Gemeente Almelo
Home 

Raadsbrieven

PlaatsingsdatumTitel
 • 3/25/2020
 • Gezamenlijke contouren toekomstige lokale uitvoering Wsw
 • 3/20/2020
 • Afhandeling moties openbare toiletten
 • 3/20/2020
 • Burgemeestersbrief aan Raad inzake Corona
 • 3/17/2020
 • Stimuleren kavelverkoop Almelo Noordoost 2020
 • 3/17/2020
 • Afhandeling motie 12 Monitoring Pilots toepassen in de hele toegang
 • 3/17/2020
 • Stand van zaken aanbesteding beheer en exploitatie wijkaccommodaties
 • 3/17/2020
 • Brief aan Stichting Almelo Promotie aangaande bezuiniging op subsidie
 • 3/16/2020
 • Burgemeestersbrief aan de Raad inzake update coronavirus
 • 3/13/2020
 • Burgemeestersbrief aan Raad inzake update coronavirus
 • 3/10/2020
 • Principeverzoek Wierdensestraat 142 en 144
 • 3/5/2020
 • Afwijking is prognose monitoringssytematiek Sociaal domein - getekend
 • 3/3/2020
 • Afhandeling motie 14 Trap-op-trap af van het gemeentefonds
 • 3/3/2020
 • Cliëntenstop William Schrikker Stichting
 • 2/26/2020
 • Ontwerpbestemmingsplan Haydnlaan
 • 2/26/2020
 • Voortgangsrapportage Agenda voor Twente
 • 2/26/2020
 • Ontwerpbestemmingsplan Herverkaveling Almelo Noord Oost vak 3
 • 2/26/2020
 • Normenkader rechtmatigheidscontrole 2019-2022
 • 2/26/2020
 • motie balans in de zorg
 • 2/13/2020
 • Verlengde Sportlaan
 • 2/11/2020
 • Team gezinscoaches
 • 2/11/2020
 • Stand van zaken rondom uitspraak rechter inzake verzoekschrift OR Soweco
 • 2/4/2020
 • Motie 'Collectieve zorgverzekering als je voldoet aan de inkomenstoets'
 • 2/4/2020
 • Motie ‘Boothelling-Trailerhelling’
 • 1/28/2020
 • Samenwerkingsovereenkomst herontwikkeling Thorbeckegebied
 • 1/28/2020
 • Raadsbrief meer grip op bewindvoering
 • 1/28/2020
 • Voortzetting verkoop Kolkschool
 • 1/28/2020
 • Bewindvoering bij de Stadsbank Oost Nederland
 • 1/21/2020
 • Aanpak eikenprocessierups 2020
 • 1/21/2020
 • Wachtlijst en onderzoek Veilig Thuis
 • 1/15/2020
 • Invoering gecombineerde leefstijlinterventie
 • 1/15/2020
 • Wachtlijst en onderzoek Veilig Thuis
 • 1/15/2020
 • Jaarverslag 2018 stadsbouwmeester
 • 1/15/2020
 • Mer-beoordelingsbesluit bestemmingsplan Rhijnbeek
 • 1/15/2020
 • Stand van zaken ontwikkeling en implementatie GGiD
 • 1/15/2020
 • Differentiatie woonlasten en kwijtscheldingsbeleid
 • 1/9/2020
 • Feitenonderzoek KMPG - Checks en Balances
 • 1/8/2020
 • besluit AB Regio Twente
 • 1/8/2020
 • Schoolstraat herinrichting
 • 1/7/2020
 • besluit AB Regio Twente
 • 12/18/2019
 • VTH-beleid 2020
 • 12/18/2019
 • Stand van zaken aanbesteding beheer en exploitatie wijkcentra
 • 12/18/2019
 • VTH-uitvoeringsprogramma's 2020
 • 12/18/2019
 • Ontwerpbestemmingsplan Badweg 8
 • 12/11/2019
 • Rapportage onafhankelijk extern onderzoek gemeentelijke vastgoed- en grondtransacties
 • 12/10/2019
 • Implementatie Wet verplichte ggz
 • 12/10/2019
 • Besteding innovatiebudget Zorg 2020
 • 12/3/2019
 • ontwikkeling Almelo NoordOost
 • 12/3/2019
 • Onderzoek kanaalsprongzone en ondertekening
 • 12/3/2019
 • Doorontwikkeling van de Woonboulevard
 • 12/3/2019
 • Energiebesparingsconvenant Bedrijvenpark Twente