Gemeente Almelo
Home 

Raadsbrieven

PlaatsingsdatumTitel
 • 16-7-2019
 • Ontwerpbestemmingspan Krooshoopsweg 3 Bornerbroek
 • 16-7-2019
 • Definitieve vaststelling uitvoeringsregeling participatiewet 2019-2022
 • 16-7-2019
 • Ontwerpbestemmingsplan Kieftsbeeklaan 36-38
 • 16-7-2019
 • Verkoop Jan Steenstraat 35 en Zwaluwenstraat 45-53 aan zelforganisaties
 • 9-7-2019
 • Herijken Woonvisie Almelo naar 2020 - 2030
 • 9-7-2019
 • Pilot energieopwek A35
 • 9-7-2019
 • Damoclesbeleid 2019
 • 9-7-2019
 • Intrekken raadsvoorstel ODT
 • 2-7-2019
 • Plan van aanpak Kansrijke Start
 • 27-6-2019
 • Programmering bedrijventerreinen
 • 26-6-2019
 • verkoop Kolkschool aan Kloos 2
 • 25-6-2019
 • Motie preventie via vrijwilligerscoach
 • 25-6-2019
 • Deelname Twents Fonds voor Vakmanschap
 • 25-6-2019
 • Strategisch beleidsplan Twence 2020-2023
 • 25-6-2019
 • Ontwerpbestemmingsplan Algehele herziening Breesegge 3 Bornerbroek en procedure hogere grenswaarden geluid
 • 20-6-2019
 • Pilot parkeren
 • 18-6-2019
 • Vaststellen programmacontracten
 • 14-6-2019
 • Voortgang Regiodeals en benodigde cofinanciering
 • 11-6-2019
 • ontwikkeling Kolkschool
 • 11-6-2019
 • Jaarverantwoording Kinderopvang Gemeenten 2018
 • 11-6-2019
 • Ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Twente
 • 11-6-2019
 • toetsing voorbehoud raadsbesluit herinrichting sportpark Ossenkoppelerhoek
 • 11-6-2019
 • Meicirculaire 2019 gemeentefonds, eerste conclusies
 • 4-6-2019
 • Ontwerpbestemmingsplan en procedure hogere grenswaarden geluid Peppellaan 38_Wilgenstraat 5-7_Westermaatweg 14
 • 4-6-2019
 • Ontwerpbestemmingsplan en hogere grenswaarden geluid Hoitink_locatie
 • 28-5-2019
 • Vaststelling subsidie Stichting Almelo Promotie 2018
 • 28-5-2019
 • Vastgesteld wijzigingsplan 'Achterhoeksweg 4a-6 en 8
 • 21-5-2019
 • Integraal Groot Onderhoud- en investeringsProgramma 2019
 • 21-5-2019
 • Implementatie integrale wijkgerichte toegang
 • 21-5-2019
 • Toekomst Soweco
 • 21-5-2019
 • Principemedewerking bestemmingsplanherziening multifunctioneel agrarisch bedrijf Tusveld 4
 • 14-5-2019
 • Garantiestelling Stichting ‘t Hinsenveld
 • 14-5-2019
 • Procedure en stand van zaken weigering omgevingsvergunning Broodje bij de Brug
 • 9-5-2019
 • Interbestuurlijk Toezicht 2019
 • 7-5-2019
 • Ontwikkeling Almelo Noordoost
 • 7-5-2019
 • Motie uitvoering Leerplichtwet RMC
 • 7-5-2019
 • Raadsbrief wijziging artikel 220f van de Gemeentewet (amendement Omtzigt c.s.)
 • 7-5-2019
 • Voortgang digitaal kinddossier JGZ
 • 23-4-2019
 • Auditresultaten ENSIA rapportage informatiebeveiliging
 • 23-4-2019
 • Besluit afbouwscenario en financiering IGM
 • 23-4-2019
 • Jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 van gemeenschappelijke regelingen
 • 18-4-2019
 • Regionale Energie Strategie Twente
 • 16-4-2019
 • Jaarrekening 2018 Sportbedrijf Almelo BV
 • 16-4-2019
 • Plan van aanpak eikenprocessierups
 • 9-4-2019
 • Raadsbrief beperkte transportcapaciteit hoogspanningsstation Almelo
 • 9-4-2019
 • Ontwerpwijzigingsplan Achterhoeksweg 4a-6 en 8
 • 9-4-2019
 • Uitbreiding inzet combinatiefunctionarissen
 • 2-4-2019
 • Raadsbrief inzake Dubbel verstrekte uitkering
 • 26-3-2019
 • Beëindigen huurovereenkomst Carrello Pizza Express
 • 26-3-2019
 • Jaarverantwoording 2018 op hoofdlijnen