Gemeente Almelo
Home 

Raadsbrieven

PlaatsingsdatumTitel
 • 10/16/2019
 • Voorstel nieuwe organisatiestructuur Regio Twente
 • 10/8/2019
 • Raadsbrief - Motie dynamische snelheidsborden
 • 10/8/2019
 • Uitkomsten financiĆ«le scan gemeente Almelo
 • 10/8/2019
 • Septembercirculaire 2019 Gemeentefonds
 • 10/8/2019
 • Brandstofverkooppunt met horeca op het XL Businesspark Twente
 • 10/1/2019
 • Reactie Strategisch Beleidsplan Twence 2020-2023
 • 10/1/2019
 • Bevrijdingsmonument Stadhuisplein
 • 10/1/2019
 • Strategie Twente Milieu 2020-2023
 • 9/24/2019
 • Verlenging contracten Huishoudelijke Ondersteuning 2020
 • 9/24/2019
 • collectieve zorgverzekering voor minima
 • 9/17/2019
 • Actualiseren regionale afspraken centrumgemeentetaken
 • 9/17/2019
 • Voortgang onderzoek toekomstige uitvoering Wsw
 • 9/13/2019
 • Opdracht extern onderzoek gemeentelijk vastgoed- en grondtransacties
 • 9/10/2019
 • Ontwerpbestemmingsplan Oude Stadhuis
 • 9/10/2019
 • Jaarrekening 2018 NV Industriegebouw Maatschappij (IGM)
 • 9/3/2019
 • Participatieplan Omgevingsvisie Almelo
 • 9/2/2019
 • Onafhankelijk extern onderzoek gemeentelijke vastgoed- en grondtransacties
 • 8/14/2019
 • Ontwikkeling Almelo Noordoost
 • 8/5/2019
 • Ontwikkelingen Kolkschool
 • 7/30/2019
 • Uitbreiding en revitalisering winkelcentrum De Gors
 • 7/23/2019
 • Raadsbrief verkeersveiligheid
 • 7/16/2019
 • Ontwerpbestemmingsplan Kieftsbeeklaan 36-38
 • 7/16/2019
 • Ontwerpbestemmingsplan correctie herziening Moskee Bellavista-terrein
 • 7/16/2019
 • Verkoop Jan Steenstraat 35 en Zwaluwenstraat 45-53 aan zelforganisaties
 • 7/16/2019
 • Ontwerpbestemmingspan Krooshoopsweg 3 Bornerbroek
 • 7/16/2019
 • Definitieve vaststelling uitvoeringsregeling participatiewet 2019-2022
 • 7/9/2019
 • Intrekken raadsvoorstel ODT
 • 7/9/2019
 • Herijken Woonvisie Almelo naar 2020 - 2030
 • 7/9/2019
 • Pilot energieopwek A35
 • 7/9/2019
 • Damoclesbeleid 2019
 • 7/2/2019
 • Plan van aanpak Kansrijke Start
 • 6/27/2019
 • Programmering bedrijventerreinen
 • 6/26/2019
 • verkoop Kolkschool aan Kloos 2
 • 6/25/2019
 • Motie preventie via vrijwilligerscoach
 • 6/25/2019
 • Deelname Twents Fonds voor Vakmanschap
 • 6/25/2019
 • Strategisch beleidsplan Twence 2020-2023
 • 6/25/2019
 • Ontwerpbestemmingsplan Algehele herziening Breesegge 3 Bornerbroek en procedure hogere grenswaarden geluid
 • 6/20/2019
 • Pilot parkeren
 • 6/18/2019
 • Vaststellen programmacontracten
 • 6/14/2019
 • Voortgang Regiodeals en benodigde cofinanciering
 • 6/11/2019
 • ontwikkeling Kolkschool
 • 6/11/2019
 • Ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Twente
 • 6/11/2019
 • Jaarverantwoording Kinderopvang Gemeenten 2018
 • 6/11/2019
 • Meicirculaire 2019 gemeentefonds, eerste conclusies
 • 6/11/2019
 • toetsing voorbehoud raadsbesluit herinrichting sportpark Ossenkoppelerhoek
 • 6/4/2019
 • Ontwerpbestemmingsplan en procedure hogere grenswaarden geluid Peppellaan 38_Wilgenstraat 5-7_Westermaatweg 14
 • 6/4/2019
 • Ontwerpbestemmingsplan en hogere grenswaarden geluid Hoitink_locatie
 • 5/28/2019
 • Vaststelling subsidie Stichting Almelo Promotie 2018
 • 5/28/2019
 • Vastgesteld wijzigingsplan 'Achterhoeksweg 4a-6 en 8
 • 5/21/2019
 • Integraal Groot Onderhoud- en investeringsProgramma 2019