Ingekomen stukken

Datum ingekomenDatumDOC-nummerZaaknummerTitelAfzender
 • 16-5-2019
 • 16-5-2019
 • DOC-19-155878
 • Z-19-061573
 • Kaderbrief Financieel Toezicht 2020
 • Provincie NH
 • 14-5-2019
 • 14-5-2019
 • DOC-19-155423
 • Z-19-061438
 • rapport Basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteit
 • St. Nederlandse Haarden- en Kachelbranche
 • 14-5-2019
 • 14-5-2019
 • DOC-19-154714
 • Z-19-061276
 • Informatieverzoek van derden inzake vervangen 5 oude lantaarnpalen voor nostalgische versie in Twisk
 • Bewoners Dorpstraat 27 t&m 40 in Twisk
 • 13-5-2019
 • 13-5-2019
 • DOC-19-155039
 • Z-19-049614
 • Simon Koopmanstraat 161 te Wervershoof
 • Bekend bij de griffie
 • 9-5-2019
 • 9-5-2019
 • DOC-19-153990
 • Z-18-033510
 • Financiële positie 2019
 • Provincie NH
 • 8-5-2019
 • 8-5-2019
 • DOC-19-153493
 • Z-19-060882
 • Ontslagverzoek raadslid
 • M. Weeber
 • 6-5-2019
 • 6-5-2019
 • DOC-19-153183
 • Z-19-060798
 • Klimaatbeleid en energietransitie
 • Sociale Alliantie
 • 6-5-2019
 • 6-5-2019
 • DOC-19-152293
 • Z-19-060435
 • Landbouwgif in relatie tot de bescherming van het ongeboren kind en het algemeen belang
 • Bekend bij de griffie
 • 6-5-2019
 • 6-5-2019
 • DOC-19-146961
 • Z-18-046343
 • Zienswijzen en bestuurlijke reactie
 • GGD Hollands Noorden
 • 6-5-2019
 • 6-5-2019
 • DOC-19-152254
 • Z-19-060417
 • Beleid op Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdstuk 3 CAR-UWO jaar 2019
 • VNG
 • 2-5-2019
 • 2-5-2019
 • DOC-19-151899
 • Z-19-060311
 • Beleid op bekendmaking invulling vacatures VNG-bestuur en - commissies jaar 2019
 • VNG
 • 2-5-2019
 • 2-5-2019
 • DOC-19-152344
 • Z-19-060454
 • Beantwoording ingekomen stuk reconstructie Oosteinderweg - Dorpsstraat
 • College B&W Medemblik
 • 2-5-2019
 • 2-5-2019
 • DOC-19-151884
 • Z-19-060301
 • Beleid op vervallen functie Manschap B in vergoedingentabel CAR-UWO jaar 2019
 • VNG
 • 1-5-2019
 • 1-5-2019
 • DOC-19-151542
 • Z-19-060197
 • Watersportwinkel Pekelharinghaven, Stadshavens Medemblik BV
 • Bekend bij de griffie
 • 1-5-2019
 • 1-5-2019
 • DOC-19-151709
 • Z-19-060250
 • Programma Zomertijd voor inwoners van Medemblik
 • Bekend bij de griffie
 • 30-4-2019
 • 30-4-2019
 • DOC-19-150107
 • Z-19-059701
 • Realiseren parkeerplaatsen voor bussen nabij het Kerkplein van de Bonifaciuskerk in Medemblik
 • Bekend bij de griffie
 • 30-4-2019
 • 30-4-2019
 • DOC-19-151410
 • Z-19-060159
 • Aangenomen motie subsidieregeling verwijderen Asbestdaken
 • Gemeente Drechterland
 • 30-4-2019
 • 30-4-2019
 • DOC-19-151504
 • Z-19-060186
 • Motie Drechterland aanpassing verdeelsleutel bijdrage gemeenten Veilig Thuis
 • Gemeente Drechterland
 • 30-4-2019
 • 30-4-2019
 • DOC-19-150286
 • Z-19-059795
 • Beleid op herziening Gemeentefonds jaar 2019
 • VNG
 • 25-4-2019
 • 25-4-2019
 • DOC-19-149291
 • Z-18-045953
 • Bestemmingsplan 'Nibbixwoud - Dorpsstraat 12B - 12E' - procedure bestemmingsplan (ontwerp)
 • Bekend bij de griffie
 • 25-4-2019
 • 25-4-2019
 • DOC-19-150277
 • Z-19-059790
 • Jaarverslag Archologie West-Friesland 2018
 • Archeologie West-Friesland
 • 23-4-2019
 • 23-4-2019
 • DOC-19-148831
 • Z-19-059211
 • Bosbeheer & Biomassa (houtstook, houtkap)
 • Bekend bij de griffie
 • 23-4-2019
 • 23-4-2019
 • DOC-19-148669
 • Z-19-059144
 • Jaarstukken 2018 en concept begroting 2020 Westfries Archief
 • Westfries Archief
 • 23-4-2019
 • 23-4-2019
 • DOC-19-148665
 • Z-19-059142
