Raadsvragen

Datum vraagOnderwerpDatum antwoord
 • 21-3-2019
 • Raadsvragen PvdA raadsvoorstel Principeverzoek huisvesting buitenlandse werknemers Nieuwe Dijk 1 in Andijk
 • 21-3-2019
 • 19-3-2019
 • Raadsvragen GroenLinks zwerfvuil en schadelijke gevolgen na oplaten ballonnen
 • 18-3-2019
 • Raadsvragen BAMM nieuwe school Abbekerk en nieuw zwembad Wervershoof
 • 14-3-2019
 • Raadsvragen GemeenteBelangen rechten buitendijkse ontwikkelruimtebebouwingsruimte
 • 13-3-2019
 • Raadsvragen GroenLinks n.a.v. de Bespreeknotitie zonneweiden
 • 15-3-2019
 • 7-3-2019
 • Raadsvragen PWF Meer blootstelling aan gif bij bollenvelden dan gedacht
 • 13-3-2019
 • 25-2-2019
 • Raadsvragen CDA Gabberweek
 • 4-3-2019
 • 25-2-2019
 • Raadsvragen GroenLinks democratisch gehalte gang van zaken Pact van Westfriesland
 • 5-3-2019
 • 21-2-2019
 • Raadsvragen PWF Gemeentelijk Grondstoffenplan
 • 14-3-2019
 • 19-2-2019
 • Raadsvragen D66 geluidsoverlast A7
 • 5-3-2019
 • 18-2-2019
 • Raadsvragen PWF over het bepalen van de WOZ waarde van stolpboerderijen
 • 26-2-2019
 • 15-2-2019
 • Raadsvragen CDA Activiteiten tegen eenzaamheid
 • 20-2-2019
 • 14-2-2019
 • Raadsvragen GroenLinks en GemeenteBelangen Biovergister Middenmeer
 • 13-3-2019
 • 14-2-2019
 • Raadsvragen DIV Fracties Rondetafelgesprek BTW-problematiek buitenzwembaden
 • 28-2-2019
 • 14-2-2019
 • Raadsvragen D66 verkeerssituatie AbbekerkLambertschaag
 • 28-2-2019
 • 14-2-2019
 • Raadsvragen CDA WOZ Stolpboerderijen
 • 26-2-2019
 • 11-2-2019
 • Raadsvragen VVD inzake Wajong en bijstand
 • 14-2-2019
 • 8-2-2019
 • Raadsvragen PW2010 AED's
 • 14-2-2019
 • 8-2-2019
 • Raadsvragen PW2010 Huisvesting arbeidsmigranten
 • 14-2-2019
 • 7-2-2019
 • Raadsvragen PWF HVC-bakken
 • 19-2-2019
 • 5-2-2019
 • Raadsvragen VVD Sporthal De Bloesem
 • 12-2-2019
 • 1-2-2019
 • Raadsvragen PWF Evaluatie verkeerssituatie omgeving Lidl-Andijk
 • 14-2-2019
 • 1-2-2019
 • Raadsvragen PWF Markerwaardweg en Parallelweg
 • 19-2-2019
 • 25-1-2019
 • Raadsvraag VVD beantwoording raadsvragen VVD Extra inkomsten HVC door invoering oranje bakken
 • 30-1-2019
 • 21-1-2019
 • Raadsvragen D66 Zwemkom Vooroever Andijk/Wervershoof
 • 5-2-2019
 • 21-1-2019
 • Raadsvragen GroenLinks n.a.v. Zienswijze Lelystad Airport vanaf 11 jan. 2019
 • 25-1-2019
 • 15-1-2019
 • Raadsvragen (aanvullend) VVD Actualisatie plan renovatie en vervanging gemeentelijke sportvelden
 • 29-1-2019
 • 14-1-2019
 • Raadsvragen GroenLinks m.b.t. handhaving natuur en milieuwetgeving
 • 30-1-2019
 • 11-1-2019
 • Raadsvragen VVD Extra inkomsten HVC door invoering oranje bakken
 • 25-1-2019
 • 10-1-2019
 • Raadsvragen CDA Toegankelijkheid van openbare ruimte in het Beleidsplan sociaal domein 2019 - 2022
 • 24-1-2019
 • 8-1-2019
 • Raadsvragen D66 Project IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte)
 • 14-1-2019
 • 7-1-2019
 • Raadsvragen VVD Verkeersveiligheid rond het winkelcentrum Zwaagdijk-Oost
 • 15-1-2019
 • 4-1-2019
 • Raadsvragen PWF Bestemmingsplanwijziging van de boerderij op het terrein van Klaverweide in Zwaagdijk-Oost
 • 9-1-2019
 • 4-1-2019
 • Raadsvragen PWF Overname sportcomplex Westrand door Radboud Inline Skating Medemblik
 • 10-1-2019
 • 3-1-2019
 • Raadsvragen CDA Jaarwisseling 2018-2019
 • 13-3-2019
 • 3-1-2019
 • Raadsvragen BAMM n.a.v. vraag OFM wijziging bestemmingsplan Zwaagdijk
 • 9-1-2019
 • 2-1-2019
 • Raadsvragen Groen Links e.a. huisvesting van arbeidsmigranten
 • 9-1-2019
 • 2-1-2019
 • Raadsvragen D66 Procedure de Tulp
 • 10-1-2019
 • 18-12-2018
 • Raadsvragen D66 Parkeerhandhaving Nieuwstraat
 • 21-12-2018
 • 17-12-2018
 • Raadsvragen CDA overname noodkantine sportcomplex Westrand door Radboud Inline Skating Medemblik
 • 10-1-2019
 • 12-12-2018
 • Raadsvragen D66 woonruimteverdeling
 • 20-12-2018
 • 7-12-2018
 • Schriftelijke vragen GroenLinks, PW2010, PWF, Gemeente Belangen, PvdA Evaluatie huisvesting arbeidsmigranten
 • 17-12-2018
 • 6-12-2018
 • Raadsvragen PW2010 De Schoof
 • 8-1-2019
 • 6-12-2018
 • Raadsvragen PvdA woningbehoefte en ontwikkeling weeshuisgronden Medemblik
 • 13-12-2018
 • 5-12-2018
 • Raadsvragen PW2010 Ouderen
 • 9-1-2019
 • 3-12-2018
 • Beantw. Raadsvragen VVD aanvragen huisvesting buitenlandse werknemers
 • 5-12-2018
 • 3-12-2018
 • Raadsvragen VVD Subsidieverstrekking
 • 4-12-2018
 • 30-11-2018
 • Schriftelijke vragen GroenLinks bezwaar en ontvankelijkheid
 • 6-12-2018
 • 26-11-2018
 • Raadsvragen GemeenteBelangen verkeersveiligheid Tuinstraat Hauwert
 • 3-12-2018
 • 26-11-2018
 • Raadsvragen VVD ruimen graven kerkhof Abbekerk
 • 28-11-2018