Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Politiek beraad 1 - 27 augustus 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:15
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Y. Bijenhof
Algemene documenten:

1
Spreekrecht
19:15 – 19:30 uur
Raadzaal

Dhr. Perry Willering, penningmeester Molukse vereniging Akar Bahar Almelo maakt gebruik van het spreekrecht. Hij pleit voor het behoud van het gebouw Jan Steenstraat 69a voor de Molukse gemeenschap.

Burgers die willen inspreken, over een onderwerp dat niet op de agenda staat, kunnen zich hiervoor tot maandag 26 augustus 15.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie op 0546 – 541391 of via raadsgriffie@almelo.nl.

Meer informatie over hoe spreekrecht werkt vindt u op www.almelo.nl of in de informatiefolder over spreekrecht bij de Publieksbalie.

Voorzitter: Mw. Y. Bijenhof
2
Verkoop Kolkschool
Beeldvormend
19:30 – 21:00 uur
Raadzaal

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de voormalige Kolkschool te verkopen. De raad wil terugblikken op het proces dat gevolgd is bij de verkoop van de Kolkschool en de wijze waarop het college de raad heeft betrokken in dit proces. Wat heeft het college gedaan met de wensen en bedenkingen die de raad heeft geuit in het raadsdebat van 12 september 2017?

Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.

Voorzitter: Mw. Y. Bijenhof
3
Ontwikkeling Almelo Noordoost
Beeldvormend
21:00 – 22:00 uur
Raadzaal

Dit politiek beraad vindt plaats op initiatief van de fracties van LAS, ondersteund door de VVD en FvR. Het doel is om duidelijkheid te krijgen voor inwoners en potentiële kopers over de mogelijke herverkaveling en inzicht te krijgen in de financiële gevolgen.

Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.

Voorzitter: Mw. Y. Bijenhof
100
Aantekeningen