Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Politiek beraad 2 - 27 augustus 2019

Locatie: Stad&Ambt
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: I.A.M. ten Seldam
Algemene documenten:

1
Nulmeting en kansen- en belemmeringenkaart voor duurzame energie en warmtevisie Almelo
Nulmeting en kansen- en belemmeringenkaart voor duurzame energie en warmtevisie Almelo
Beeldvormend
19:30 – 21:00 uur
Stad&Ambt

De gemeente Almelo werkt voortvarend aan het programma Duurzaamheid en zet zich daarbij in op het terugdringen van de klimaatverandering en de overgang van fossiele naar duurzame energie. Ook moet in 2021 elke gemeente een warmtevisie hebben vastgesteld. Dit politiek beraad is ter voorbereiding op de warmtevisie en de Regionale energie strategie.

De gemeente heeft een onderzoek gedaan naar de huidige situatie (nulmeting) op het gebied van energieverbruik. Daarnaast heeft de gemeente een kansen- en belemmeringenkaart voor duurzame energieopwekking opgesteld, met aandacht voor alle soorten duurzame energie. De kaarten geven input voor de Regionale energie strategie en de warmtevisie.

De gemeente maakt samen met andere betrokkenen een warmtevisie. De raadsleden krijgen informatie over dit proces en discussiëren aan de hand van vragen. De ideeën van de raadsleden worden betrokken bij het maken van de warmtevisie.

Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.

Voorzitter: Mw. I. ten Seldam