Gemeente Almelo
Home 

Moties

DatumTitelIndienersPortefeuillehouderDatum afdoening
 • 3/3/2020
 • Transparant en toekomstbestendig grond- en vastgoedbeleid
 • PvdA
 • Langius
 • 2/12/2020
 • Behoud autonomie lokale rekenkamer(functie)s
 • Gerritsen
 • 1/28/2020
 • Stedenband Almelo-Ejmiatsin
 • Gerritsen
 • 1/14/2020
 • Alternatieven voor huidige vuurwerksituatie bij de jaarwisseling
 • Gerritsen
 • 1/14/2020
 • Uitbreiding bevoegdheden SON en ODT
 • LAS
 • Gerritsen
 • 12/17/2019
 • Trap-op-trap-af van het gemeentefonds
 • Langius
 • 3/3/2020
 • 12/17/2019
 • Duidelijke en korte route naar parkeergarages
 • v. Rees
 • 11/7/2019
 • Voorkom stapeling en verwevenheid van subsidies
 • Langius
 • 11/7/2019
 • Premie Participatiewet
 • Maathuis
 • 11/7/2019
 • Balans in de zorg
 • v. Mierlo
 • 2/25/2020
 • 11/7/2019
 • Preventieve voorlichting kindermishandeling
 • Langius
 • 11/7/2019
 • Herverdeling prullenbakken in de openbare ruimte
 • v. Rees
 • 11/7/2019
 • Subsidie bibliotheek voor kerntaken niet voor bijzaken
 • v. Rees
 • 11/7/2019
 • Onderzoek "lagere OZB voor verenigingen"
 • Langius
 • 11/7/2019
 • Openbare toiletten
 • v. Rees
 • 3/20/2020
 • 11/7/2019
 • Betere verlichting fiets- en voetgangersoversteekplaatsen
 • Maathuis
 • 11/7/2019
 • Budget voor onderhoud en vervanging speeltoestellen
 • v. Rees
 • 11/7/2019
 • differentiatie woonlasten en kwijtscheldingsbeleid
 • Langius
 • 1/14/2020
 • 11/7/2019
 • Kindpakket tot 18 en meedoen-pakket 18 t/m 20 jaar
 • Langius
 • 11/7/2019
 • Collectieve zorgverzekering als je voldoet aan de inkomenstoets
 • Maathuis
 • 11/7/2019
 • Behoud gevel Ten Cate en textielverleden
 • v. Rees
 • 11/7/2019
 • Generatietoets
 • Gerritsen
 • 11/7/2019
 • Volledige besteding Klijnsma gelden voor kinderen die opgroeien in armoede
 • Maathuis
 • 11/7/2019
 • Meer groene schoolpleinen in Almelo
 • v. Rees
 • 11/7/2019
 • Geboortebos
 • v. Rees
 • 6/27/2019
 • Ecologisch groenbeheer
 • v. Rees
 • 6/27/2019
 • Dynamische snelheidsborden van Rechteren-Limpurgsingel
 • Maathuis
 • 10/8/2019
 • 6/27/2019
 • Crowdfundingsplatform
 • Langius
 • 6/27/2019
 • Code rood voor WMO en Jeugdzorg
 • v. Mierlo
 • 7/11/2019
 • 6/27/2019
 • Sociale huurwoningen in relatie tot sociaal domein
 • v. Rees
 • 6/27/2019
 • Fiets- en wandelnetwerk
 • Maathuis
 • 6/27/2019
 • Bestrijding Eikenprocessierups
 • v. Rees
 • 6/27/2019
 • Kaders omvang zoekrichting subsidies
 • Langius
 • 10/29/2019
 • 6/27/2019
 • Kerkenvisie
 • CU
 • v. Rees
 • 6/27/2019
 • Eigen verantwoordelijkheid meer centraal en herbeoordeling van de verstrekking(en) of voorziening(en) Jeugdhulp en Wmo
 • v. Mierlo
 • 3/17/2020
 • 6/27/2019
 • Fietssnelweg F35
 • Maathuis
 • 6/27/2019
 • Honden uitlaatterrein binnenstad
 • v. Rees
 • 6/27/2019
 • Woningbouw
 • v. Rees
 • 6/11/2019
 • In vrijheid herdenken Almelo
 • Gerritsen
 • 11/12/2019
 • 3/19/2019
 • Treinverbinding Amsterdam - Berlijn
 • Maathuis
 • 11/1/2018
 • Lobby Sociaal Domein.
 • SP
 • v. Mierlo
 • 11/5/2019
 • 11/1/2018
 • Bevorderen diversiteit
 • D66
 • Gerritsen
 • 11/1/2018
 • LOBBY F35
 • Maathuis
 • 11/1/2018
 • Betrekken van de "effecten van wettelijke en aanvullende uitvoeringstaken
 • v. Mierlo
 • 10/29/2019
 • 11/1/2018
 • Kansrijke Start
 • Langius
 • 1/29/2019
 • 11/1/2018
 • Blijverslening
 • v. Rees
 • 11/1/2018
 • Preventie via vrijwilligerscoach (Vrouwen coachen meiden)
 • CU
 • v. Mierlo
 • 6/25/2019
 • 11/1/2018
 • Kosten, resultaten en effecten van de uitvoering Leerplicht / RMC
 • Langius
 • 5/7/2019
 • 11/1/2018
 • Duurzaamheid
 • v. Rees
 • 4/16/2019
 • 11/1/2018
 • 100kV hoogspanningsleiding ondergronds
 • v. Mierlo