Gemeente Almelo
Home 

Moties

DatumTitelIndienersPortefeuillehouderDatum afdoening
 • 9/15/2020
 • Motie LAS LA VVD CDA PVA D.NU CU GL - Zoetermeer
 • Gerritsen
 • 9/16/2020
 • 6/30/2020
 • M5 LAS CU CDA VVD LA FvR - Herverdeling gemeentefonds- Jackpot of lid op de neus
 • Langius
 • 6/30/2020
 • M19a PVV LA - Zorggeld is voor de zorg. En daarmee basta
 • v. Mierlo
 • 6/30/2020
 • M4 LAS CU CDA VVD LA - Maximale inspanning behoud Stadsmuseum
 • Langius
 • 6/30/2020
 • M20 PVV - Huurverhoging ongepast
 • PVV
 • v. Rees
 • 6/30/2020
 • M2 CDA VVD LAS CU - Versterken groen en blauw in Almelo
 • Maathuis
 • 6/30/2020
 • M6 LAS CU CDA LA - Meer waardering zorgverleners
 • v. Mierlo
 • 6/30/2020
 • M13a GL LA CU D66 SP PvdA - Opvang vluchtelingen kinderen
 • v. Mierlo
 • 6/30/2020
 • M3a CDA - Niet gesubsidieerde maatschappelijke organisaties
 • CDA
 • Langius
 • 6/30/2020
 • M1 CDA LAS VVD CU - Subsidie Kaliber
 • Langius
 • 6/30/2020
 • M18 PVV LA - Kernenergie op de agenda
 • v. Mierlo
 • 6/30/2020
 • M15 CU CDA LAS VVD - Subsidie bibliotheek
 • Langius
 • 6/30/2020
 • M14 CU LAS CDA VVD - Regenton als instrument voor afkoppelen hemelwater
 • v. Mierlo
 • 6/30/2020
 • M8 FvR LA - Plan van aanpak seksuele intimidatie in de openbare ruimten van de gemeente Almelo
 • Gerritsen
 • 6/16/2020
 • Motie 2 - PvdA CDA VVD LAS CU SP LA D66 D.Nu PVA FvR - Periodiek informeren gemeenteraad
 • Maathuis
 • 6/16/2020
 • Motie 3 - CDA LAS CU VVD PVV FvR D.Nu - Jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente
 • Gerritsen
 • 5/20/2020
 • Motie vreemd VVD, CU , LAS, CDA, D.nu - Zorg(en) voor theaters en het kloppend hart van Almelo 12 mei 2020
 • v. Rees
 • 3/3/2020
 • Transparant en toekomstbestendig grond- en vastgoedbeleid
 • PvdA
 • Langius
 • 4/1/2020
 • 2/12/2020
 • Behoud autonomie lokale rekenkamer(functie)s
 • Gerritsen
 • 2/14/2020
 • 1/28/2020
 • Stedenband Almelo-Ejmiatsin
 • Gerritsen
 • 1/14/2020
 • Alternatieven voor huidige vuurwerksituatie bij de jaarwisseling
 • Gerritsen
 • 4/28/2020
 • 1/14/2020
 • Uitbreiding bevoegdheden SON en ODT
 • LAS
 • Gerritsen
 • 4/7/2020
 • 12/17/2019
 • Trap-op-trap-af van het gemeentefonds
 • Langius
 • 3/3/2020
 • 12/17/2019
 • Duidelijke en korte route naar parkeergarages
 • v. Rees
 • 5/26/2020
 • 11/7/2019
 • Balans in de zorg
 • v. Mierlo
 • 2/25/2020
 • 11/7/2019
 • Meer groene schoolpleinen in Almelo
 • v. Rees
 • 5/26/2020
 • 11/7/2019
 • Volledige besteding Klijnsma gelden voor kinderen die opgroeien in armoede
 • Maathuis
 • 5/26/2020
 • 11/7/2019
 • Voorkom stapeling en verwevenheid van subsidies
 • Langius
 • 5/19/2020
 • 11/7/2019
 • Budget voor onderhoud en vervanging speeltoestellen
 • v. Rees
 • 11/7/2019
 • differentiatie woonlasten en kwijtscheldingsbeleid
 • Langius
 • 1/14/2020
 • 11/7/2019
 • Geboortebos
 • v. Rees
 • 11/7/2019
 • Collectieve zorgverzekering als je voldoet aan de inkomenstoets
 • Maathuis
 • 11/7/2019
 • Generatietoets
 • Gerritsen
 • 11/7/2019
 • Preventieve voorlichting kindermishandeling
 • Langius
 • 5/26/2020
 • 11/7/2019
 • Subsidie bibliotheek voor kerntaken niet voor bijzaken
 • v. Rees
 • 11/7/2019
 • Openbare toiletten
 • v. Rees
 • 3/20/2020
 • 11/7/2019
 • Betere verlichting fiets- en voetgangersoversteekplaatsen
 • Maathuis
 • 5/26/2020
 • 11/7/2019
 • Kindpakket tot 18 en meedoen-pakket 18 t/m 20 jaar
 • Langius
 • 5/26/2020
 • 11/7/2019
 • Onderzoek "lagere OZB voor verenigingen"
 • Langius
 • 5/6/2020
 • 11/7/2019
 • Behoud gevel Ten Cate en textielverleden
 • v. Rees
 • 11/12/2019
 • 11/7/2019
 • Herverdeling prullenbakken in de openbare ruimte
 • v. Rees
 • 11/7/2019
 • Premie Participatiewet
 • Maathuis
 • 6/27/2019
 • Ecologisch groenbeheer
 • v. Rees
 • 6/27/2019
 • Fiets- en wandelnetwerk
 • Maathuis
 • 5/19/2020
 • 6/27/2019
 • Dynamische snelheidsborden van Rechteren-Limpurgsingel
 • Maathuis
 • 10/8/2019
 • 6/27/2019
 • Crowdfundingsplatform
 • Langius
 • 6/27/2019
 • Code rood voor WMO en Jeugdzorg
 • v. Mierlo
 • 7/11/2019
 • 6/27/2019
 • Sociale huurwoningen in relatie tot sociaal domein
 • v. Rees
 • 6/27/2019
 • Honden uitlaatterrein binnenstad
 • v. Rees
 • 5/26/2020
 • 6/27/2019
 • Fietssnelweg F35
 • Maathuis
 • 5/26/2020