Gemeente Almelo
Home 

Raadsbrieven

PlaatsingsdatumTitel
 • 21-5-2019
 • Principemedewerking bestemmingsplanherziening multifunctioneel agrarisch bedrijf Tusveld 4
 • 21-5-2019
 • Toekomst Soweco
 • 21-5-2019
 • Implementatie integrale wijkgerichte toegang
 • 21-5-2019
 • Integraal Groot Onderhoud- en investeringsProgramma 2019
 • 14-5-2019
 • Procedure en stand van zaken weigering omgevingsvergunning Broodje bij de Brug
 • 14-5-2019
 • Garantiestelling Stichting ‘t Hinsenveld
 • 9-5-2019
 • Interbestuurlijk Toezicht 2019
 • 7-5-2019
 • Ontwikkeling Almelo Noordoost
 • 7-5-2019
 • Motie uitvoering Leerplichtwet RMC
 • 7-5-2019
 • Voortgang digitaal kinddossier JGZ
 • 7-5-2019
 • Raadsbrief wijziging artikel 220f van de Gemeentewet (amendement Omtzigt c.s.)
 • 23-4-2019
 • Besluit afbouwscenario en financiering IGM
 • 23-4-2019
 • Auditresultaten ENSIA rapportage informatiebeveiliging
 • 23-4-2019
 • Jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 van gemeenschappelijke regelingen
 • 18-4-2019
 • Regionale Energie Strategie Twente
 • 16-4-2019
 • Plan van aanpak eikenprocessierups
 • 16-4-2019
 • Jaarrekening 2018 Sportbedrijf Almelo BV
 • 9-4-2019
 • Ontwerpwijzigingsplan Achterhoeksweg 4a-6 en 8
 • 9-4-2019
 • Uitbreiding inzet combinatiefunctionarissen
 • 9-4-2019
 • Raadsbrief beperkte transportcapaciteit hoogspanningsstation Almelo
 • 2-4-2019
 • Raadsbrief inzake Dubbel verstrekte uitkering
 • 26-3-2019
 • Beëindigen huurovereenkomst Carrello Pizza Express
 • 26-3-2019
 • Jaarverantwoording 2018 op hoofdlijnen
 • 19-3-2019
 • informerende raadsbrief Jaarverslag VTH 2017_2018
 • 19-3-2019
 • Stand van zaken Regio Deal Twente
 • 12-3-2019
 • Uitbreiding ELENA-project met versnelde omzetting openbare verlichting naar LED
 • 12-3-2019
 • 2e fase kunstopdracht uitslag internetstemming kunstwerk havenkom en vervolgaanpak
 • 5-3-2019
 • Beantwoording motie directe omgeving actief betrekken bij bestemmingsplanherziening
 • 26-2-2019
 • Samenwerking aanpak maatschappelijke opvang
 • 20-2-2019
 • Datalek persoonsgegevens
 • 19-2-2019
 • Ontwerpbestemmingsplan en procedure hogere grenswaarden geluid Markgravenweg 1
 • 12-2-2019
 • Vertegenwoordiging AVA Twence bv
 • 12-2-2019
 • Plafond dienstencheques bereikt
 • 12-2-2019
 • Stand van zaken Motie Effecten van subsidies in het sociaal domein
 • 12-2-2019
 • Ontwerpbestemmingsplan Groeneveldsweg 8
 • 12-2-2019
 • Duurzaam VMBO in Almelo
 • 5-2-2019
 • Uitslag stemming De Heemde
 • 5-2-2019
 • Verkoop Jan Wiegerslaan 23
 • 29-1-2019
 • Voortgangsrapportage Agenda voor Twente
 • 22-1-2019
 • Ontwerpbestemmingsplan Slagendwarsweg 19
 • 15-1-2019
 • Sport en bewegen in Twente
 • 8-1-2019
 • Vaststelling van de ontwerp Nota Bodembeheer ‘Twents beleid veur oale groond 2.0’
 • 8-1-2019
 • Principeverzoek bestemmingsplanherziening Krooshoopsweg 3 Bornerbroek
 • 8-1-2019
 • Maatregelenplan 2019-2022 kostenbesparing zorg, participatie en minima
 • 19-12-2018
 • tarieven huishoudelijke ondersteuning 2018 en 2019
 • 18-12-2018
 • VTH-uitvoeringsprogramma's 2019
 • 18-12-2018
 • beleidskader Stimulering realisatie en allocatie opwek zonne-energie Almelo (Zonneladder Almelo)
 • 18-12-2018
 • Prestatieovereenkomst 2019 tm 2023
 • 18-12-2018
 • Principebesluit brandstofverkooppunt met horeca
 • 4-12-2018
 • Uniform VTH-beleid Twente