Gemeente Almelo
Home 

Raadsbrieven

PlaatsingsdatumTitel
 • 12/11/2019
 • Rapportage onafhankelijk extern onderzoek gemeentelijke vastgoed- en grondtransacties
 • 12/10/2019
 • Besteding innovatiebudget Zorg 2020
 • 12/10/2019
 • Implementatie Wet verplichte ggz
 • 12/3/2019
 • ontwikkeling Almelo NoordOost
 • 12/3/2019
 • Onderzoek kanaalsprongzone en ondertekening
 • 12/3/2019
 • Doorontwikkeling van de Woonboulevard
 • 12/3/2019
 • Energiebesparingsconvenant Bedrijvenpark Twente
 • 11/26/2019
 • Subsidie Circulair Inkopen AKCI
 • 11/26/2019
 • EU-subsidie Wifi4EU voor uitbreiding wifi-netwerk binnenstad Almelo
 • 11/26/2019
 • Kermis in de binnenstad
 • 11/19/2019
 • Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Wonen
 • 11/19/2019
 • Informatie naar de raad i.v.m. ontstane vertraging - problemen bij de invoer van WhatsApp
 • 11/19/2019
 • Woningbouwplan Noorderes
 • 11/19/2019
 • Prestatieafspraken 2020
 • 11/18/2019
 • Kwetsbaarheden in relatie met klimaatverandering
 • 11/13/2019
 • Brief toezegging kosten VTT
 • 11/12/2019
 • Motie In Vrijheid Herdenken
 • 11/6/2019
 • Vertraging verkoop Kolkschool
 • 11/5/2019
 • afhandeling motie 17 (2018) over lobby
 • 10/29/2019
 • Principemedewerking functieverandering Westermaatweg 12 Almelo
 • 10/29/2019
 • Kaders omvang zoekrichting subsidies
 • 10/29/2019
 • Verkeersveiligheidsonderzoek rotonde Aalderinkssingel
 • 10/29/2019
 • Inventarisatie resultaten en effecten subsidies
 • 10/22/2019
 • Wijziging verkeersregime binnenstad
 • 10/22/2019
 • Principemedewerking functieverandering Breesegge 9 Bornerbroek
 • 10/16/2019
 • Voorstel nieuwe organisatiestructuur Regio Twente
 • 10/8/2019
 • Raadsbrief - Motie dynamische snelheidsborden
 • 10/8/2019
 • Uitkomsten financiĆ«le scan gemeente Almelo
 • 10/8/2019
 • Brandstofverkooppunt met horeca op het XL Businesspark Twente
 • 10/8/2019
 • Septembercirculaire 2019 Gemeentefonds
 • 10/1/2019
 • Reactie Strategisch Beleidsplan Twence 2020-2023
 • 10/1/2019
 • Bevrijdingsmonument Stadhuisplein
 • 10/1/2019
 • Strategie Twente Milieu 2020-2023
 • 9/24/2019
 • Verlenging contracten Huishoudelijke Ondersteuning 2020
 • 9/24/2019
 • collectieve zorgverzekering voor minima
 • 9/17/2019
 • Actualiseren regionale afspraken centrumgemeentetaken
 • 9/17/2019
 • Voortgang onderzoek toekomstige uitvoering Wsw
 • 9/13/2019
 • Opdracht extern onderzoek gemeentelijk vastgoed- en grondtransacties
 • 9/10/2019
 • Ontwerpbestemmingsplan Oude Stadhuis
 • 9/10/2019
 • Jaarrekening 2018 NV Industriegebouw Maatschappij (IGM)
 • 9/3/2019
 • Participatieplan Omgevingsvisie Almelo
 • 9/2/2019
 • Onafhankelijk extern onderzoek gemeentelijke vastgoed- en grondtransacties
 • 8/14/2019
 • Ontwikkeling Almelo Noordoost
 • 8/5/2019
 • Ontwikkelingen Kolkschool
 • 7/30/2019
 • Uitbreiding en revitalisering winkelcentrum De Gors
 • 7/23/2019
 • Raadsbrief verkeersveiligheid
 • 7/16/2019
 • Ontwerpbestemmingsplan correctie herziening Moskee Bellavista-terrein
 • 7/16/2019
 • Verkoop Jan Steenstraat 35 en Zwaluwenstraat 45-53 aan zelforganisaties
 • 7/16/2019
 • Ontwerpbestemmingsplan Kieftsbeeklaan 36-38
 • 7/16/2019
 • Ontwerpbestemmingspan Krooshoopsweg 3 Bornerbroek