 • VNG Model Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019 en Model Instructies voor de griffier en de secretaris 2019
 • VNG
 • 23-4-2019
 • 23-4-2019
 • DOC-19-150066
 • Z-19-059681
 • Visitatierapport VR NHN
 • Veiligheidsregio NHN
 • 23-4-2019
 • 23-4-2019
 • DOC-19-148392
 • Z-19-059018
 • MKB-Vriendelijkste gemeente 2018
 • Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
 • 23-4-2019
 • 23-4-2019
 • DOC-19-145598
 • Z-19-057991
 • Benoeming leden Raad van Toezicht
 • Allure
 • 16-4-2019
 • 16-4-2019
 • DOC-19-147219
 • Z-19-058570
 • Jaarstukken 2018 en Ontwerpbegroting 2020
 • RUD Regionale uitvoeringsdienst NH Noord
 • 16-4-2019
 • 16-4-2019
 • DOC-19-148329
 • Z-19-056843
 • Ontslag commissielid D66
 • B. Knol
 • 16-4-2019
 • 16-4-2019
 • DOC-19-147795, DOC-19-147786
 • Z-19-058812, Z-19-058809
 • Jaarstukken 2018 en Begroting 2020
 • GGD Hollands Noorden
 • 16-4-2019
 • 16-4-2019
 • DOC-19-148158
 • Z-19-058940
 • Conceptjaarstukken 2018 met controleverklaring, conceptbegroting 2020
 • CAW
 • 16-4-2019
 • 16-4-2019
 • DOC-19-148198
 • Z-19-058957
 • Concept begroting 2020, concept Jaarrapportage 2018 en Sociaal Jaarverslag 2018
 • WerkSaam
 • 15-4-2019
 • 15-4-2019
 • DOC-19-147232
 • Z-19-058577
 • Jaarstukken 2018 en conceptbegroting 2020
 • Recreatieschap
 • 15-4-2019
 • 15-4-2019
 • DOC-19-146918
 • Z-19-058455
 • Begroting 2020
 • SSC DeSom
 • 15-4-2019
 • 15-4-2019
 • DOC-19-147232
 • Z-19-058577
 • Jaarstukken en begroting 2020 VRNHN
 • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 • 11-4-2019
 • 11-4-2019
 • DOC-19-146414
 • Z-19-058241
 • Schone lucht in Hongarije
 • Bekend bij de griffie
 • 11-4-2019
 • 11-4-2019
 • DOC-19-146132
 • Z-19-058167
 • Gemeenschappelijke regeling SSC DeSom jaarstukken 2018
 • SSC DeSom
 • 11-4-2019
 • 11-4-2019
 • DOC-19-145752
 • Z-19-056556
 • Het aanleggen van glasvezelkabel op monumentale 5-duimers Oosteinderweg 77 Wognum Herbestraten 2019
 • J. Koenen namens buurtcomité Oosteinderweg
 • 11-4-2019
 • 11-4-2019
 • DOC-19-145618
 • Z-19-058003
 • 5G-netwerk een gevaar voor de volksgezondheid
 • Bekend bij de griffie
 • 9-4-2019
 • 9-4-2019
 • DOC-19-146119
 • Z-19-058160
 • Vitaal platteland
 • Vereniging Dorpswerk Noord-Holland
 • 8-4-2019
 • 8-4-2019
 • DOC-19-148341
 • Z-18-014000
 • Grootschalige migrantenhuisvesting WFO-terrein
 • Schreuder
 • 8-4-2019
 • 8-4-2019
 • DOC-19-145126
 • Z-19-057793
 • Aangenomen motie voortgangsrapportage horizon
 • Gemeente Stede Broec
 • 8-4-2019
 • 8-4-2019
 • DOC-19-145133
 • Z-19-057799
 • Nieuwsbrief RKC
 • RKC
 • 8-4-2019
 • 8-4-2019
 • DOC-19-144191
 • Z-19-057409
 • Ondersteuningsteam voor raadsleden bij intimidatie
 • VNG
 • 8-4-2019
 • 8-4-2019
 • DOC-19-145128
 • Z-19-057795
 • Aangenomen motie Subsidieregeling verwijdering asbestdaken
 • Gemeente Stede Broec
 • 8-4-2019
 • 8-4-2019
 • DOC-19-148335
 • Z-18-041000
 • Grootschalige migrantenhuisvesting WFO-terrein
 • Bond-Desq
 • 8-4-2019
 • 8-4-2019
 • DOC-19-148343
 • Z-18-014000
 • Bezwaar huisvesting arbeidsmigranten WFO terrein
 • Bekend bij de griffie
 • 8-4-2019
 • 8-4-2019
 • DOC-19-144581
 • Z-18-041000
 • veranderen van een kantoor/verzamelgebouw in huisvesting arbeidsmigranten
 • Bekend bij de griffie
 • 2-4-2019
 • 2-4-2019
 • DOC-19-143903
 • Z-19-057321
 • Motie vaod subsidieregeling verwijderen asbestdaken 18 maart 2019
 • Gemeente Koggenland
 • 2-4-2019
 • 2-4-2019
 • DOC-19-135390
 • Z-19-052804
 • Beantwoording klacht Belastingen/WOZ
 • College B&W Medemblik