-127337
 • Z-17-009859
 • zienswijze Lelystad Airport
 • Progressief West-Friesland
 • 31-1-2019
 • 31-1-2019
 • DOC-19-127338
 • Z-17-009859
 • zienswijze Lelystad Airport
 • GroenLinks
 • 29-1-2019
 • 29-1-2019
 • DOC-19-126351
 • Z-17-009859
 • Brief aan gemeenteraadleden Medemblik concept zienswijze Lelystad Airport
 • Bekend bij de griffie
 • 29-1-2019
 • 29-1-2019
 • DOC-19-126500
 • Z-19-049606
 • Bestuursakkoord klimaatadaptatie en aanvullende bestuurlijke afspraken water
 • VNG
 • 29-1-2019
 • 29-1-2019
 • DOC-19-126553
 • Z-19-049614
 • Bouwplan Simon Koopmanstraat 161
 • Bekend bij de griffie
 • 25-1-2019
 • 25-1-2019
 • DOC-19-125852
 • Z-19-049336
 • Verbetering toegankelijkheid bushaltes
 • Bekend bij de griffie
 • 23-1-2019
 • 23-1-2019
 • DOC-19-119932
 • Z-18-045803
 • Goedkoop bouwen voor huurders en starters
 • College B&W Medemblik
 • 22-1-2019
 • 22-1-2019
 • DOC-19-124774
 • Z-19-048881
 • 5G Space Appeal: gevolgen uitrol 5G
 • Let's talk about Tech
 • 16-1-2019
 • 16-1-2019
 • DOC-19-123328
 • Z-19-048380
 • Beleid op bepalen kiesgerechtigden per waterschap jaar 2019
 • VNG
 • 16-1-2019
 • 16-1-2019
 • DOC-19-123911
 • Z-19-048547
 • Fonds duurzaamheid SEW-complex
 • Dorpsraad Nibbixwoud
 • 16-1-2019
 • 16-1-2019
 • DOC-19-123925
 • Z-19-048555
 • Vooroever Andijk
 • Dorpsraad Andijk
 • 15-1-2019
 • 15-1-2019
 • DOC-19-123235
 • Z-19-048336
 • Ontslag commissielid PW2010
 • A. Smit
 • 14-1-2019
 • 14-1-2019
 • DOC-19-122733
 • Z-19-048102
 • motie kinderpardon
 • Gemeente Meierijstad
 • 14-1-2019
 • 14-1-2019
 • DOC-19-122802
 • Z-19-047716
 • Informatieverzoek van derden inzake het verstrekken van zekerheden in het kader van Jeugdzorg
 • Bekend bij de griffie
 • 13-1-2019
 • 13-1-2019
 • DOC-19-122601
 • Z-19-048071
 • Verkeersprobleem overlast Zwaagdijk
 • Bekend bij de griffie
 • 12-1-2019
 • 12-1-2019
 • DOC-19-122563
 • Z-19-048050
 • Informatieverzoek van derden inzake Right to Challange
 • Netwerk Right to Challange
 • 9-1-2019
 • 9-1-2019
 • DOC-19-121742
 • Z-19-047716
 • Informatieverzoek van derden inzake het verstrekken van zekerheden in het kader van Jeugdzorg
 • Bekend bij de griffie